Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Mae'r systemau cydlynu UTM a ddangosir yn Google Maps

Nid yw'n ymddangos, ond mae'r adnodd y mae Gwasanaethau Gwe PlexScape wedi'i threfnu i drawsnewid cydlynu a'u gweledol yn Google Maps yn ymarfer diddorol i ddeall sut mae systemau cydlynu gwahanol ranbarthau'r byd yn gweithio. Ar gyfer hyn, fe'i dewisir o'r panel sy'n dangos Systemau Cydlynu, y wlad ac yna'r ...

Llyfr Synhwyro Am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen Satelitiau Cysbell ar gyfer Rheoli Tiriogaethol ar gael i'w lawrlwytho. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ydym yn ystyried pwysigrwydd y ddisgyblaeth hon wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a threfniogaethol yn effeithlon. Yn ôl data a dynnwyd ...

Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

O fewn fframwaith cyflwyniad Map Ddaearegol yr Ynysoedd Canari, cynhelir y Gweithdai Technegol ar Werth Strategol Gwybodaeth Tiriogaethol. Bydd echel sylfaenol y rhain yn canolbwyntio ar wybodaeth ddaearyddol, sydd fel modd rhesymegol a chydlynol o wybodaeth am amgylchedd ffisegol y ddaear a'i esblygiad yn ...

Mapiau Invisibles, fy awgrym i ddarllen

Bydd y llyfr Mapiau Invisible yn cael ei lansio yr wythnos nesaf. Gwaith diddorol gan Jorge del Río San José, lle mae'n gwneud ymagwedd ddiddorol at bwnc sydd, er ei bod yn hen (mapiau), wedi datblygu'n ddramatig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig oherwydd ei gymhwyso yn y maes cyfrifiadur, y Rhyngrwyd a meysydd geomarcetio. . Mae'r ...

Dŵr a mapiau. com

Mae Esri Sbaen wedi lansio ymgyrch ddiddorol ar gyfer Diwrnod y Byd, gyda chyflwyniad y wefan aguaymapas.com mewn cylchlythyr yr ydym ychydig yn ei drastocio yn yr erthygl hon. "Ar achlysur Diwrnod y Byd Dŵr o Esri Sbaen, rydym am ddangos sut mae sychder y misoedd diwethaf hyn yn effeithio ar ein hadnoddau dŵr. Rydym yn credu ...

Mewnforio delwedd Google Earth i fformat ecw

Yr angen: Rydyn ni'n gweithio i weithio â chastell gan ddefnyddio delwedd Google Earth mewn fformat georeferenced sy'n ysgafn. Y broblem: Mae'r orho sy'n lleihau Stitchmaps yn isel mewn fformat jpg, nid yw'r georeference mae'n dod â hi yn cael ei gefnogi gan Microstation. Yr ateb: Lawrlwythwch y ddelwedd gyda Stitchmaps, cydamseru Google Earth gyda Microstation i fewnfudo'r casgliad georeferenced ...

Mapiau am ddim o bob cwr o'r byd

d-maps.com yw un o'r gwasanaethau eithriadol hynny yr oeddem bob amser yn awyddus i fodoli. Mae'n borth adnodd am ddim sy'n canolbwyntio ar gynnig mapiau o unrhyw ran o'r byd, mewn gwahanol ffurfiau llwytho i lawr, yn ôl yr angen. Mae'r cynnwys wedi'i wahanu i gategorïau rhanbarthol ac mae'n cynnwys casgliad gwerthfawr o fapiau hanesyddol hefyd ...

Grid cydlynu UTM gan ddefnyddio CivilCAD

Yn ddiweddar, roeddwn yn sôn am CivilCAD, cais sy'n rhedeg ar AutoCAD a hefyd ar Bricscad; yr amser hwn rwyf am ddangos i chi sut i gynhyrchu'r tabl cydlynu, yn union fel y gwelsom ei wneud gyda Microstation Geographics (Now Bentley Map). Fel arfer, y pethau hyn mae gan y rhaglenni GIS â llawer o ymarferoldeb, ond ar lefel CAD mae'n dal i fod yn gallu, ...

Geobide, ED50 a ETRS89 System Cydlynu Trawsnewid

Gan gymryd y cyfle i ddilyn darpariaethau'r Geobide Suite, fe welwn yr opsiynau i drawsnewid rhwng Systemau Cyfeirio. Diddorol ar gyfer y rhai y mae'n rhaid iddynt drawsnewid rhwng gwahanol Datwm yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda systemau ED50 a ETRS89 bron yr un achos yn America Ladin rhwng NAD27 a WGS84. A yw'r ...

Mae'r Cynllun Rheoli Argyfwng (GEMAS) yn dewis gvSIG

Rydym wedi cael gwybod am y broses o weithredu ceisiadau gvSIG i brosesau sy'n ymwneud â rheoli argyfwng, felly rydym yn ei lledaenu gan feddwl y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza o Weriniaeth Ariannin, yn diriogrwydd sy'n agored i niwed oherwydd ei gyflwr daearyddol ac yn achlysurol fe'i effeithir gan ffenomenau naturiol gwahanol: ...

LiDAR a DIELMO 3D

Mae gan DIELMO 3D SL brofiad ymchwil helaeth mewn prosesu data LiDAR, mae wedi cynnal nifer o brosiectau fel darparwr a chynhyrchydd data LiDAR yn Sbaen, a hefyd gan fod 2003 yn datblygu ei feddalwedd ei hun ar gyfer prosesu data LiDAR sy'n darparu gwelliannau sylweddol nad ydynt yn caniatáu meddalwedd masnachol. Y brif fantais a ddarperir ...