Archifau ar gyfer

DGN

GvSIG 2, argraffiadau cyntaf

Yn y cwrs, penderfynasom roi cynnig ar y fersiwn newydd o GvSIG, er nad yw wedi'i ddatgan eto yn sefydlog, mae'n bosib llwytho i lawr wahanol adeiladau i weld pa don. Llwythwyd y 1214 i lawr, ac er fy mod yn disgwyl profi swyddogaeth symbolau pwyntiau a llinellau wrth i xurxo ddweud wrthyf, mae'n debyg y bydd rhaid i mi geisio ...

Geofumadas, fy ochr artistig

gydag ymroddiad arbennig ar gyfer ffrindiau a dileu ffeil ddi-nod o'r enw Prosiect Gegraphics MicroStation index.dgn. Dewch, heb fod yn bryderus bod yn y bywyd hwn yn hoffter i bawb. Yn y cyfamser, os ydych chi'n paratoi ymgynghoriaeth, gallaf ddweud wrthych sut i'w ailadeiladu ... AH, ac ni allwch chi o siapiau'r ffeil dylunio, oherwydd mae'r ...

Geofumadas, fy mywyd preifat

Yn ddiweddar, roeddwn mewn cyfweliad cyfryngau, roeddwn i eisiau gwybod beth yw ffordd o fyw blogiwr sy'n treulio dwy awr o'i nos i ysgrifennu am fyd anhysbys bron. Roedd yn hawdd siarad am hynny, ond yna aeth ymlaen i ofyn cwestiwn a oedd yn ymddangos yn fwriadol: -Delwch, nawr ...

Tablau cysylltu yn Manifold

Tablau cysylltu yw'r opsiwn o offer GIS i allu cysylltu data o wahanol ffynonellau ond rhannu maes cyffredin. Dyma beth yn ArcView a wnaethom fel "ymuno", mae Manifold yn ein galluogi i wneud hynny mor ddeinamig, hynny yw, dim ond y data sy'n gysylltiedig; yn ogystal ag mewn ffordd anghysylltiedig, beth ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Global Mapper ... nid yw'n edrych yn wael

Ymhlith y nifer o atebion sy'n rhedeg bob dydd ar gyfer rheoli GIS, Global Mapper yn tynnu sylw gyda rhai nodweddion sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar wahân sydd wedi cael ei boblogeiddio gan gael ei dosbarthu gan y USGS fel dlgv32 Pro Echésmosle golwg. 1. Mapmer Byd-eang - Cysylltiad â gwasanaethau data Mae hyn yn ymddangos yn fwyaf deniadol, yna ...