PENNOD 12: CYFYNGIADAU PARAMETRIC

 

Pan ddefnyddiwn gyfeiriad at wrthrychau endpoint, neu ganolfan, er enghraifft, yr hyn yr ydym yn ei wneud mewn gwirionedd yw gorfodi’r gwrthrych newydd i rannu pwynt o’i geometreg â gwrthrych arall a luniwyd eisoes. Os ydym yn defnyddio cyfeirnod “Cyfochrog” neu “Berpendicwlar”, mae'r un peth yn digwydd, rydym yn gorfodi trefniant geometrig y gwrthrych newydd mewn perthynas ag un arall, felly os nad yw'n gyfochrog neu'n berpendicwlar, yn dibynnu ar yr achos ac ymhlith opsiynau eraill, ni all y gwrthrych newydd hwnnw cael ei greu

Gellir gweld "Cyfyngiadau Parametrig" fel estyniad o'r un syniad sy'n ysbrydoli cyfeiriadau at wrthrychau. Y gwahaniaeth yw bod y trefniant geometrig sefydledig yn parhau i fod yn ofyniad y mae'n rhaid i'r gwrthrych newydd ei fodloni yn barhaol, neu'n hytrach, fel cyfyngiad.

Felly, os ydym yn sefydlu llinell fel perpendicwlar i un arall, yna ni waeth faint y byddwn yn ei newid y llinell arall honno, mae'n rhaid i'r gwrthrych sydd â chyfyngiad barhau i fod yn berpendicwlar.

Yn amlwg, cymhwyso cyfyngiad yn gwneud synnwyr pan addasu gwrthrych. Hynny yw, heb gyfyngiadau gallwn wneud unrhyw newid i'r llun, ond maent yn bodoli, newidiadau posibl yn gyfyngedig. Os ydym i dynnu gyda Autocad gwrthrych presennol sy'n gofyn am unrhyw newid, yna mae'n gwneud unrhyw synnwyr i wneud cais mewn cyfyngiad arlunio mor paramedrig. Os, ar y llaw arall, yn gwneud llun o adeilad neu ran fecanyddol y mae ei shape're dal i chwilio terfynol, yna gyfyngiadau paramedrig yn ddefnyddiol gan eu bod yn ein galluogi i yn storio cysylltiadau hynny rhwng gwrthrychau, neu ddimensiynau, sefydlog ein rhaid dylunio yn cyfarfod.

Rhowch ffordd arall: mae cyfyngiadau paramedrig yn offeryn gwych ar gyfer tasgau dylunio, gan ei fod yn caniatáu i ni osod y rhai hynny y mae eu dimensiynau neu berthnasoedd geometrig yn aros yn gyson.

Mae dau fath o gyfyngiadau paramedrig: Geometrig a Cota. Mae'r rhai cyntaf yn nodi cyfyngiadau geometrig yr amcanion (perpendicwlar, cyfochrog, fertigol, ac ati), tra bod y dimensiwn yn sefydlu cyfyngiadau dimensiwn (pellteroedd, onglau a radii gyda gwerth penodol). Er enghraifft, dylai llinell bob amser fod yn unedau 100 neu dylai dwy linell bob amser ffurfio ongl o 47 ° gradd. Yn ei dro, gellir mynegi cyfyngiadau ar y dimensiwn fel hafaliadau, fel bod dimensiwn terfynol gwrthrych yn swyddogaeth o'r gwerthoedd (newidynnau neu gyfansoddion) y cyfansoddir yr hafaliad ohonynt.

Gan ein bod yn mynd ati i astudio'r offer ar gyfer golygu gwrthrychau o'r bennod 16, fe welwn yma sut i greu, gweld a rheoli cyfyngiadau paramedrig, ond byddwn yn dychwelyd atynt yn y bennod honno.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.