Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, yn cymryd rhai blynyddoedd yn y rhwydwaith ac ynddo - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn-, gall y defnyddiwr gymharu'r estyniad arwyneb rhwng un neu fwy o wledydd.

Rydym yn siŵr y byddant, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, yn gallu cael gwell syniad o'r gofod, a gwirio nad yw rhai gwledydd mor fawr ag y mae ein mapiau yn eu paentio. Hefyd, sut y gellid gweld y rhain mewn gwahanol ledredau. Mae'r gwahaniaethau gweledol rhwng maint y gwledydd yn y cais hwn yn gysylltiedig â'r rhagamcan Mercator Trawsnewidiol Cyffredinol, dangosir bod gan y gwledydd sydd yn bell o Ecuador ormodedd o ran eu maint.

Rydym yn rhoi rhai cymariaethau fel enghraifft, sy'n dod yn ddiddorol. I ddefnyddio'r cais, nodwch y dudalen we o'r porwr, ac ar ôl arddangos y brif olygfa, mae wedi'i lleoli yn y peiriant chwilio, sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf, enw'r wlad rydych chi am ei chymharu - mae'r enwau mewn iaith Dewiswyd Saesneg-, yr Ynys Las (1).

Ar ôl ei roi mewn enw, bydd silwét lliw'r wlad y gofynnwyd amdani (2) yn ymddangos yn yr olygfa. Yn ddiweddarach, gyda'r cyrchwr gallwch lusgo'r silwét hwn i'r lle sydd ei angen, yn yr achos hwn, fe'i rhoddwyd ar Brasil (3).

Mae'n cael ei arsylwi, gan fod yr amcanestyniad wedi ystumio maint yr Ynys Las yn sylweddol, gan ei fod yn credu ei fod yn fwy na Brasil, er enghraifft. Gyda'r teclyn gwe hwn dangoswyd y gwrthwyneb yn llwyr, mae sefyllfa debyg yn digwydd gyda Chanada, ei arwynebedd cyfan, bron yn gyfartal ag un o'r gwledydd sydd wedi'u lleoli i'r gogledd o Dde America.

Un o'r posibiliadau a gynigir gan yr offeryn hwn yw cylchdroi silwtau'r gwledydd, trwy gyfrwng rhosyn y gwyntoedd, sydd yng nghornel chwith isaf y we. Yn y modd hwn, bydd y silwtau gofynnol yn cael eu gosod yn well, ar yr arwynebau, er mwyn penderfynu a yw'n cynnwys ei holl estyniad.

Yn awr, ar ôl gweld sut mae'r llwyfan yn gweithio, rydym wedi dewis rhai enghreifftiau, fel y gallant adnabod yn weledol, pa mor dwyllodrus y gall rhai mapiau fod, yn dibynnu ar eu tafluniad cartograffig. Hefyd oherwydd anaml y byddwn yn ystyried cymharu gwledydd sydd mewn gwahanol gyd-destunau; fel enghraifft, y SmartCity enwog o Singapore i gyd, y mae ei faint ond yn ardal fetropolitan Madrid.

Enghreifftiau

Sbaen a Venezuela

Rydym yn dechrau gyda chymhariaeth chwilfrydig iawn rhwng Sbaen a Venezuela, ar yr olwg gyntaf, ymddengys fod Sbaen yn fwy helaeth na Venezuela. Fodd bynnag, pan welwch y ddelwedd ganlynol, gallwch weld sut mae Sbaen (lliw oren) yn cyd-fynd bron yn gyfan gwbl ar wyneb Venezuela (lliw melyn), ac eithrio'r Ynysoedd Dedwydd, a fyddai i'w cael ar bridd Periw. Os byddwn yn cymharu cyfanswm arwynebedd y ddau, byddai'r gwahaniaeth arwynebol o 44%, hynny yw, mae Venezuela yn fwy nag amseroedd Sbaen 1,5.

Ecuador a'r Swistir

Rhwng Ecwador a'r Swistir mae'r gwahaniaeth hefyd yn eang, gadewch i ni weld dau achos. Yn yr un cyntaf (1) gellir gweld sut mae Ecwador (lliw gwyrdd) yn rhagori ar ei estyniad i'r Swistir (lliw melyn), a byddai ei ynysoedd fel y Galapagos yn cael eu lleoli yng Ngogledd Cefnfor yr Iwerydd. Yn yr ail achos (2), gan wneud y gymhariaeth, i'r gwrthwyneb, gallem ddweud y byddai tiriogaeth y Swistir, o leiaf XWUMX, yn cofnodi cyfanswm arwynebedd Ecwador.

Colombia a'r Deyrnas Unedig

Enghraifft arall yw Colombia a'r Deyrnas Unedig, sydd ar yr olwg gyntaf - yn ogystal â'r rhai blaenorol -, gellid dweud bod arwynebedd y Deyrnas Unedig yn llawer mwy, oherwydd ei leoliad (lledred y gogledd) yn y mapiau sydd bob amser Gwelsom o'r ysgol.

Yn yr achos cyntaf, gallwch weld beth allai Colombia (gwyrdd) ei gynnwys yn ei ofod, ardal gyfan y Deyrnas Unedig (lliw fioled). Er mwyn deall yn well, aethom â nifer o silwetau o'r Deyrnas Unedig, fe'u gosodwyd ar Colombia, a'r canlyniad oedd y gallai o leiaf 4,2 ffurfio Gweriniaeth Colombia.

Iran a Mecsico

Yn achos Iran a Mecsico, maent yn ddwy wlad sydd yn yr un lledred, ac yn agos at Ecwador, yn weledol mae ei estyniad arwyneb yn debyg iawn. Felly, wrth wneud y cymariaethau, nid oes gwahaniaeth mwy rhwng y ddwy diriogaeth. Y gwahaniaeth arwyneb yw 316.180 km2Nid yw'n gynrychioladol, gan ei fod yn digwydd yn yr achosion a gyflwynwyd yn flaenorol, er mai dim ond yr ardal wahaniaethu honno sydd bron i dair gwaith yn ardal Honduras.

Awstralia ac India

Y gwahaniaeth arwyneb rhwng Awstralia ac India yw 4.525.610 km2, sy'n dangos bod gwahaniaeth mawr o ran ymestyn y diriogaeth yn y ddwy wlad, os ydym yn gosod un y tu mewn i un arall, gwelir bod arwyneb India (lliw glas) yn cynrychioli ychydig yn llai na 50% o diriogaeth Awstralia (lliw ffycin) ( 1).

Weithiau gall 2,2 fynd i India ar wyneb Awstralia, fel y dangosir yn y ffigur (2).

Gogledd Corea ac Unol Daleithiau America

Rydym yn parhau i wneud cymariaethau, yn yr achos hwn, y prif gymeriadau yw Gweriniaeth Ddemocrataidd Korea (gwyrdd), a rhan ddwyreiniol Unol Daleithiau America. Os ydym yn rhoi'r silwét yn rhan ddwyreiniol yr Unol Daleithiau, mae'n amlwg bod Korea yn ychwanegu wyneb o leiaf dri o'i wladwriaethau North Carolina, South Carolina a Virginia.

Mae bron yn amhosib gweld Gweriniaeth Ddemocrataidd Korea, o ran tiriogaeth helaeth Gogledd America. Os gwnawn y gymhariaeth briodol, mae gan diriogaeth yr UD ardal o 9.526.468 km2, a Korea 100.210 km2, hynny yw, dim ond pe baem yn rhoi 95 amserau wyneb Korea arno y gallem gynnwys yr Unol Daleithiau.

Fietnam ac Unol Daleithiau America

Mae Fietnam ychydig yn ehangach na Korea (yr achos blaenorol), bydd y gymhariaeth yn cael ei gwneud gyda Dwyrain Unol Daleithiau America, lle gellir gweld, y gall, erbyn ei siâp hir, feddiannu rhan o nifer o wladwriaethau'r wlad hon - o Washington, trwy Oregon, Idaho a Nevada i California.

O ran y berthynas rhwng ei estyniadau, gallwn ddweud hynny, rhaid ailadrodd cyfanswm arwynebedd Fietnam amserau 28 o leiaf, i gynnwys ardal gyfan tiriogaeth yr Unol Daleithiau.

Ardaloedd Singapore vs. metropolitan

Yn olaf, mae un o'r gwledydd sydd wedi cael twf ffiaidd, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, wedi cael ei nodi tan yn ddiweddar fel amcangyfrifon gorau deallus yn y byd. I'r rhai nad ydynt yn ymwybodol o'i leoliad a'i estyniad, mae ar gyfandir Asiaidd, mae ganddo arwynebedd arwyneb o 721 km2.

Mae'r delweddau'n dangos y gymhariaeth o Singapore ag ardaloedd metropolitan Mexico DF (1), Bogotá (2) Madrid (3), a Caracas (4).

Yn y pen draw, thetruesizeof yn offeryn defnyddiol iawn, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hynod ryngweithiol, a all fod yn ddefnyddiol iawn at ddibenion addysgol mewn pynciau fel Daearyddiaeth neu Astudiaethau Cymdeithasol; yn ogystal â diwylliant cyffredinol i bawb.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.