Archifau ar gyfer

ESRI

Mae Esri yn llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth gyda UN-Habitat

Cyhoeddodd Esri, arweinydd y byd ym maes deallusrwydd lleoliad, heddiw ei fod wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth (MOU) gydag UN-Habitat. O dan y cytundeb, bydd UN-Habitat yn defnyddio meddalwedd Esri i ddatblygu sylfaen technoleg geo-ofodol yn y cwmwl i helpu i adeiladu dinasoedd a chymunedau cynhwysol, diogel, gwydn a chynaliadwy ledled y byd mewn ardaloedd ...

Mae Esri yn cyhoeddi Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach gan Martin O'Malley

Cyhoeddodd Esri, gyhoeddiad Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach: Canllaw Gweithredu 14 Wythnos ar Lywodraethu ar gyfer Canlyniadau gan gyn-Lywodraethwr Maryland, Martin O'Malley. Mae'r llyfr yn distyllu'r gwersi o'i lyfr blaenorol, Smarter Government: How to Govern for Results in the Information Age, ac yn gryno mae'n cyflwyno cynllun rhyngweithiol, hawdd ei ddilyn ...

Beth sy'n Newydd ym maes Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

AUTODESK YN CYHOEDDI DIWYGIO, INFRAWORKS, A SIFIL 3D 2020 Cyhoeddodd Autodesk ryddhad Revit, InfraWorks, a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy cywir a manwl sy'n cynrychioli bwriad dylunio, yn cysylltu data, ac yn galluogi cydweithredu a chyflawni prosiectau gyda mwy o hylifedd. Help i…

Goblygiadau y newid o ArcMap i ArcGIS Pro

O'i gymharu â fersiynau Etifeddiaeth ArcMap, mae ArcGIS Pro yn gymhwysiad mwy greddfol a rhyngweithiol, mae'n symleiddio prosesau, delweddiadau, ac yn addasu i'r defnyddiwr trwy ei ryngwyneb customizable; gallwch ddewis y thema, cynllun y modiwl, yr estyniadau, ac nid oes raid i chi boeni am ddadosod o'r blaen pan fydd diweddariad newydd. Beth arall allwn ni ei ddisgwyl ...

FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad

Mae gan UNIGIS America Ladin, yr Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, y moethusrwydd aruthrol o ddatblygu eleni, diwrnod newydd o ddigwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eu sefydliad, ddydd Gwener, Tachwedd 16 yn Prifysgol ICESI - Awditoriwm Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly…

Y cyrsiau ArcGIS gorau

Mae meistroli meddalwedd ar gyfer systemau gwybodaeth ddaearyddol bron yn anochel y dyddiau hyn, p'un a ydych chi am feistroli ar gyfer cynhyrchu data, i ehangu eich gwybodaeth am raglenni eraill rydyn ni'n eu hadnabod, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn lefel weithredol yn unig i wybod disgyblaeth rydych chi arni eich cwmni dan sylw. Mae ArcGIS yn ...

ArcGIS - Y Llyfr Lluniau

Mae hon yn ddogfen gyfoethog sydd ar gael yn Sbaeneg, gyda chynnwys gwerthfawr iawn, yn hanesyddol ac yn dechnegol, ynghylch rheoli delweddau mewn disgyblaethau sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear a systemau gwybodaeth ddaearyddol. mae gan y mwyafrif o'r cynnwys hyperddolenni i dudalennau lle mae cynnwys rhyngweithiol. Mae'r…

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Dŵr a mapiau. com

Mae Esri Spain wedi lansio ymgyrch ddiddorol ar gyfer Diwrnod Dŵr y Byd, gyda chyflwyniad y wefan aguaymapas.com mewn cylchlythyr y gwnaethom ei gynhyrfu ychydig yn yr erthygl hon. “Ar achlysur Diwrnod Dŵr y Byd o Esri Sbaen rydym am ddangos sut mae sychder y misoedd diwethaf yn effeithio ar ein hadnoddau dŵr. Rydyn ni'n credu ...