Archifau ar gyfer

DWG

Tablau cysylltu yn Manifold

Tablau cysylltu yw'r opsiwn o offer GIS i allu cysylltu data o wahanol ffynonellau ond rhannu maes cyffredin. Dyma beth yn ArcView a wnaethom fel "ymuno", mae Manifold yn ein galluogi i wneud hynny mor ddeinamig, hynny yw, dim ond y data sy'n gysylltiedig; yn ogystal ag mewn ffordd anghysylltiedig, beth ...

BitCAD, AutoCAD rhatach

BitCAD yw un o'r nifer o ddewisiadau eraill sy'n deillio o'r fenter IntelliCAD, sy'n eich galluogi i gael offer CAD, yn union fel gwaith AutoCAD, ond ar gost isel. Roedd IntelliCAD yn sefydliad sefydliadol y Gynghrair Dylunio Agored, a grëwyd i hyrwyddo'r amgylchedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a gafodd yr effaith fwyaf i rym AutoDesk i ...

Globe mewn dwg

Mae'r ffeil hon yn cynnwys glôb gyda delwedd wedi'i osod fel deunydd ar ei wyneb. Fe'i cyhoeddwyd i ddechrau ar blog Shaan Hurley. Sut wnaethon nhw wneud hynny? Maent yn creu 3D gwrthrych spherical, yna creu deunydd newydd yn seiliedig ar y ddelwedd Yna cafodd ei gymhwyso fel deunydd i'r sffêr, rhagamcan silindrog diffinio ef. I ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Global Mapper ... nid yw'n edrych yn wael

Ymhlith y nifer o atebion sy'n rhedeg bob dydd ar gyfer rheoli GIS, Global Mapper yn tynnu sylw gyda rhai nodweddion sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar wahân sydd wedi cael ei boblogeiddio gan gael ei dosbarthu gan y USGS fel dlgv32 Pro Echésmosle golwg. 1. Mapmer Byd-eang - Cysylltiad â gwasanaethau data Mae hyn yn ymddangos yn fwyaf deniadol, yna ...

Y rhestr ddymuniadau ar gyfer AutoCAD 2010

Er bod AutoCAD 2009 yn unig ddaeth allan, ac yn hanner y byd yn chwilio am ffordd i "prynu ar-lein" :) rhestr dymuniadau ar gyfer y fersiwn 2010 yn weddill yn ddiddorol: Rhestr nad oedd yn bodloni 2009 AutoCAD Wish: Trosi PDF i DWG, gyda galluoedd sydd â'r pdf awr, byddai'n dda i gael gwared ar y ...

Geofumadas ar y daith Mawrth 2008

Ym mis Mawrth ar ôl, rhwng gwyliau'r Pasg, y daith i Guatemala a'r gobaith o fynychu Baltimore. Ond gyda phopeth, bu peth amser bob amser i ddarllen mewn rhai blogiau, ac rwyf wedi dewis o leiaf un pwnc o ddiddordeb yr wyf yn argymell ei ddarllen. Y gorau o'r fforymau Gabriel Ortiz ...

Creu polygon yn AutoCAD a'i hanfon i Google Earth

Yn y swydd hon, byddwn yn gwneud y prosesau canlynol: Creu ffeil newydd, pwyntiau mewnforio o gyfanswm orsaf ffeil yn Excel, creu'r polygon, aseinio georeference, anfonwch hi at Google Earth a dod â'r ddelwedd o Google Earth i AutoCAD Yn gynharach gwelsom rai o'r gweithdrefnau hyn ar droed, yn yr achos hwn byddwn yn eu gweld gyda AutoCAD ...

Faint yw gwerth cynnyrch AutoDesk?

Y swydd hon rwy'n ymroddedig i rai cwestiynau yr wyf yn aml yn eu gweld yno yn ystadegau Google Analytics: Faint yw AutoCAD werth? Ble i brynu AutoCAD? ... Dyma restr fer o gynnyrch a phrisiau (peidiwch â chynnwys treth werthiant) sy'n dibynnu ar bob gwlad. Mae prisiau'r diweddariadau yn is. Dyma brisiau sy'n prynu ar-lein ...

Sut mae Manifold i aros yn rhad

Dyma rai casgliadau yr wyf wedi eu cyrraedd ynglŷn â'r strategaeth a ddefnyddir gan Maniffold i gadw am bris rhad, heb sôn am ei botensial. Y gwir yw nad yw busnes y technolegau yn rhoi llawlyfr printiedig, mae'r llawlyfr yn ddigidol ... maen nhw'n dadlau hynny oherwydd y byd sy'n newid ...