Cymdeithasau Cysylltu - Thema Geomateg ar gyfer Ffair Gwybodeg Ryngwladol 2016

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Pwyllgor Trefniadaeth IX Cyngres Ryngwladol GEOMÁTICA 2016 wedi cyhoeddi fframwaith Confensiwn XVI a Ffair Gyfrifiaduron Rhyngwladol y flwyddyn nesaf.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Havana, o 14 i Fawrth 18 gyda'r thema ganolog «Cysylltu â Chymdeithasau".

Ymhlith y pynciau y rhoddir sylw iddynt yn Geomatics 2016 yw:

Cyngres Gwybodeg

1. Addysg a hyfforddiant mewn Geomatics.

Hyfforddiant Proffesiynol mewn Peirianneg Geomatig (Rhaglenni Astudio). Llwybrau, dewisiadau amgen a phrofiadau mewn gweithgareddau ôl-raddedig (Diplomâu, Meistr, Doethuriaethau). Paratoi deunyddiau didactig gan ddefnyddio TGCh ar gyfer hyfforddiant proffesiynol mewn Geomatics. Polisïau sefydliadol ar gyfer hyfforddiant Geomatics. Addysgu Geomatig o oedran cynnar. Profiadau ym maes Addysg Geomatig. Cynhyrchu data mewn ceisiadau Geomatics ym maes adnoddau naturiol a'r amgylchedd.

2. Geodesi a Topograffi Cymhwysol.

Technolegau gwybodaeth, systemau lleoli byd-eang a chyfathrebu. Systemau geoprocessio mewn arolwg topograffig gyda GNSS a Stations Total. Datblygu Rhwydweithiau Geodetig ac Arbennig. Gorsafoedd a rhwydweithiau GNSS parhaol (CORS). Cynhyrchu a defnyddio Modelau Tirwedd Digidol. Creu modelau geoid. Modelu rhifiadol o fesuriadau geotechnegol a geoeteg. Peirianneg Geodesi Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu ym maes Geomatics a Topography. Rheoliadau ar wasanaethau lleoli.

3. Cadastre, Systemau Gwybodaeth Cadastral.

Technoleg ar gyfer creu map gwastad trefol gyda defnydd o ddelweddau o Systemau Awyr Dwfn (UAV). Systemau gwybodaeth cadastral ar gyfer adeiladau o natur drefol a gwledig.

Dulliau ar gyfer adnewyddu gwastad. Datblygiad cronfeydd data catastig. Cynhyrchu mapiau thematig o gronfeydd data catastig gyda chymhwyso technegau cyffredinololi. Prisiad catastig o eiddo tiriog.

4. Cartograffeg a Chronfeydd Data Gofodol.

Technolegau a Sefydliad Cynhyrchu Cartograffeg Cenedlaethol. Cronfeydd Data Geospatial Cyffredinoliad Cartograffig. Modelau integreiddio data a metadata. Datblygu offer Mwyngloddio Data. Modelau Digidol yn 3D, defnydd o LiDAR. Technoleg VANT at ddibenion cartograffig. Mynediad i wybodaeth a diogelu data. Trefnu Ffeiliau Digidol. Safonau technegol ar gyfer ansawdd y cynnyrch cartograffig. Moeseg, masnach electronig a Geomatics. TGCh a chynhyrchu gwerth ychwanegol a gweithgarwch gwasanaeth.

5. Synhwyro a photogrammetreg o bell.

Technolegau ar gyfer casglu data geosofatig gyda chamerâu darlun digidol a fideo, ynghyd â synwyryddion eraill a gefnogir ar gerbydau awyr heb griw (UAV). Datblygu technolegau ar gyfer prosesu delweddau awyr a lloeren ar gyfer creu a diweddaru Mapiau Topograffig, Cadastral a Thematig mewn fformatau raster a fformatau. Dal a phrosesu delweddau gyda gwahanol fathau o synwyryddion. Datblygu prosiectau sy'n canolbwyntio ar geisiadau geomatig. Defnyddio delweddau lloeren ac awyrol ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion cartograffig gyda dibenion gwahanol.

6. Astudiaethau Morol.

Technolegau ar gyfer cynhyrchu a diweddaru siartiau môr. Systemau arolygu a phrosesu hydrographig, môrograffig a geoffisegol. Cynhyrchu llythyrau electronig. Integreiddio modelau efelychu. Signalau morol a systemau monitro awtomataidd. Fformatau safonol ar gyfer cyfnewid data hydrographig.

7. Strwythurau Data Gofodol a GIS.

Perthynas o Isadeileddau Data Gofodol gyda'r Llywodraeth, y Diwydiant a'r Dinesydd. Tueddiadau yn y dyfodol mewn Rheoli Gwybodaeth Ddaearyddol. Ymchwil sylfaenol a chymhwysol ar IDEs. Gwerthusiad IDE. Profiadau IDE ac astudiaethau achos. Rheoliadau gwybodaeth ddaearyddol. Cudd-wybodaeth Busnes Geospatial (GeoBI). Geomarketing Data Cysylltiedig Geospatial a Gwe Semantig Geospatial. GIS mewn rheoli rhwydwaith. GIS ar y We. Ceisiadau symudol a chyd-destun sensitif. Data Geosodol Fawr

8. Geomateg yn ôl yr Amgylchedd a Thwristiaeth.

Cymhwyso Systemau Gwybodaeth Diffygiol a Chysbell i astudio'r Amgylchedd. Mapio'r Amgylchedd Cartograffeg o risgiau ac adnoddau naturiol. Systemau rheoli risg a chymorth ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn trychinebau naturiol. Datrysiadau geomatig yn berthnasol i dwristiaeth.

Fe'u cynhelir yn ogystal Cynadleddau Magister a Gweithdai Cyn Cyngres gyda'r nod o ddarparu'r cyfnewid rhwng arbenigwyr gwahanol Mwy na gwledydd 30 bydd hynny'n rhan o GEOMÁTICA 2016. Yn yr un ffordd yn bwysig cyfarfodydd busnes o fewn fframwaith Ffair Datguddio

 

Darperir rhagor o wybodaeth yng Nghylchlythyr 3ra a gwefan y cyfrifiadur www.informaticahabana.com o www.informaticahabana.cu

 

DYDDIADAU PWYSIG: Confensiwn

  • · Cyflwyno crynodebau a chyflwyniadau: 20 o Hydref 2015
  • · Hysbysiad o dderbyniad: Tachwedd 20 o 2015
  • · Cyflwyniad gwaith terfynol i'w gyhoeddi: Rhagfyr 7 o 2015
  • Ffair
  • · Cais am samplau arddangos: hyd at 28 o Ionawr 2016
  • · Hysbysiad o dderbyn yr arddangosfeydd: hyd at 18 o Chwefror 2016

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.