PENNOD 12: CYFYNGIADAU PARAMETRIC

Pan fyddwn yn defnyddio cyfeiriad at wrthrychau endpoint, neu ganolfan, er enghraifft, mewn gwirionedd yr hyn yr ydym yn ei wneud yw gorfodi'r gwrthrych newydd i rannu pwynt o'i geometreg gyda gwrthrych arall sydd eisoes wedi'i dynnu. Os byddwn yn defnyddio cyfeirnod "Parallel" neu "Perpendicular" yr un peth yn digwydd, rydym yn gorfodi trefniant geometrig y gwrthrych newydd mewn perthynas ag un arall, fel na fydd y gwrthrych newydd hwnnw, os nad yw'n baralel neu'n berpendicwlar, yn gallu cael eu creu

Gellir ystyried y "Cyfyngiadau Parametrig" fel estyniad i'r un syniad sy'n ysbrydoli cyfeiriadau at wrthrychau. Y gwahaniaeth yw bod y trefniant geometrig a sefydlwyd yn parhau i fod yn ofyniad bod yn rhaid i'r gwrthrych newydd gydymffurfio yn barhaol, neu yn hytrach, fel cyfyngiad.

Felly, os ydym yn sefydlu llinell fel perpendicwlar i un arall, yna ni waeth faint y byddwn yn ei newid y llinell arall honno, mae'n rhaid i'r gwrthrych sydd â chyfyngiad barhau i fod yn berpendicwlar.

Yn amlwg, cymhwyso cyfyngiad yn gwneud synnwyr pan addasu gwrthrych. Hynny yw, heb gyfyngiadau gallwn wneud unrhyw newid i'r llun, ond maent yn bodoli, newidiadau posibl yn gyfyngedig. Os ydym i dynnu gyda Autocad gwrthrych presennol sy'n gofyn am unrhyw newid, yna mae'n gwneud unrhyw synnwyr i wneud cais mewn cyfyngiad arlunio mor paramedrig. Os, ar y llaw arall, yn gwneud llun o adeilad neu ran fecanyddol y mae ei shape're dal i chwilio terfynol, yna gyfyngiadau paramedrig yn ddefnyddiol gan eu bod yn ein galluogi i yn storio cysylltiadau hynny rhwng gwrthrychau, neu ddimensiynau, sefydlog ein rhaid dylunio yn cyfarfod.

Rhowch ffordd arall: mae cyfyngiadau paramedrig yn offeryn gwych ar gyfer tasgau dylunio, gan ei fod yn caniatáu i ni osod y rhai hynny y mae eu dimensiynau neu berthnasoedd geometrig yn aros yn gyson.

Mae dau fath o gyfyngiadau paramedrig: Geometrig a Cota. Mae'r rhai cyntaf yn nodi cyfyngiadau geometrig yr amcanion (perpendicwlar, cyfochrog, fertigol, ac ati), tra bod y dimensiwn yn sefydlu cyfyngiadau dimensiwn (pellteroedd, onglau a radii gyda gwerth penodol). Er enghraifft, dylai llinell bob amser fod yn unedau 100 neu dylai dwy linell bob amser ffurfio ongl o 47 ° gradd. Yn ei dro, gellir mynegi cyfyngiadau ar y dimensiwn fel hafaliadau, fel bod dimensiwn terfynol gwrthrych yn swyddogaeth o'r gwerthoedd (newidynnau neu gyfansoddion) y cyfansoddir yr hafaliad ohonynt.

Gan ein bod yn mynd ati i astudio'r offer ar gyfer golygu gwrthrychau o'r bennod 16, fe welwn yma sut i greu, gweld a rheoli cyfyngiadau paramedrig, ond byddwn yn dychwelyd atynt yn y bennod honno.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.