Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

300 ffyrdd o weld y byd

Wolrldprocessor dudalen sy'n dangos crynodeb o'ch arddangos, 300 ffyrdd o weld y byd, yma rwyf yn dangos o leiaf dri: llwybrau olew ... a siarad o gellyg Gwledydd Cynhyrchu Cerbydau sydd wedi llofnodi Protocol Kyoto yn mynd yno ac edrych ar y dudalen ... Via: Blog Colliers Atlas

Proses Prosesu Lloeren Ddigidol

Gyda phleser mawr, rydym wedi gweld sut mae Asiantaeth Sbaeneg Cydweithredu Rhyngwladol ar gyfer Datblygu AECID, a elwid gynt yn AECI, wedi ymgymryd â phwnc systemau cartograffeg a systemau gwybodaeth ddaearyddol. Yn flaenorol, dywedodd wrthynt am y cwrs Catastro Real Estate sydd i'w gynnal yn Bolivia. Wel, rydym hefyd yn gweld hynny o 19 i Awst 29 ...

Mae'r cyfathrebiadau UTM yn yr hemisffer deheuol

Mewn ymateb i gais a wnaed gan Anahí o Bolifia, fe grëais ffeil sy'n cynnwys ardaloedd UTM yn Ne America, a all fod yn ddefnyddiol iawn at ddibenion addysgol, er fy mod yn argymell darllen y swydd "deall y cyfesurynnau UTM". Trwy agor y ffeil gan ddefnyddio Google Earth, gallwch chi esbonio'r awgrym yn hawdd mewn dosbarth ...

Google Maps, gyda llinellau cyfuchlin

Ychwanegodd Google Maps yr opsiwn uchafbwynt i arddangos y map, sy'n cynnwys llinellau cyfuchlin o lefel chwyddo benodol. Mae hyn yn cael ei weithredu yn y panel chwith "Relief" ac yn y botwm arnofiol gallwch actifadu neu ddadweithredu'r olygfa gromlin. Ffynhonnell y cyfuchlin hwn y mae Google wedi'i integreiddio ...

Diweddaru orthograffeg Google Earth, Ebrill 2008

Mae Google wedi cyhoeddi ei ddiweddariad ar ddechrau mis Ebrill 2008, ond rwy'n argymell eich bod yn gwirio'ch gwledydd oherwydd nad yw popeth sy'n cael ei ddiweddaru yn cael ei gyhoeddi; y olaf oedd ddiwedd mis Ionawr. Mae Google yn hysbysu'r gwledydd a ddiweddarwyd gyda'r ddelwedd ddiweddar, mae'n ymddangos, yn eu plith, yn sôn am Panama, Ciwba, yr Ariannin, Bolivia a Sbaen ...

Ble i ddod o hyd i fapiau o Honduras

Yn aml, mae pobl yn chwilio am cartograffeg o'u gwlad, sefydliadau sy'n gysylltiedig â gweinyddu tiriogaethol, boed hynny ar lefel hysbysebu, adneuo neu adeiladol, fel arfer mae ganddynt leoedd lle maent yn rhannu eu data. Yn yr achos hwn, byddaf yn sôn am Honduras, gan fod Google Analytics yn dweud bod Hondurans yn syrffio'r wefan hon am resymau fel hyn, ac oherwydd eu bod yn cysylltu ...

Offer i ddysgu a dysgu daearyddiaeth

Dull dysgu ymarferol ar y rhwyd ​​Rwy'n gwybod am hyn yw gwefan sy'n cynnwys rhai ffeiliau rhyngweithiol sy'n gallu bod yn ddefnyddiol i ddysgu daearyddiaeth. Mae ei ddefnyddioldeb yn gwrthgyferbynnu â'i ddyluniad ofnadwy, url crazy a defnyddioldeb ... ond yn dda, gadewch i ni weld pa mor werthfawr yw eich ffeiliau: Posau fflach: Mae ganddynt lefelau gwahanol o anhawster ...

Y gwall symlaf wrth adeiladu grid cartograffig: Y rhaniad o'r map

Rwyf am gyflwyno'r swydd hon i gamgymeriad hawdd iawn i ymarfer, yn bennaf yn y 1: 10,000 a 1: 1,000 mapiau a ddefnyddir ar gyfer dibenion cadastral a gymerwyd o'r 1: 50,000 rhwyll. Dwyn i gof ein bod yn y post blaenorol yn gweld sut i gynhyrchu'r rhwyll hon, a chyn hynny fe welsom sut i'w rannu hyd nes cyrraedd map 1: 1,000. Ond y camgymeriad symlaf ...