Archifau ar gyfer

DGN

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...

Sut i newid maint ffeil dgn / dwg

Mae'n digwydd, os oes gennym ffeil gyda llawer o wybodaeth, er enghraifft dgn gyda 70 haen (lefel) ac ar foment benodol rydym yn ei rhannu trwy dynnu rhai lefelau i'w rhoi ar haen arall, mae'r ffeil wreiddiol yn parhau i fod yr un maint. Gallwn hyd yn oed ddileu'r holl ddata ac mae'n aros yr un fath, er nad oes ganddo'r ...

Microstation VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio

Ychydig ddyddiau yn ôl, dangosais sut i gynhyrchu cynlluniau i'w hargraffu gan ddefnyddio Microstation. Cyn bod yr opsiwn hwn ar gyfer trin taflenni a modelau yn bodoli, roedd angen ei wneud yr hen ffordd, gan gynhyrchu blociau (celloedd) a chlipio cynnwys. Yn ôl o fy nghyfnod sabothol, yr enghraifft rwy'n ei dangos ichi y tro hwn yw cymhwysiad a ddatblygwyd ar ...

G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl, dechreuais ddatblygiad ar .NET Visual Basic for Microstation, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd gan Bentley Map, gyda'i Weinyddwr Geo-ofodol. I wneud hyn, rydw i wedi cipio hen ddisgybl y gwnaethon ni ddechrau geofuming xfm yno pan oedd yn dod allan o'r comal, gyda cappuccino ac amaretto da sydd gyda ni ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Cyn imi ddweud wrthynt fy mod yn mynd i ddatblygu hyfforddiant ar ddefnyddio ArcGIS 9.3, gyda chymedroldeb canolig enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau ichi: Ar y fethodoleg: hoffwn pe bai popeth mor syml. Pe bai'n rhoi hyfforddiant, dysgwch gydag enghraifft a ddygwyd ...

Gwall camgymeriad, Bentley V8i

Rwyf eisoes wedi derbyn fersiwn Select Series 1 o PowerMap V8i (8.11.05.19) sy'n dod â rhywfaint o newyddion diddorol. Nid yw PowerMap, fel PowerDraft a PowerCivil yn meddiannu trwydded Microstation, ond mae wedi'i gynnwys fel Runtime am bris eithaf isel o'i gymharu â Bentley Map + Microstation. Felly rhedeg fel petai ...

2 Geofunadas ar y cysylltiadau hedfan a 6

Taith hir, am dri diwrnod rwyf wedi bod ar daith, gyda bwydydd suddlon Creole. Yn olaf yn ôl, mae llawer o negeseuon e-bost heb eu darllen a chamera megapixel newydd Kodak 12.2 yn gwneud yn dda iawn. Dyma ychydig o ddarlleniadau a newyddion o'ch diddordeb: mae Bentley yn ymestyn rhyngweithrededd i FME. Diddorol iawn, mae gan Bentley Map bosibilrwydd integredig ...

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gall cynnal arolwg stentaidd gyda chyfanswm gorsaf, ar wahân i fod â manwl gywirdeb milimetr, hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, gan fod gennym ddrychiad pob pwynt. Dewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin, a welsom eisoes gydag AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, fel hyn ...

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg buom yn siarad y gellir allforio / mewnforio data o Ddaearyddiaeth gydag ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os ydych chi wedi gosod ArcGIS, mae gan yr estyniad rhyngweithredu swyddogaethau da iawn, gadewch i ni edrych arno: 1. Ysgogi'r estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r estyniad Rhyngweithredu Data yn cael ei actifadu. Yr offeryn yw ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

SIG o Cáceres

Dyma un o'r prosiectau a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobrau Be Inspired 2009 yng nghategori'r Gofrestrfa Tir a Datblygu Tiriogaethol. Fe wnaethant hefyd gyflwyniad gan Luis Antonio Álvarez a Faustino Cordero, gyda PowerPoint da iawn, fideos a hefyd map wedi'i argraffu. Ar ddiwrnod y gwobrau rydym yn ...

Daearyddiaeth: Gosod Prosiect Lleol

  Digwyddodd yr achos mewn prosiect lle'r oedd y ganolfan ganolog yn Oracle, ond er mwyn cynnal a chadw stentiau ar y lefel ddinesig neu arddangosfeydd cyhoeddus, roedd angen y sylfaen nodweddion er mwyn golygu mapiau tra eu bod oddi ar-lein. Sut cafodd ei wneud? Dim ond i gariadon wybod sut oedd y mwg, dyma chi ...