Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

perthynas y Brifysgol gyda fy Cartograffydd

O ystyried esblygiad gwybodaeth wyddonol-dechnolegol, y datblygiadau, a chyfluniadau newydd cymwysiadau technolegol sy'n ymgolli mewn byd sy'n gynyddol fyd-eang, mae'n hanfodol symud ymlaen yn hyfforddiant academaidd pobl sy'n gallu ymateb i wahanol ofynion tiriogaethol, o persbectif cartograffig, gyda safbwynt moesegol, myfyriol, creadigol a ...

Cwrs ArcGIS wedi'i gymhwyso i Archwilio Mwynau

Mae coed sy'n gwneud coedwig yn gwmni sydd â chynnig hyfforddi diddorol yn yr ardal geo-ofodol, mae'n cynnwys arbenigwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau, gweithwyr proffesiynol achrededig sy'n gallu trosglwyddo gwybodaeth mewn ffordd addysgeg ac sy'n dymuno rhannu profiadau defnyddiol â'u cydweithwyr proffesiynol. Ar yr achlysur hwn mae coed sy'n gwneud coedwig yn galw am ...

Gwyddorau a Thechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol ... a'r Gymuned o ddefnyddwyr gvSIG yn Honduras

Mae maes Gwybodaeth Ddaearyddol wedi bod yn ymarfer gwasgaredig braidd yn Honduras, rhywbeth nad yw'n wahanol i wledydd eraill America Ladin lle mae llawer o brosiectau yn buddsoddi'n drwm gydag adnoddau allanol neu gydweithredu ond sydd o'r diwedd yn cael eu dirwyn i ben yn sefydliadau'r llywodraeth sydd â gwastraff o ddefnyddioldeb y wybodaeth ...

Mae'r systemau cydlynu UTM a ddangosir yn Google Maps

Nid yw'n ymddangos yn debyg iddo, ond mae'r adnodd sydd gan PlexScape Web Services ar gael i drawsnewid cyfesurynnau a'u harddangos ar Google Maps yn ymarfer diddorol i ddeall sut mae systemau cydgysylltu gwahanol ranbarthau'r byd yn gweithio. Ar gyfer hyn, dewisir y wlad o'r panel sy'n arddangos Systemau Cydlynu ac yna mae'r ...

Llyfr Synhwyro Anghysbell am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen Lloerennau Synhwyro o Bell ar gyfer Rheoli Tiriogaeth ar gael i'w lawrlwytho. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ystyriwn y pwysigrwydd y daeth y ddisgyblaeth hon iddo wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a chynllunio defnydd tir yn effeithlon. Yn ôl data a dynnwyd ...

Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

O fewn fframwaith cyflwyno Map Daearegol yr Ynysoedd Dedwydd, cynhelir y Gynhadledd Dechnegol ar Werth Strategol Gwybodaeth Diriogaethol. Bydd echel sylfaenol yr un peth yn canolbwyntio ar wybodaeth ddaearyddol, sydd fel dull rhesymol a chydlynol o wybodaeth am yr amgylchedd daearol ffisegol a'i esblygiad yn ...

Enillwyr Gwobr MundoGEO # Connect 2012

  Cyhoeddwyd enillwyr Gwobr # Connect MundoGEO, rhifyn 2012, ddydd Mawrth yn ystod digwyddiad MundoGEO # Connect LatinAmerica 2012. Mynychwyd y wobr gan sawl cwmni a ddaeth i anrhydeddu’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol. Er ei fod yn belydr-X o farchnad Brasil, mae'n ymarfer diddorol os ydym o'r farn mai hwn yw'r polyn datblygu ...

Mapiau Invisibles, fy awgrym i ddarllen

Yr wythnos nesaf bydd y llyfr Invisible Maps yn cael ei ryddhau. Gwaith diddorol gan Jorge del Río San José, lle mae'n gwneud agwedd ddiddorol at bwnc sydd, er ei fod yn hen (mapiau), wedi esblygu'n ddramatig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig oherwydd ei gymhwysiad ym maes y cyfrifiadur, y Rhyngrwyd a geomarketing . Mae'r…

Dŵr a mapiau. com

Mae Esri Spain wedi lansio ymgyrch ddiddorol ar gyfer Diwrnod Dŵr y Byd, gyda chyflwyniad y wefan aguaymapas.com mewn cylchlythyr y gwnaethom ei gynhyrfu ychydig yn yr erthygl hon. “Ar achlysur Diwrnod Dŵr y Byd o Esri Sbaen rydym am ddangos sut mae sychder y misoedd diwethaf yn effeithio ar ein hadnoddau dŵr. Rydyn ni'n credu ...

Mewnforio delwedd Google Earth i fformat ecw

Yr angen: Mae angen i ni weithio cadastre gan ddefnyddio delwedd Google Earth mewn fformat georeferenced sy'n ysgafn. Y broblem: Mae'r ortho y mae Stitchmaps yn ei lawrlwytho ar ffurf jpg, nid yw'r georeference a ddaw yn ei sgil yn cael ei gefnogi gan Microstation. Yr ateb: Dadlwythwch y ddelwedd gyda Stitchmaps, cydamserwch Google Earth â Microstation i fewnforio'r cipio georeferenced ...

Mapiau am ddim o bob cwr o'r byd

d-maps.com yw un o'r gwasanaethau eithriadol hynny yr oeddem bob amser eisiau bodoli. Mae'n borth o adnoddau am ddim sy'n canolbwyntio ar gynnig mapiau o unrhyw ran o'r byd, mewn gwahanol fformatau i'w lawrlwytho, yn dibynnu ar yr angen. Mae'r cynnwys wedi'i rannu'n gategorïau rhanbarthol ac mae casgliad gwerthfawr o fapiau hanesyddol hefyd wedi'i gynnwys.…

Grid cydlynu UTM gan ddefnyddio CivilCAD

Yn ddiweddar roeddwn yn siarad am CivilCAD, cymhwysiad sy'n rhedeg ar AutoCAD a hefyd ar Bricscad; y tro hwn rwyf am ddangos i chi sut i gynhyrchu'r tabl cydlynu, yn union fel y gwelsom ei fod wedi'i wneud gyda Microstation Geographics (Now Bentley Map). Fel arfer mae gan y rhaglenni GIS pethau hyn yn ymarferol iawn, ond ar lefel CAD mae'n llusgo o hyd, ...

Geobide, ED50 ac ETRS89 Cydlynu Trawsnewid System

Gan achub ar y cyfle i fonitro potensial yr Ystafell Geobide, byddwn yn gweld yr opsiynau i drawsnewid rhwng Systemau Cyfeirio. Yn ddiddorol i'r rhai sy'n gorfod trawsnewid rhwng gwahanol Datums, yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda'r systemau ED50 ac ETRS89, sydd bron yr un achos yn America Ladin rhwng NAD27 a WGS84. Ydyn nhw…

Cynllun Rheoli Argyfyngau (GEMAS) dewiswch gvSIG

Fe'n hysbyswyd am y broses hon o gymhwyso cymwysiadau gvSIG i brosesau sy'n canolbwyntio ar reoli argyfwng, felly rydym yn ei ledaenu gan gredu y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza yng Ngweriniaeth yr Ariannin yn diriogaeth fregus oherwydd ei chyflwr daearyddol ac mae gwahanol ffenomenau naturiol yn effeithio arni o bryd i'w gilydd: ...