Archifau ar gyfer

DWG

ProgeCAD, dewis arall arall i AutoCAD

Mae ProgeCAD yn ddatrysiad cost isel yn seiliedig ar dechnoleg IntelliCAD 6.5, y gellir ei fabwysiadu'n berffaith yn lle meddalwedd yn y lefel AutoCAD. Gadewch i ni weld beth sydd wedi progeCAD: Yn debyg i AutoCAD Mae'r ffaith bod yn debyg i AutoCAD mewn gorchmynion a gweithredoldeb yn caniatáu nad oes angen hyfforddi ...

AnyDWG, i drosi ffeiliau dwg heb gael AutoCAD

Mae AnyDWG yn llinell o offer rhad a wneir i drosi ffeiliau AutoCAD i wahanol fformatau. Ymhlith nodweddion gorau'r offer bach hyn yw eu bod yn caniatáu trosi fformatau dwg o AutoCAD R2.5 i AutoCAD 2009. Gellir adennill hefyd bod y prosesau'n cael eu gwneud mewn ffordd enfawr, y mae ...

Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

Ar ôl marwolaeth SAICIC, neilltuodd nifer o raglenni Mecsico i'r farchnad hon, gan gynnwys un o'r meysydd peirianneg a gafodd eu awtomataidd gyntaf. Rwy'n cofio y rhoddais y cwrs cost weithiau, ac roedd angen ceisio gwahanol geisiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Champion a Neodata. Roedd yr olaf yn ymddangos ...

GvSIG 2, argraffiadau cyntaf

Yn y cwrs, penderfynasom roi cynnig ar y fersiwn newydd o GvSIG, er nad yw wedi'i ddatgan eto yn sefydlog, mae'n bosib llwytho i lawr wahanol adeiladau i weld pa don. Llwythwyd y 1214 i lawr, ac er fy mod yn disgwyl profi swyddogaeth symbolau pwyntiau a llinellau wrth i xurxo ddweud wrthyf, mae'n debyg y bydd rhaid i mi geisio ...

Creadigrwydd BitCAD

Rwy'n credu bod hysbysebu BitCAD yn dda iawn, o IntelliCAD, sydd ar y ffordd yn ddewis amgen isel i AutoCAD wrth i mi siarad â chi ychydig yn ôl pan wnaethom adolygiad mwy helaeth o'r rhaglen hon. Mae'n rhoi gwers dda i adran farchnata Manifold hehe. Ac oherwydd fy mod yn eu hoffi, maen nhw ...

CAD / GIS ymhlith blaenoriaethau Meddalwedd am Ddim

Crëwyd y Sefydliad am Feddalwedd Am Ddim (FSF) yn 1985 gyda'r bwriad o hyrwyddo defnyddio, datblygu a diogelu meddalwedd o dan drwyddedau nad ydynt yn berchen ar gynllun masnachol. Trwy Gigabriones, rwyf wedi dysgu bod y FSF wedi cyhoeddi un ar ddeg o brosiectau blaenoriaeth, gan gynnwys dau mewn materion geosodol: Yn lle Google ...

Geofumadas, fy mywyd preifat

Yn ddiweddar, roeddwn mewn cyfweliad cyfryngau, roeddwn i eisiau gwybod beth yw ffordd o fyw blogiwr sy'n treulio dwy awr o'i nos i ysgrifennu am fyd anhysbys bron. Roedd yn hawdd siarad am hynny, ond yna aeth ymlaen i ofyn cwestiwn a oedd yn ymddangos yn fwriadol: -Delwch, nawr ...