Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Creu'r Grid Cydlynu

Cyn i ni weld sut mae rhwyll cwadrant stentaidd yn cael ei chynhyrchu, nawr gadewch i ni weld sut i wneud y grid cydlynu gyda chymhwysiad CAD ... ie, yr hyn y mae ArcView a Manifold yn ei wneud yn hawdd iawn. Hefyd gydag AutoCAD gellir ei wneud trwy ddefnyddio CivilCAD. Yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda Daearyddiaeth Microstation, nad yw llawer o ddefnyddwyr yn gwybod hynny ...

Amcanestyniad newid map

Cyn i ni weld sut i wneud hynny gydag AutoCADMap 3D, beth os ydym yn ei wneud gan ddefnyddio Microstation Goegraphics. Byddwch yn ofalus, ni ellir gwneud hyn gydag AutoCAD arferol, na gyda Microstation yn unig. Mae'r cymhwysiad hwn yn cael ei actifadu gan ddefnyddio offer / system gydlynu / system gydlynu. Mae'r panel hwn yn ymddangos, mae'r offer sydd ganddo ar gyfer gweithrediadau georeferenced; byddwn yn defnyddio'r tri cyntaf sy'n ...

Deall yr amcanestyniad UTM

Mae llawer o bobl yn gofyn yn gyson sut i newid cyfesurynnau daearyddol i UTM. Rydyn ni'n mynd i fanteisio ar unigedd y gwesty hwn ac egluro gyda'r hyn sydd gennym wrth law sut mae amcanestyniad UTM yn gweithio i gael gwared ar rai amheuon sylfaenol. Rwy'n argymell os ydych chi eisoes yn meistroli'r pwnc, peidiwch â gwastraffu'ch munudau yn ddiflas eich hun ... ond gallwch chi ...

Arbenigo mewn Peirianneg Cadastral

Mae'n ymddangos y bydd gennym ni opsiynau gwell eleni gan y sefydliadau sy'n cefnogi materion stentaidd gyda'r angen cyson am arbenigwyr yn y maes hwn ar gyfer rheoli trefol. Nodweddwyd degawd y saithdegau a'r wythdegau gan lawer o ganlyniadau dadansoddi a systematoli yn y meysydd hyn, ac mae risg o ...

Diffinio, Deall y delweddau

Trwy GISUser, rwyf wedi dysgu am Definiens, cysyniad diddorol gyda'r nod o ddatrys problemau nodweddiadol rheoli delwedd cydraniad uchel i'w dadansoddi mewn llifoedd rheoledig. Yn diffinio honiadau ei fod yn un o'r arfau mwyaf datblygedig mewn dadansoddi delweddau, sydd ar gael i weithwyr proffesiynol GIS yn ...

Geofumadas ar y daith Ionawr 2007

Ymhlith y blogiau y mae'n well gen i eu darllen, dyma rai o'r pynciau diweddar i'r rhai sy'n hoffi cael eu diweddaru. Trafodaeth Ffi Cartograffeg a Geo-ofodol James ar bwnc cynnal vrs. Gwasanaethau Systemau a Map Tecnomaps Newsmap, hybrid o beiriant chwilio Yahoo a Defnyddiwr GIS Googlemaps Enillwch gopi o'r llyfr "Getting Started with ArcGIS Desktop" Google.dirson Las…

Y Pwyllgor Cadastar Parhaol yn Ibero America (CPCI)

Ganwyd y pwyllgor hwn o fewn cwmpas y "Seminar IX ar Cadastre Eiddo Tiriog", a gynhaliwyd rhwng Mai 8 a 12, 2006 yn Cartagena de Indias (Colombia), yn yr achos hwn cytunwyd i greu Pwyllgor Parhaol ar y Cadastre yn America Ladin CPCI . Ymhlith rhai o'i ddisgwyliadau cychwynnol roedd: Cyfeiriad mewn ymwybyddiaeth ...

Mapiau Dynamig gyda Visual Basic 9

Mae'n ymddangos bod fersiwn 2008 o Visual Basic yn wrthddywediad llwyr rhwng ei alluoedd uchel a'r hyd oes sydd wedi'i ystyried. Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn msdn Magazine yn ei rifyn ym mis Rhagfyr 2007, mae Scott Wisniewski, peiriannydd dylunio meddalwedd yn Microsoft, yn dangos gwaith eithriadol fel tiwtorial am ...

Sut i georeference map wedi'i sganio

Yn flaenorol buom yn siarad am sut i wneud y weithdrefn hon gan ddefnyddio Microstation, ac er ei bod yn ddelwedd a lawrlwythwyd o Google Earth, mae'n berthnasol yr un peth i fap gyda chyfesurynnau UTM diffiniedig. Nawr, gadewch i ni weld sut i wneud yr un weithdrefn gan ddefnyddio Manifold. 1. Cael Cyfesurynnau Pwynt Rheoli Mae angen o leiaf bedwar pwynt map gyda chyfesurynnau hysbys ... ...

ESRI MapMachine, mapiau thematig ar-lein

Mae MapMachine yn wasanaeth a ddarperir gan ESRI i National Geographics, lle gellir arddangos mapiau thematig o wahanol rannau o'r byd. Map o Venezuela, dosbarthiad poblogaeth Eithaf rhyngweithiol, ac ymarferol. Ymhlith yr opsiynau y gellir eu defnyddio: data ystadegol risgiau dwysedd poblogaeth hinsawdd a bregusrwydd delweddau lloeren ffyrdd Data ar gyfer twristiaid ac eraill. Iawn…

Atlas map addysgol ... am ddim

Mae National Geographics wedi gwneud gwaith gwych gyda’u Atlas Exedition, casgliad o fapiau o bedwar ban byd at ddefnydd addysgol, yn barod i’w hargraffu a’u copïo. Map o'r Ariannin gyda manylion pwysicach Mae'r gwaith hwn wedi'i hyrwyddo o fewn fframwaith Diwrnod Gweithred Dda Da Daearyddwyr, (diwrnod gweithredu Daearyddiaeth) a ...

Her i geofumadores, mapiau o gasineb :)

I'r rhai sy'n hoff o heriau geo-ofodol, dyma ysbrydoliaeth Louis S. Pereiro, bardd o Sbaen sydd yn ei foment iselder yn argymell y dylai fod yn bosibl gwneud mapiau o gasineb. Wel, gadewch i ni weld a yw rhywun yn bloeddio :) CARTOGRAFFIAETH Fel sydd eisoes wedi marw neu wedi trechu, rwy'n siarad hebof i ac rwy'n cysgu mewn trychineb. Dylai fod…

Amcanestyniad di-ffrâm

Ychydig flynyddoedd yn ôl, yn y gyngres flynyddol "Cyrchu a Mapio" yn yr Unol Daleithiau, rwy'n cofio bod yn dyst i un o'r pwffs hynny sy'n eich gadael yn agored, ac nid yn unig am nad yw ein Saesneg academaidd yn addasu i'r gringo caliche. Roedd yn arddangosfa gan Kevin Sahr, Jon Kimerling a Denis ...

Y genhedlaeth newydd o Ortophotos

Er bod technolegau dal delweddau digidol wedi datblygu, ar y lefel ffotogrametreg, ffotograffau a gymerwyd gyda chamerâu analog fu'r ateb gorau, yn rhannol oherwydd datrysiad y negyddion ac oherwydd y fethodoleg orthorectification systematig sydd wedi bod yn digwydd ers mwy na 50 mlynedd. o ddefnydd. Hyd yma, ychydig o gwmnïau ...