Archifau ar gyfer

DWG

GaliciaCAD, llawer o adnoddau am ddim

Mae GaliciaCAD yn safle sy'n casglu cryn dipyn o ddeunydd defnyddiol ar gyfer peirianneg, topograffi a phensaernïaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau presennol yn cael eu defnyddio am ddim neu am ddim, er bod rhai yn gofyn am aelodaeth, gyda aelodaeth blynyddol o 20 Euros sy'n cynnwys CD gyda blociau 8,000. Os yw ar gyfer partneriaid, bob amser ...

Geofumadas: 48 llinellau du a gwyn

Yn dod i ben eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, rhaid imi ddymuno 2011 da i chi, a bydd gennym lawer i'w wneud. I'r rhai sy'n darllen y blog hon yn gwneud mwy na chofnodion 299, mae'r swydd hon drosodd, i'r rhai nad ydynt, mae bron i linellau 50 yn diffinio celf geofumar gyda phleser. GIS / CAD (8) technolegau: ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

Arivte, llawer i Beirianwyr Sifil

Mae Arivte.com yn gymuned, gyda llawer o draffig o Periw ond ei chynnwys diddordeb cyffredinol mewn gwahanol feysydd Peirianneg Sifil. Ychydig yn gymhleth i'r fynedfa i'r pynciau, oherwydd bod y fformat o fforwm gydag is-fforymau, yr hyn sy'n effeithio ar wasgaru cynnwys ond ar ôl cofrestru ac y byddwch yn dod o hyd i'r edau, ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei dyfrio gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Rhestr o feddalwedd rwyf wedi ei adolygu

Siaradais yn ddiweddar pa ystadegau sy'n golygu siarad am feddalwedd, rhaglenni 11 yn benodol sy'n cynrychioli 50% yr ymweliadau a ddaw yn ôl allweddair. Mae'n anodd rhoi argymhellion o ba feddalwedd yn well, gan ei fod yn dibynnu ar wahanol amodau cyd-destun (ac arian), y mwyaf y gallaf ei anelu yw ysgrifennu a rhoi fy argraff ...

CAD Cyrchfan neu Ymddiswyddiad CAD?

eisoes wedi cyrraedd y rhifyn newydd o'r AUGI Byd, gyda chynnwys diddorol iawn, megis gweithio gyda SketchUp, pininos gyda NET a rhywbeth gyda Revit. Roedd yn dal fy sylw yn fath o gyfatebiaeth sy'n gwneud Mark Kiker, ynghylch y dewis o gyrchfan addas i ddewis offeryn CAD. Er ei gyfeiriad ...

gnSIG sefydlog 1.9 a 2.0 ym mis Gorffennaf a mis Medi

Yn ffurfiol, cyhoeddwyd agweddau diffiniol o'r cwmpas a'r dyddiadau a sefydlwyd ar gyfer rhyddhau fersiynau sefydlog o gvSIG. Mae'r ateb i ddau gwestiwn sylfaenol yn werthfawr iawn: 1. Pryd fydd gvSIG 1.9 yn cael ei ryddhau? 27 o Orffennaf 2009 2. A phan fydd gvSIG 2.0 yn dod allan? 15 o Fedi 2009 Rydym yn gobeithio y bydd yr ymdrech yn ...

Bydd Bentley Mexico yn cynnig cyrsiau

Mae Bentley Institute wedi cyhoeddi cyfres o gyrsiau ardystiedig MicroStation, gyda themâu gwahanol ac arbenigeddau, yng nghanolfan hyfforddi Bentley yn Ninas Mecsico. Mae'r cyrsiau wedi'u hanelu at wahanol ganghennau llinell gynnyrch Bentley: peirianwyr ymgynghorol, peirianwyr sifil, peirianwyr trydanol, peirianwyr strwythurol, syrfewyr, peirianwyr offeryn, datblygwyr, ...