Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

LiDAR a DIELMO 3D

Mae gan DIELMO 3D SL brofiad ymchwil helaeth mewn prosesu data LiDAR, mae wedi cynnal nifer o brosiectau fel cyflenwr a chynhyrchydd data LiDAR yn Sbaen, a hefyd ers 2003 mae wedi bod yn datblygu ei feddalwedd ei hun ar gyfer prosesu data LiDAR sy'n darparu gwelliannau sylweddol nad ydynt yn caniatáu meddalwedd fasnachol. Y brif fantais a ddarperir ...

Cyfesurynnau UTM mewn mapiau google

Efallai bod Google yn offeryn yr ydym yn byw gydag ef bron yn wythnosol, i beidio â meddwl hynny bob dydd. Er bod y cymhwysiad yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i lywio a symud trwy gyfeiriadau, nid yw mor hawdd gweld cyfesurynnau pwynt penodol, nac mewn fformat daearyddol, llawer llai o gyfesurynnau UTM mewn mapiau google. Mae'r erthygl hon, ar wahân i'ch dysgu i ...

Lluniau a fideos syfrdanol o'r daeargryn a'r tsunami yn Japan

Mae'n union hynny, anhygoel. Tra yng ngorllewin Ewrop roeddem yn codi ac yn America roeddem yn cael y gorau o gwsg, ysgydwodd daeargryn o bron i 9 gradd ar raddfa Richter Japan pan oedd yn 3 yn y prynhawn yno. Mae gwylio'r fideos o sut mae'r dŵr yn mynd i mewn ac yn cludo tai, cerbydau a chychod yn unigryw. Mae hi wedi bod…

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Y tro diwethaf i ni siarad am rai meini prawf pam mae MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr, gadewch i ni weld peth o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau curadau Chiapas. Ble i mowntio Unwaith y bydd Apache wedi'i osod, y cyfeiriadur cyhoeddi diofyn ar gyfer MapServer yw'r ffolder OSGeo4W yn union uwchben C: / Y tu mewn, mae ...

Euroatlas: hen fapiau ar ffurf shp

Mae'n digwydd i ni gefnogwyr mapiau, sydd yn yr archfarchnad yn prynu cylchgrawn dim ond i ddod â map plygu mawr neu atlas sy'n ychwanegu at y casgliad o'r hyn sydd gennym eisoes. Mae gwyddoniaduron wedi gwneud eu gorau i ddangos mapiau rhyngweithiol yn Flash neu ddatblygiadau sy'n efelychu'r llawdriniaeth ...

Llyfrgell Ddigidol y Byd

Er 2005, mae Llyfrgell y Gyngres ac UNESCO wedi bod yn hyrwyddo'r syniad o Lyfrgell Rhyngrwyd, o'r diwedd ym mis Ebrill 2009 fe'i lansiwyd yn swyddogol. Mae'n ymuno â nifer fawr o ffynonellau cyfeirio (fel Europeana), gyda'r amrywiad, a gefnogir gan lyfrgelloedd mewn gwahanol wledydd a chyda chyfraniad economaidd ...

Map Byd 3D, atlas addysgol

Daw Map y Byd 3D i'n hatgoffa o'r sfferau hynny a ddefnyddiwyd yn yr ysgol, er bod ei allu yn mynd y tu hwnt i hynny. Mae'n glôb sy'n cynnwys llawer mwy o ddata nag a allai ffitio yn y glôb a'r atlasau, mae hefyd yn cynnwys arbedwr sgrin ffilm gyda'r offeryn sy'n gallu chwarae cerddoriaeth ...

Ble i ddod o hyd i fapiau mewn fformat fector

Gallai dod o hyd i fapiau ar ffurf fector gwlad benodol fod yn frys i lawer. Darllen fforwm Gabriel Ortiz Gwelais fod y ddolen hon yn ddiddorol oherwydd ei bod nid yn unig yn cynnig mapiau mewn fformatau .shp, ond hefyd kml, grid a mdb. Mae'n gData, gwasanaeth a hyrwyddir gan y Sefydliad Ymchwil Rice Rhyngwladol, ...