Archifau ar gyfer

CivilCAD

Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae CivilCAD yn ei wneud. Yr hyn yr ydym fel arfer yn ei ddisgwyl yw adroddiad o'r parseli, fesul bloc, gyda'u tabl o gyfarwyddiadau a phellteroedd, ffiniau a defnydd. Dewch i ni weld sut i wneud hynny gyda CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach ac yn ...

Grid cydlynu UTM gan ddefnyddio CivilCAD

Yn ddiweddar roeddwn yn siarad am CivilCAD, cymhwysiad sy'n rhedeg ar AutoCAD a hefyd ar Bricscad; y tro hwn rwyf am ddangos i chi sut i gynhyrchu'r tabl cydlynu, yn union fel y gwelsom ei fod wedi'i wneud gyda Microstation Geographics (Now Bentley Map). Fel arfer mae gan y rhaglenni GIS pethau hyn yn ymarferol iawn, ond ar lefel CAD mae'n llusgo o hyd, ...

Creu aliniadau yn CivilCAD

Esboniodd fy erthygl flaenorol rywbeth am CivilCAD, cymhwysiad ymarferol iawn sy'n canolbwyntio ar AutoCAD a Bricscad. Nawr rwyf am barhau â'r ymarfer bob amser yn seiliedig ar ein cwrs Cyfanswm Topograffi Gorsaf, gan weithio'r aliniad mewn model digidol. Yn achos CivilCAD gelwir hyn yn echel y prosiect, er ers ...

Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad o'r cwrs topograffi yr oeddem wedi'i roi ychydig ddyddiau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin. Y prif reswm pam rydyn ni wedi'i wneud yw oherwydd er ...