Cymhariaeth o ArcGIS a GIS Manifold

Gwaith titanic yn unig yw hwn y mae defnyddiwr Manifold a enwir tomasfa wedi'i wneud ac mae hynny wedi codi i'r fforwm o'r offeryn hwnnw. Mae'n fy atgoffa o'r gwaith hwnnw gan Arthur J. Lembo pan wnaeth waith systematig iawn o sut i wneud gydag ArcGIS a Manifold yr un drefn. Yn fwy na'r synnwyr cymharol, mae nifer y gweithredoedd sydd wedi'u gwahanu yn ôl pwnc wedi dal fy sylw, sy'n ddogfen addysgol iawn i wneud cymariaethau o offer GIS wrth wneud penderfyniad.

Mae'r gymhariaeth yn seiliedig ar fatrics sy'n gwahanu'r integreiddiad yn ôl arferion arferol, nodwch, nid yw'n seiliedig ar yr arferion y mae Manifold yn eu gwneud ond rhai arcGIS, yna mae'n cael ei nodi os ydynt yn cael eu gwneud gan ArcReader, ArcView, ArcEditor neu ArcInfo. Ar y dde nodir a yw Manifold GIS yn gwneud hynny ai peidio.

Cymhariaeth rhwng lluosrif ac arcgis

Mae barn y fforwm yn rhagfarnllyd a braidd yn sectyddol, ac nid yw hynny'n syndod gan ei fod yn fforwm o gais penodol a byddai'r un peth yn digwydd pe bai'r fforwm o'r gystadleuaeth. Mae hefyd yn ddefnyddiol deall peth o athroniaeth y datblygwyr Manifold.

I’r gwaith hwn gwelaf o leiaf y cyfleustodau hyn:

 • Rhestru trefniannau cais GIS
 • Rhestr o feysydd i'w hystyried mewn cais GIS
 • Cymharwch yr hyn y mae ArcReader yn ei wneud gydag ArcView, ArcEditor a ArcInfo
 • Cymharwch ArcGIS gyda Manifold

Yn y diwedd, nid yw'r ddogfen yn derfynol gan ei bod yn canolbwyntio ar wneud y gymhariaeth sydd i fod i wasanaethu ar gyfer gwneud penderfyniadau. Wrth gwrs, nid yw'r gymhariaeth un i un mor syml â hynny, yn enwedig gan fod ArcGIS yn seiliedig ar a offeryn sylfaenol a lluosog extensiones neu fersiynau arbenigol wedi'u gogwyddo at wahanol gilfachau. Er bod Manifold yn offeryn sy'n ceisio gwneud yr arferion a ddefnyddir fwyaf gan ddefnyddwyr GIS, mewn un offeryn (er mae ganddo scalability) mae llawer o bethau nad yw estyniadau ArcGIS yn eu cynnwys ond mewn llawer o'r rhain mae'n mynd y tu hwnt i'r hyn y mae ArcGIS yn ei wneud gyda'i holl estyniadau ac yn enwedig am bris yn isel iawn.

Yma, byddaf yn gadael y rhestr yn edrych yn wych, ond mae'r penawdau ar gyfer pob un o'r arferion hyn yn cynnwys mwy na thasgau 1,100 ac nid yn colli ystyr gwreiddiol gadawaf yn Saesneg.

Rhyngweithio Map

 • Llywio Map
 • Ymholiadau
 • Tablau
 • Graffiau
 • Mathau o graffiau
 • Rhediad UDA (MapMap ™ UDA)

Arddangos Map

 

 • Mapio Cyffredinol
 • Data Tabular
 • Arddangos Data Fector
 • Dosbarthiadau Data Thematig y Fector
 • Symboleg
 • Arddangos Arwyneb
 • Arddangos Data Raster
 • Arddangosfa Raster: Data Ramp Lliw Graddol-Algorithmau
 • Ystadegau Arddangos Raster
 • Dulliau Ail-arddangos Raster Arddangos
 • Dulliau Dosbarthu Arddangos Raster
 • Arddangosiad Ôl Troed Catalog Raster
 • Offer Raster
 • animeiddio

Golygu Data

 • Nodweddion Lluosog (Pwynt, Llinell, a Polygon)
 • Map Llywio wrth Golygu
 • Trawsffurfiadau Data fector
 • cyffredinoli
 • Cydlynu Geometreg (COGO)

Golygu Raster a Vectorization

 • Vectorize Pob Ffurflen Raster Cefnogir yn ArcGIS
 • Integreiddio ArcGIS
 • Geometreg Raster Snapping
 • Amgylchedd Raster Snapping
 • Olrhain Vectorization
 • Fectorization Awtomatig
 • Paramedrau Fectorization
 • Rhagolwg Vectorization
 • Detholiad Cell Raster
 • Amgylchedd Glanhau Raster
 • Offer Peintio Raster Cleanup
 • Offer Cymorth

Symudol - Integreiddio GPS

 • Cymorth GPS
 • Dabled PC

Golygu Geodeatabase Multiuser

 • Golygu Cyffredinol
 • Gweinyddiaeth Geoprocessio
 • Fersiynu Geoprocessio
 • Golygu Trafodion Byr

Archifo Geodatabase Multiuser

 • Arddangos ac Ymholi
 • Rheoli

Cronfeydd data dosranedig

 • Rheoli Replicas
 • Golygu Golygu heb ei gysylltu
 • Geodataonnau wedi'u dosbarthu Geoprocessing

Data Delweddu Cyfeiriol Gofodol (Georeferencing)

 • offer
 • Dulliau Trawsnewid
 • Arbedwch Wybodaeth Cyfeiriol Ofodol
Rheoli data

 • cyffredinol
 • Chwilio am Ddata GIS Erbyn
 • Rheoli Data Cwmpas
 • Integreiddio Offeryn UML / CASE
 • Gweinyddiaeth Geodatabase
 • Mewnforio Ffeil Cyfnewid / Allforio

Dilysu Priodoleddau

 • Is-deitlau Geoprocessio
 • Geoprocessio Parth
 • Creu a Golygu Perthynas rhwng Nodweddion
 • Ymddygiad Perthynas Geodatabase
 • Geoprocessio Dosbarth Perthynas

Topoleg

 • Arddangos Map
 • Golygu
 • Torri Topology Geodatabase
  Gosod Gweithrediadau
 • Geodatabase Topology Management
 • Rheolau Topoleg Geodatabase
 • Geoprocessio

Rhwydweithiau

 • Dadansoddiad Rhwydwaith Cyfleustodau
 • Rheoli data
 • Rheolau Cysylltedd Rhwydwaith Geometrig
 • Golygu Rhwydwaith Geometrig

Cyfeirnodi Llinellol (Llwybrau)

 • arddangos
 • Golygu
 • Geoprocessio

metadata

 • cyffredinol
 • Gweld Metadata Gan ddefnyddio Amrywiaeth o Fulliau
 • Geoprocessio

Cwmpasu Geoprocessio

 • Fframwaith Cais
 • Dadansoddi
 • Trosi
 • Cydgasglu
 • Nodweddion Cyfansawdd
 • cyffredinoli
 • Rheoli Tabl
 • Pr
  ojections
 • Topoleg
 • cyffredinol

Geoprocessio

 • Yr amgylchedd
 • Amgylcheddau Sgriptio â Chymorth
 • Rheoli Data Cyffredinol
 • Cymhariaeth Data
 • Rheoli Tabl
 • Rheolaeth Maes
 • Rheolaeth Dosbarth Nodwedd
 • Rheoli Nodwedd
 • Ffeil Geodatabase
 • cyffredinoli
 • Rhagamcanion a Thrawsnewidiadau
 • Raster Management
 • Trawsnewid Raster
 • Trawsnewid / Rhagamcanu Raster
 • Trosi
 • Golygfeydd Haenau a Thablau
 • Dadansoddiad Craidd
 • Offer Ystadegau Gofodol-Dadansoddi Patrymau
 • Clystyrau Offer-Mapio Ystadegau Gofodol
 • Offer Ystadegau Gofodol - Mesur Dosbarthiadau Daearyddol
 • Dadansoddi Ystadegau Gofodol - Modelu Perthynas Ofodol
 • Offer Ystadegau Gofodol-Renderu
 • Cyfleustodau Offer Ystadegau Gofodol
 • Offer Amlddimensiwn
 • Rheoli Gweithleoedd
 • Rheoli Cronfa Ddata
 • Tabl yn Ymuno
 • Mynegai Data
 • Rheoli Gweinydd ArcGIS

Er bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar y cyd gan ddefnyddwyr y fforwm, gallwch lawrlwytho'r gwaith yma cwblhewch y ffeil

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.