Archifau ar gyfer

DGN

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei dyfrio gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Rydyn ni'n ôl yr ydym wedi bod yn sôn am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y leap o Microstation Geographics i Bentley Map, rydym wedi sôn am sut mae'r ddau gynllun yn gweithio a rhai manteision pwysig Map Bentley. Eisoes mewn swydd, soniais sut y mae'n bosibl mudo strwythur y prosiect, yn yr achos hwn, rwyf eisiau cuddio sut i fudo mapiau â nodweddion ...

Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

Ar ôl marwolaeth SAICIC, neilltuodd nifer o raglenni Mecsico i'r farchnad hon, gan gynnwys un o'r meysydd peirianneg a gafodd eu awtomataidd gyntaf. Rwy'n cofio y rhoddais y cwrs cost weithiau, ac roedd angen ceisio gwahanol geisiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Champion a Neodata. Roedd yr olaf yn ymddangos ...

Gwestai Bentley

Mae Bentley Cadastre yn gais arbennig a adeiladwyd ar Bentley Map o'r fersiwn XM V8.9 ac fel y dywed ei enw, dyma yw hynny; ar gyfer Castell. Ar gyfer ei weithrediad mae angen Bentley Map, ac ynddo'i hun yn gyfwerth â modiwl ar gyfer cynnal a chadw gwastad rheoledig. Mae ffocws blaenoriaeth y cais hwn ar ...