Archifau ar gyfer

DGN

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaladwyedd y safle sydd wedi bod yn gyflenwyr offer ar gyfer Geo-peirianneg yn eu harloesedd ac yn addasu i arloesi technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y modd y mae ei gyfathrebu corfforaethol yn gwerthu ei arbenigedd, er gwaethaf y ffaith bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn fwy anodd bob dydd ...

Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Y cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau o geo-peirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïol a thrafnidiaeth. ProjectWise yw ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac yn ddiweddar mae wedi cael ei ryddhau ...

5 Pethau pwysig am fod yn Ysbrydoli 2012

Bydd y rheini sy'n dilyn y cyfrif @geofumadas ar Twitter wedi sylwi ar ddau ddiwrnod llawn sy'n cael eu neilltuo i'r hashtag #BeIn2012. I ddiweddaru gormod o gynnwys wedi'i ganolbwyntio mewn dim ond tri diwrnod, dyma grynodeb o'r pethau 5 sy'n sefyll allan o'r Be Inspired: 1. Y prosiect mwyaf diddorol o brosiectau terfynol 57, wedi galw fi ...

Trawsnewid ffeil DGN o ED50 i ETRS89

Yn aml mae defnyddwyr GIS yn dod i'r afael â'r her o drawsnewid data CAD a systemau cyfeirio. Dywedwn her oherwydd, mewn sawl achos, mae'r trawsnewid hwn yn rhagdybio gwaith manwl sy'n ein galluogi ni i ddiogelu cymaint o wybodaeth â phosib o'r data gwreiddiol. Mae'n ddoniol, bod y swyddogaeth hon yn dod â Microstation, ond mae'n ddiogel i'r rhai sy'n ...

Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn yr ardal gyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos gyda ffyddlondeb na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei weld yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn swnio'n y fforymau ac nid ydym yn dal i orffen cnoi'r AutoCAD 2012 newydd, mae bron popeth heddiw yn cael ei daflu, ...

Mae AutoCAD yn dychwelyd i Mac

Does dim amheuaeth bod byd Mac yn well, ond bob amser yr oedd ein hamheuon ynghylch symud yn: A sut ydw i'n ei wneud gyda AutoCAD? Pwy fyddai wedi credu, ar ôl hynny yn 1994 AutoCAD R13c42b oedd y diwethaf a welsom hanner rhedeg ar y Powermacintosh. 18 mlynedd yn ddiweddarach, yn dychwelyd AutoCAD ar gyfer Mac. Dim ond y flwyddyn honno a adawodd hefyd ...