Archifau ar gyfer

DGN

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...

Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau geo-beirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïaeth a chludiant. ProjectWise yw'r ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac wedi cael ei ryddhau yn ddiweddar ...

5 Pethau pwysig am fod yn Ysbrydoli 2012

Bydd y rhai sy'n dilyn cyfrif @geofumadas ar Twitter wedi sylwi ar ddau ddiwrnod llawn wedi'u cysegru i'r hashnod # BeIn2012. I ddiweddaru gormodedd o gynnwys dwys mewn tri diwrnod yn unig, dyma grynodeb o'r 5 peth sy'n sefyll allan o'r Be Inspired: 1. Y prosiect mwyaf diddorol O 57 prosiect a gyrhaeddodd y rownd derfynol, galwodd arnaf…

Trawsnewid ffeil DGN o ED50 i ETRS89

Mae defnyddwyr GIS yn aml yn cael eu herio i drawsnewid data CAD a systemau cyfeirio. Rydyn ni'n dweud her oherwydd, mewn llawer o achosion, mae'r trawsnewidiad hwn yn cynnwys gwaith manwl sydd o'r diwedd yn caniatáu inni gadw cymaint o wybodaeth â phosibl o'r data gwreiddiol. Mae'n rhyfedd bod y swyddogaeth hon yn dod gyda Microstation, ond siawns i'r rheini ...

Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn y maes cyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos yn ffyddlon na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei ystyried yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn swnio yn y fforymau ac rydym wedi gorffen heb gnoi AutoCAD 2012 newydd, mae bron popeth heddiw yn dafladwy, ...

FastCAD, Cysgod AutoCAD

Os nad ydych erioed wedi clywed am FastCAD ... dylech chi. Rwy'n gwybod, efallai eich bod chi'n gwybod am y tro cyntaf bod y rhaglen hon yn bodoli, ond rydw i eisiau cymryd eiliad o'r noson hon o hufen iâ gyda chwcis Oreo i ddangos teclyn y mae gennym ni rywbeth i'w ddysgu ohono hyd yn oed os yw yn y paragraff olaf. Pam mae FastCAD yn bwysig Wel ...

Mae AutoCAD yn dychwelyd i Mac

Nid oes amheuaeth bod y byd Mac yn well, ond roedd ein amheuon ynghylch symud bob amser: A sut mae gwneud gydag AutoCAD? Pwy fyddai wedi ei gredu, ar ôl ym 1994 AutoCAD R13c42b oedd yr olaf i ni weld hanner yn rhedeg ar Powermacintosh. 18 mlynedd yn ddiweddarach, mae AutoCAD for Mac yn dychwelyd. Y flwyddyn honno fe wnaeth hefyd ymbellhau oddi wrth ...