Archifau ar gyfer

DWG

Georeferencing yn ffeil CAD

Er ei fod yn bwnc sylfaenol i lawer, mae'n ymddangos yn aml mewn rhestrau dosbarthu ac yn ymholiadau Google. Ddim am lai, mae dyluniad gyda chymorth cyfrifiadur wedi bod o dan ddull Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu ers amser maith, tra bod y mater geo-ofodol wedi cael perthynas sy'n canolbwyntio mwy ar ...

BiblioCAD, lawrlwythwch flociau a chynlluniau AutoCAD

  Mae BiblioCAD yn wefan sy'n cynnwys nifer amhrisiadwy o ffeiliau sy'n barod i'w lawrlwytho. Gallwch chi ddatrys yn hawdd pan rydych chi'n gwneud prosiect neu roi syniadau newydd i ni ar sut i'w ddatblygu. Gadewch i ni edrych ar rai achosion: Rydym yn defnyddio manylyn o sylfaen strapiog ynysig, gyda golygfa isometrig, adran a chynllun. Mae angen blociau o bobl, coed neu ...

FastCAD, Cysgod AutoCAD

Os nad ydych erioed wedi clywed am FastCAD ... dylech chi. Rwy'n gwybod, efallai eich bod chi'n gwybod am y tro cyntaf bod y rhaglen hon yn bodoli, ond rydw i eisiau cymryd eiliad o'r noson hon o hufen iâ gyda chwcis Oreo i ddangos teclyn y mae gennym ni rywbeth i'w ddysgu ohono hyd yn oed os yw yn y paragraff olaf. Pam mae FastCAD yn bwysig Wel ...

Ares yn ddewis amgen CAD ar gyfer Linux a Mac

Ni fu llawer o atebion dylunio â chymorth sy'n mynd y tu hwnt i Windows. Roedd ArchiCAD wedi bod braidd yn unig ar y Mac, nawr mae AutoCAD wedi penderfynu mynd i mewn i'r farchnad hon, ac mae Ares yn ddewis arall diddorol. Nid yw ei enw yn swnio fel AutoCAD, gyda'r cysgod y mae'r lawrlwythwr P2P hwn yn ei wneud a ...

Ipad, fy hoff geisiadau 43

  Chwarae, chwarae gyda'r dabled hon, cynigiaf roi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd a fydd hyn yn bosibl mewn gwirionedd wedi fy arwain i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud - ac yn rhoi'r gorau i'w wneud - yn fy nhrefn. Mae model gweithredu Apple yn ddiddorol gyda ...

Sut i newid maint ffeil dgn / dwg

Mae'n digwydd, os oes gennym ffeil gyda llawer o wybodaeth, er enghraifft dgn gyda 70 haen (lefel) ac ar foment benodol rydym yn ei rhannu trwy dynnu rhai lefelau i'w rhoi ar haen arall, mae'r ffeil wreiddiol yn parhau i fod yr un maint. Gallwn hyd yn oed ddileu'r holl ddata ac mae'n aros yr un fath, er nad oes ganddo'r ...

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...