Archifau ar gyfer

DWG

GaliciaCAD, llawer o adnoddau am ddim

Mae GaliciaCAD yn safle sy'n casglu swm da o ddeunydd defnyddiol ar gyfer peirianneg, topograffi a phensaernïaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau presennol yn rhad ac am ddim neu'n rhad ac am ddim i'w defnyddio, er bod angen aelodaeth ar rai, gydag aelodaeth flynyddol o 20 Ewro sy'n cynnwys CD gydag 8,000 o flociau. Mewn achos o fod ar gyfer partneriaid, bob amser ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Mwy na 60 Arferion Autolisp ar gyfer AutoCAD

Lisp ar gyfer trawsnewidiadau a gweithrediadau 1. Trosi traed i fetrau ac i'r gwrthwyneb Mae'r drefn hon a gynhyrchir gydag Autolisp, yn caniatáu inni drosi'r gwerth a gofnodwyd o draed i fetrau ac i'r gwrthwyneb, mae'r canlyniad yn cael ei arddangos ar y llinell orchymyn. Yma rydym hefyd yn defnyddio'r swyddogaeth CVunit, mae'r swyddogaeth lisp hon yn cael y gwerthoedd trosi o'r ffeil acad.unt ...

gvSIG 1.9 sefydlog gyrraedd. Hooray !!!

Yr wythnos hon mae'r fersiwn sefydlog o gvSIG 1.9 wedi'i chyfleu, y cawsom yr RC1 ohoni ym mis Awst a'r Alpha ym mis Rhagfyr 2008. Efallai y bydd y fersiwn hon yn creu hanes, oherwydd mae'r aeddfedrwydd yn ddigon i'w hyrwyddo at ddefnydd trefol, heb gael ei danamcangyfrif ni waeth cyn lleied y gwnaeth ArcView 3x a gvSIG ...

Arivte, llawer i Beirianwyr Sifil

Mae Arivte.com yn gymuned, gyda llawer o draffig o Peru ond mae ei chynnwys o ddiddordeb cyffredinol mewn gwahanol feysydd Peirianneg Sifil. Ychydig yn gymhleth i gael mynediad at y pynciau, oherwydd mae'r fformat yn fforwm gydag is-fforymau, sy'n effeithio ar wasgariad cynnwys ond ar ôl cofrestru ac rydych chi'n dod o hyd i'r edau, ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Rhestr o feddalwedd rwyf wedi ei adolygu

Roeddwn yn siarad yn ddiweddar am yr hyn y mae'n ei olygu mewn ystadegau i siarad am feddalwedd, yn benodol 11 rhaglen sy'n cynrychioli 50% o'r ymweliadau yn ôl allweddair. Mae'n anodd rhoi argymhellion pa feddalwedd sy'n well, oherwydd mae'n dibynnu ar wahanol amodau cyd-destun (ac arian), y mwyaf y gallaf obeithio amdano yw ysgrifennu a rhoi fy argraffiadau;

CAD Cyrchfan neu Ymddiswyddiad CAD?

Mae'r rhifyn newydd o AUGI World wedi cyrraedd, gyda chynnwys diddorol iawn, fel gweithio gyda SketchUp, pininos gyda .NET a rhywbeth gyda Revit. Mae math o gyfatebiaeth a wnaed gan Mark Kiker wedi dal fy sylw, ynglŷn â'r dewis o gyrchfan wedi'i addasu i'r dewis o offeryn CAD. Er bod ei gyfeiriadedd ...

gnSIG sefydlog 1.9 a 2.0 ym mis Gorffennaf a mis Medi

Mae agweddau diffiniol ar y cwmpas a'r dyddiadau a sefydlwyd ar gyfer rhyddhau fersiynau sefydlog o gvSIG wedi'u cyhoeddi'n ffurfiol. Mae'r ateb i ddau gwestiwn sylfaenol yn werthfawr iawn: 1. Pryd fydd gvSIG 1.9 yn cael ei ryddhau? Gorffennaf 27, 2009 2. A phryd y bydd gvSIG 2.0 yn cael ei ryddhau? Medi 15, 2009 Gobeithio y bydd yr ymdrech yn ...

Bydd Bentley Mexico yn cynnig cyrsiau

Mae Sefydliad Bentley wedi cyhoeddi cyfres o gyrsiau MicroStation ardystiedig, gyda gwahanol bynciau ac arbenigeddau, yng Nghanolfan Hyfforddi Bentley yn Ninas Mecsico. Mae'r cyrsiau wedi'u hanelu at wahanol ganghennau llinell cynnyrch Bentley: peirianwyr ymgynghori, peirianwyr sifil, peirianwyr trydanol, peirianwyr strwythurol, syrfewyr, peirianwyr offeryniaeth, datblygwyr, ...