Archifau ar gyfer

ESRI

Mae Esri yn cyhoeddi Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach gan Martin O'Malley

Cyhoeddodd Esri gyhoeddiad Llyfr Gwaith y Llywodraeth Doethach: Canllaw Gweithredu 14 Wythnos ar Lywodraethu ar gyfer Canlyniadau gan gyn-Lywodraethwr Maryland, Martin O'Malley. Mae'r llyfr yn distyllu'r gwersi o'i lyfr blaenorol, Smarter Government: How to Govern for Results in the Information Age, ac yn gryno mae'n cyflwyno cynllun rhyngweithiol, hawdd ei ddilyn ...

Newyddion Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

Mae AUTODESK YN CYHOEDDI Automk 3 DIWYDIANT, DIWYDIANNAU A SIFIL 2020D Cyhoeddodd lansiad Revit, InfraWorks a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy manwl a manwl sy'n cynrychioli bwriad y dyluniad yn well, yn cysylltu'r data ac yn caniatáu i gydweithredu a chyflwyno prosiectau fod yn fwy hylifol. Bydd yn helpu ...

Goblygiadau y newid o ArcMap i ArcGIS Pro

O'i gymharu â fersiynau Legacy ArcMap, mae ArcGIS Pro yn gais fwy rhyngweladwy a rhyngweithiol, yn symleiddio prosesau, gwelediadau ac yn addasu i'r defnyddiwr trwy ei rhyngwyneb customizable; gallwch ddewis y thema, y ​​cynllun modiwlau, estyniadau, ac ni ddylech boeni am ddileu yn y gorffennol pan fydd diweddariad newydd. Beth arall allwn ni ei ddisgwyl ...

FORUM MUNDO UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n mynegi a thrawsnewid eich sefydliad

UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI Rhoddir mewn datblygu moethus aruthrol eleni, yn ddiwrnod newydd FFORWM BYD UNIGIS, Digwyddiad 2018 Cali: Profiadau GIS sy'n mynegi a gweddnewid eu sefydliad, ar ddydd Gwener 16 Tachwedd Prifysgol ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly ...

Y cyrsiau ArcGIS gorau

Mae meistroli meddalwedd ar gyfer systemau gwybodaeth ddaearyddol bron yn anochel pa un a ydych am ei feistroli ar gyfer cynhyrchu data, i ehangu'r wybodaeth am raglenni eraill yr ydym yn eu hadnabod neu os oes gennych ddiddordeb mewn lefel weithredol yn unig i fod yn ddisgyblaeth y mae'n cynnwys eich cwmni. Mae ArcGIS yn ...

ArcGIS - Llyfr delweddau

Mae hon yn ddogfen gyfoethog sydd ar gael yn Sbaeneg, gyda chynnwys gwerthfawr iawn, yn hanesyddol a thechnegol o ran rheoli delweddau yn y disgyblaethau sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear a systemau gwybodaeth ddaearyddol. Mae gan y rhan fwyaf o gynnwys gysylltiadau â thudalennau lle mae cynnwys rhyngweithiol. Mae'r ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein plith mae'r diffiniadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Dŵr a mapiau. com

Mae Esri Sbaen wedi lansio ymgyrch ddiddorol ar gyfer Diwrnod y Byd, gyda chyflwyniad y wefan aguaymapas.com mewn cylchlythyr yr ydym ychydig yn ei drastocio yn yr erthygl hon. "Ar achlysur Diwrnod y Byd Dŵr o Esri Sbaen, rydym am ddangos sut mae sychder y misoedd diwethaf hyn yn effeithio ar ein hadnoddau dŵr. Rydym yn credu ...

Cyrsiau GIS Ar-lein, yn Sbaeneg, rhai yn rhad ac am ddim

Mae Geospatial Training yn gwmni sy'n ymroddedig i hyfforddi mewn pynciau rhaglennu a gymhwysir i Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Yn ddiweddar mae wedi dechrau ei gyrraedd tuag at y cyfrwng sy'n siarad Saesneg, gyda chyrsiau tebyg a chyda hyfforddwyr yn cyfeirio at yr amgylchedd. Ymhlith manteision Hyfforddiant Geospatial, ar wahân i'r ffaith y gellir derbyn cyrsiau yn Sbaeneg nawr, maen nhw'n: ...