Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Mae Google Maps yn ychwanegu mapiau o wledydd Sbaenaidd

Yn ddiweddar, tynnodd Google y beta o fapiau Google yn Sbaeneg, gweithred sy'n cynnwys ymgorffori mapiau o lawer o wledydd Sbaenaidd ar lefel stryd. Mae hyn yn awgrymu y bydd rhai rhaglenni georeferencing y mae Google yn talu amdanynt yn cael eu gweithredu yn fuan iawn. Nid oes ganddynt gywirdeb mawr, ac mewn llawer o achosion mae data ar goll, ond na ...

Sut ydych chi mewn daearyddiaeth?

Dros yno, canfuais y gêm Geosense hon, sy'n eich galluogi i brofi'ch gwybodaeth am ddaearyddiaeth. Mae'n dangos lleoedd i chi ddod o hyd i fap o'r byd; gallwch chwarae ar eich pen eich hun neu gyda defnyddwyr eraill ar-lein. Wow roedd hi'n werth adfywio'r cof.

Stori gariad ar gyfer geomatig

Yma mae stori a gymerwyd o'r blogsphere, nad yw'n addas ar gyfer technoffobeg, efallai'n meddiannu mwy na dychymyg Alex Ubago. O'r golwg. Roedd yn brynhawn llwyd, yn annheilwng ar gyfer taith fusnes lwyddiannus i Montelimar, yn Nicaragua; gorchuddiodd awel y môr y croen yn gynnes mewn gronynnau o halen a ddaeth yn bicsel ...

NAD 27 neu WGS84 ???

Er bod y Sefydliadau Daearyddol yn America Ladin beth amser yn ôl wedi gwneud y newid i wGS84 yn swyddogol fel amcanestyniad safonol, mae'r newid ar lefel y defnydd ychydig yn araf. Mewn gwirionedd, mae'r amcanestyniad bob amser yn silindrog a go brin bod y newid yn awgrymu newid yn Datwm rhwng NAD27 a NAD83, ond y goblygiadau yw ...

Mapiau Georeferencing yn Google Earth

Yr hen fapiau hynny, mae rhai ohonynt yn cynhyrchu ychydig o chwerthin, yn enwedig pan fyddwn yn eu mowntio ar offer cartograffig cyfredol, fodd bynnag, os ydym yn ystyried sut y gwnaed y mapiau hynny ar adegau pan nad oedd unrhyw un hyd yn oed wedi llwyddo i hedfan, rydym yn argyhoeddedig o sut mae cartograffwyr medrus. Dyma'r map o Ganol America, o ...

Sut wnaeth ein byd Google Earth newid?

Cyn bod Google Earth yn bodoli, efallai mai dim ond defnyddwyr systemau GIS neu rai gwyddoniaduron oedd â syniad sfferig iawn o'r byd, newidiodd hyn yn ddiametrig ar ôl i'r cais hwn gyrraedd i'w ddefnyddio gan bron unrhyw ddefnyddiwr Rhyngrwyd (Mae Rhith Ddaear ond nid ar gyfer ysgrifennu ), yn degan gwych o'r Google gwych, wedi'i wneud ...