Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Cyfesurynnau UTM mewn mapiau google

Efallai mai Google yw offeryn yr ydym yn byw ynddo bron bob wythnos, am beidio â meddwl bob dydd. Er bod y cais yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i lywio a llywio trwy gyfeiriadau, nid yw'n hawdd gweld cymesurynnau o bwynt penodol, nac mewn fformat daearyddol, cyfesurynnau UTM llawer llai mewn mapiau google. Mae'r erthygl hon, ar wahân i'ch dysgu chi ...

Lluniau a fideos anhygoel o ddaeargryn a tsunami Japan

Dim ond hynny, anhygoel. Tra yn nwyrain Ewrop, fe wnaethom ni fynychu ac yn America cawsom y gorau o gysgu, daeargryn bron i raddau 9 Richter ysgwyd Japan pan oedd 3 yn y prynhawn. Gwyliwch y fideos o sut mae dwr yn mynd i mewn i gartrefi, cerbydau a chychod yn unigryw. Mae wedi ...

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Yr amser blaenorol, buom yn sôn am rai meini prawf pam fod MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr gadewch i ni weld rhywfaint o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau'r Chiapanecans. Ble mae wedi'i osod Siwrnai gorseddedig Apache, cyhoeddi cyfeiriadur am ball MapServer yw'r OSGeo4W uniongyrchol ar C: / Y tu mewn, mae yna ...

Fel y mapiau di-geomatig

Am ychydig canolbwyntio ar y ffordd yr wythnos hon wedi cael ei gyhoeddi yn 20minutos.es erthygl ar y pwnc o amcanestyniadau, gyda'r tonic a fyddai'n esbonio athro yn y radd chweched wrth siarad o fapiau mundi. Mae'n werth edrych ar y sylwadau, trueni - yn eironig - bod gormod, ond yma ...

Euroatlas: hen fapiau ar ffurf shp

Mae'n digwydd i'r bysiau mapiau, yn yr archfarchnad, rydym yn prynu cylchgrawn yn unig am ddod â map plygu mawr neu atlas sy'n ychwanegu at gasgliad yr hyn sydd gennym eisoes. Mae'r gwyddoniaduron wedi gwneud eu gorau i ddangos mapiau rhyngweithiol mewn Flash neu ddatblygiadau sy'n efelychu'r llawdriniaeth ...

Llyfrgell Ddigidol y Byd

O 2005 Roedd y Llyfrgell Gyngres a UNESCO wedi bod yn hyrwyddo'r syniad o Lyfrgell ar y Rhyngrwyd, yn olaf ym mis Ebrill lansiwyd yn swyddogol 2009. Ychwanegir at nifer fawr o ffynonellau cyfeirio (fel Europeana), gyda'r amrywiad, sy'n cael ei gefnogi gan lyfrgelloedd mewn gwahanol wledydd a chyda chyfraniad economaidd ...

Map Byd 3D, atlas addysgol

Daw Map Byd 3D i'n hatgoffa o'r meysydd hynny a ddefnyddiwyd yn yr ysgol, er bod ei allu yn mynd y tu hwnt i hynny. Mae'n balŵn sy'n cynnwys llawer mwy o ddata na allai ffitio yn y byd ac atlas, mae hefyd yn cynnwys arbedwr sgrîn gyda ffilm sy'n gallu chwarae cerddoriaeth ...

Omen, fy argymhelliad i sinema

Mae Presage yn ffilm gan Nicolas Cage, yr wyf yn ei argymell i ymwelwyr o'r blog hwn sy'n angerddol am gydlynu lat / hir. Dydw i ddim yn disgwyl dweud wrthych y stori am fod y diddordeb yn cael ei golli ond yn y bôn mae'n dail pinche gyda rhifau y mae merch yn y chwedegau yn ysgrifennu ac sy'n cael eu rhoi mewn capsiwl ...

Mwy o fapiau hynafol a rhyfedd

Yn ddiweddar, dywedais ichi wrthych am gasgliad mapiau Rumsey, y gallech eu gweld ar Google Maps. Yn awr, mae Leszek Pawlowicz yn dweud wrthym am wefan newydd sy'n ymroddedig i storio a gwerthu gwasanaethau map hanesyddol, a sefydlwyd gan Kevin James Brown yn 1999. Dyma Geographicus, sy'n gwerthu gwasanaethau map mewn fformatau printiedig, ...

Cartograff 60 o flynyddoedd yn ôl

Mae'r Llyfrgell Mapiau yn dangos i ni fideo diddorol sy'n dweud sut y gwnaethant cartograffeg yn y blynyddoedd 40. Logo Google Earth Gwneud arddangosfa fitview a regen. Chwyddo yn Gwella disgleirdeb y sgrin Creu model tirwedd digidol Ymgynghori â'r Tomtom Creu haen dryloyw Creu Bwffe Gwneud gwaith cynnal a chadw cartograffig Angor ...