Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Mwy o fapiau hynafol a rhyfedd

Yn ddiweddar, dywedais ichi wrthych am gasgliad mapiau Rumsey, y gallech eu gweld ar Google Maps. Yn awr, mae Leszek Pawlowicz yn dweud wrthym am wefan newydd sy'n ymroddedig i storio a gwerthu gwasanaethau map hanesyddol, a sefydlwyd gan Kevin James Brown yn 1999. Dyma Geographicus, sy'n gwerthu gwasanaethau map mewn fformatau printiedig, ...

Cartograff 60 o flynyddoedd yn ôl

Mae'r Llyfrgell Mapiau yn dangos i ni fideo diddorol sy'n dweud sut y gwnaethant cartograffeg yn y blynyddoedd 40. Logo Google Earth Gwneud arddangosfa fitview a regen. Chwyddo yn Gwella disgleirdeb y sgrin Creu model tirwedd digidol Ymgynghori â'r Tomtom Creu haen dryloyw Creu Bwffe Gwneud gwaith cynnal a chadw cartograffig Angor ...

Mapio'ch enw olaf

Darlleniad Gofodol Dargannais wybod am gais Dynastree sy'n themateiddio map yn ôl digonedd eich enw olaf. Fel atgoffa fod y mapiau mewn gwirionedd. Gadewch i ni roi cynnig ar Álvarez, yn Sbaen. Mae hynny'n hawdd, byddwch chi'n teipio a gwasgwch y botwm chwilio; O ganlyniad, mae'r taleithiau wedi'u paentio mewn swyddogaeth ...

Y map olew

Mae drosodd yn Flickr, wrth fynd heibio mae'n rhaid i ni ddiweddaru'r hyn a ddysgom ni am ddaearyddiaeth yn y chweched gradd mewn perthynas â Dwyrain Ewrop, ond mae'n ddiddorol; Mae map wedi'i weld o safbwynt y buddiannau o amgylch olew (o leiaf mae llawer o bwyslais) ... o dan argraff y dylunydd graffig ...

Hen Mapiau ar Google Maps

Ychydig amser yn ôl roeddwn wedi ei weld yn y blog swyddogol o Google Earth, ond nawr bod Opaco wedi fy atgoffa, yr wyf wedi cymryd ychydig funudau i weld sut mae'n gweithio. Rwy'n golygu bod hen fapiau casgliad Rumsey wedi'u harddangos ar Google Maps neu Google Earth. Mae'r enghraifft hon yn dangos map y penrhyn ...

Mapiau rhyngweithiol

Rhyw amser yn ôl, soniais am fapiau rhyngweithiol i ddysgu daearyddiaeth, darllen yn Itacasig Fe gefais casgliad diddorol arall o fapiau ar ffurf fformat i'w lawrlwytho neu ei ymgorffori yn y Mapiau Rhyfel. Y prif ffocws yw hanes a gwleidyddol, gallant fod yn ddefnyddiol iawn at ddibenion addysgol. Yn achos y ...

Cyfarfod XII o Geograffwyr America Ladin

Trwy Geo Byd Clywais y cyfarfod hwn, a fydd yn Montevideo, Uruguay o 3 7 i 2009 Ebrill ym Mhrifysgol Gweriniaeth dan y thema: "Mae cerdded yn America Ladin yn gweddnewid" themâu'r hwn dydd: Daearyddiaeth America Ladin wrth drawsnewid. Tiriogaethau o ...

Argymell Blogau 5

Yn ddiweddar, rwyf wedi derbyn ymweliadau diolch i rai blogiau sydd wedi sôn wrthyf yn eu swyddi; felly y peth gorau y gallaf ei wneud yw dychwelyd y ffafr trwy eu hargymell. 1 Blog Ingeniería Blog a gafodd ei groesawu pan gafodd ei greu, a bod nawr ar y diwrnod yn bwriadu argymell blogiau 5 mae gan ...

Cyfle diddorol yn El Salvador

Fe'i gwelais yno ar brif dudalen Gabriel Ortiz. Mae'n gyfle i wneud ymgynghoriaeth o fisoedd 13 yn y CNR sy'n ceisio integreiddio'r bwrdeistrefi trwy offeryn sydd wedi'i integreiddio i'r system genedlaethol yng Nghastell. (Yr hyn sy'n cael ei farcio mewn llwyd yw barn bersonol) Amcan cyffredinol I llogi gwasanaethau ymgynghori i'w dadansoddi, ...

Mapiau o Honduras ar GPS

Cyfarfûm â hwy yn Ffair Technoleg Honduras, yn ei drydedd argraffiad pan ddangoson nhw gynhyrchion merch bert. Yr wyf yn golygu Navhn, sy'n arloesi mewn pwnc sy'n debyg i dechnolegau ... dyma 4 yn ddiweddarach nag yn yr Unol Daleithiau. Mae eu gwasanaethau yn seiliedig ar ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Canlyniadau Pict'Earth

Wel, fel Pict'Earth bechgyn despedazamos, yn awr yn rhoi ei ôl y clod am drwy arloesi, gallwch ddod o hyd delweddau gyda gwell cydraniad a mwy newydd na rhai Google Earth ... gan fod llawer yn ymuno eu menter. .. neu fod Google yn bwydo'ch syniad. Gadewch i ni wneud y prawf, yn y broses rydym yn dysgu i wybod hynny ...