Archifau ar gyfer

DGN

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar gyda sefydliad Cadastral a oedd yn edrych am beth i'w gyhoeddi, dyma'r crynodeb o'r peth pwysicaf i ddychwelyd achubion y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd bydd yn helpu rhywun sydd am wneud penderfyniad neu ofyn am gymorth geofumed. Pam MapServer Roedd y senario yn rhywun, a oedd wedi ...

Sut i newid maint ffeil dgn / dwg

Os bydd gennym ffeil gyda llawer o wybodaeth, mae'n digwydd, er enghraifft, gyda haenau 70 (lefelau) ac ar adeg benodol rydym yn ei rannu trwy gael gwared ar rai lefelau i'w rhoi mewn haen arall, mae'r ffeil wreiddiol yn dal i fod yr un maint. Gallwn hyd yn oed ddileu'r holl ddata ac mae'n parhau i fod yr un fath, er nad oes ganddo'r ...

Microstation VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio

Ychydig ddyddiau yn ôl, dangosais sut i greu cynlluniau ar gyfer argraffu gan ddefnyddio Microstation. Cyn yr opsiwn hwn o drin taflenni a modelau, roedd yn rhaid ei wneud yn hen-ffasiwn trwy greu blociau (celloedd) a gwneud cynnwys torri. Yn ôl o'm sabothol, yr esiampl yr wyf yn ei ddangos i chi y tro hwn yw cais a ddatblygwyd ar ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Fe wnes i ddweud wrthych fy mod i'n mynd i ddatblygu hyfforddiant yn y defnydd o ArcGIS 9.3, gyda modaleddedd cyfartalog enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau: Ar y fethodoleg: Dymunaf i bopeth mor syml. Pe bai am roi hyfforddiant, dysgu gydag enghraifft a ddaeth â ...

Gwall camgymeriad, Bentley V8i

Rwyf eisoes wedi cyrraedd y fersiwn Dewiswch Cyfres 1 o PowerMap V8i (8.11.05.19) yn dod â newyddion diddorol. PowerMap, fel PowerDraft ac PowerCivil ydynt yn cymryd trwydded MicroStation, ond mae'n cael ei gynnwys fel Runtime ar gyfradd gymharol isel o gymharu â Bentley Map + MicroStation. Felly mae'n rhedeg fel pe bai ...

2 Geofunadas ar y cysylltiadau hedfan a 6

Taith hir, am dri diwrnod rydw i wedi bod ar daith, gyda phrydau bwyd creole blasus. Yn olaf, mae nifer o negeseuon e-bost heb ei darllen a'r camera Kodak 12.2 megapixel newydd yn gwneud yn dda iawn. Dyma rai darlleniadau a newyddion o ddiddordeb: mae Bentley yn ymestyn rhyngweithrededd i FME. Diddorol iawn, mae Map Bentley wedi posibilrwydd integredig ...

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gwnewch arolwg gwastad gyda gorsaf gyfanswm, ar wahân i gael cywirdeb milimedr, gall hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, o gofio bod drychiad pob pwynt yn cael ei gyfrif. Gadewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i greu cromliniau lefel, a welwyd gennym eisoes gyda AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, hefyd ...

TatukGIS Gwyliwr ... Viewer mawr

Hyd yma, mae'n un o wylwyr data CAD / GIS orau (os nad y gorau) rwyf wedi gweld, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Llinell gynnyrch yw Tatuk a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd y fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi'r rhaglenni am ddim o frandiau eraill, ...

UDig, argraff gyntaf

Rydym eisoes wedi edrych ar offer ffynhonnell agored eraill yn yr ardal GIS, gan gynnwys Qgis a gvSIG, ar wahān i raglenni nad ydynt yn rhad ac am ddim yr ydym wedi'u ceisio o'r blaen. Yn yr achos hwn, fe wnawn ni gyda GIS Internet Desktop GIS (uDig), un o'r rhai sy'n dod i mewn PortableGIS. Lle mae UDig yn dod, mae'n adeiladu ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg, buom yn siarad o Geographics y gallwch allforio / mewnforio data gyda ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os oes gennych ArcGIS wedi'i osod, mae gan yr estyniad rhyngweithredu nodweddion da iawn, gadewch i ni edrych: 1. Gweithredwch yr estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r ymgyrch Rhyngweithredu Data yn cael ei weithredu. Mae'r offeryn yn ...

Geofumadas: 48 llinellau du a gwyn

Yn dod i ben eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, rhaid imi ddymuno 2011 da i chi, a bydd gennym lawer i'w wneud. I'r rhai sy'n darllen y blog hon yn gwneud mwy na chofnodion 299, mae'r swydd hon drosodd, i'r rhai nad ydynt, mae bron i linellau 50 yn diffinio celf geofumar gyda phleser. GIS / CAD (8) technolegau: ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

SIG o Cáceres

Dyma un o'r prosiectau a oedd yn rownd derfynol ar gyfer dyfarniad y 2009 Be Inspired yn y categori Cadastral a Datblygu Tiriogaethol. Fe wnaethant hefyd arddangosfa sy'n gyfrifol am Luis Antonio Álvarez a Faustino Cordero, gyda PowerPoint, fideos da iawn a map argraffedig hefyd. Diwrnod y wobr ...

Daearyddiaeth: Gosod Prosiect Lleol

Digwyddodd yr achos mewn prosiect lle'r oedd y ganolfan ganolog yn Oracle, ond i berfformio cynhaliaeth gwastad ar lefel y bwrdeistrefi neu arddangosfeydd cyhoeddus, roedd angen sylfaen y nodweddion er mwyn golygu mapiau heb gysylltiad. Fel y cafodd ei wneud Dim ond i bobl sy'n hoffi gwybod sut oedd y mwg, dyma nhw ...