Archifau ar gyfer

Cadcorp

Erthyglau sy'n gysylltiedig â Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio CadCorp SIG

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

dros ddwy flynedd yn ôl i ysgrifennu am faterion technoleg crazy, meddalwedd a cheisiadau fel arfer. Heddiw, rwyf yn eu cymryd i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad o feddalwedd, gan obeithio i ffurfio barn, i amlygu cryfderau a sut y maent yn ymateb i eiriau incwm a chynhyrchu traffig ...

Canllaw Cyflym GIS CadCorp

Cadcorp y buom yn siarad, meddalwedd GIS i'w defnyddio gyda rhai galluoedd CAD da. O'r fan hon gallwch lawrlwytho canllaw cyflym i Cadcorp yn Sbaeneg. Mae hyn yn cynnwys y canllaw: fformatau ffeil 1 2 3 Gosod Cyflwyniad 4 Llwythwch gwybodaeth allanol 5 6 Cyflwyno'r rhyngwyneb Gweithio gyda Map Windows ...

Offer Datblygu CadCorp

Mewn swydd flaenorol, soniasom am offer bwrdd gwaith CadCorp, mewn model tebyg i ESRI. Yn yr achos hwn, byddwn yn sôn am estyniadau neu atebion ychwanegol ar gyfer datblygu neu ehangu galluoedd. Er yn yr ystyr hwn, nid yw cymhariaeth yr offer hyn mor hawdd diffinio cydraddoldeb â EngineGIS Engine a ...

GIS Meddalwedd Eraill

Ar hyn o bryd rydym yn profi ffyniant ymhlith llawer o dechnolegau a brandiau y mae eu cais mewn systemau gwybodaeth ddaearyddol yn ymarferol, yn y rhestr hon, wedi'u gwahanu gan y math o drwydded. Mae gan bob un ohonynt ddolen i'r dudalen lle gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth: meddalwedd masnachol, neu o leiaf gyda thrwydded heb fod am ddim ArcGIS (Arweinydd y byd mewn ceisiadau ...

Cymhariaeth rhwng gweinyddwyr map (IMS)

Cyn i ni sôn am gymhariaeth o ran prisiau, sawl llwyfan o weinyddwyr mapiau, y tro hwn byddwn yn trafod y gymhariaeth mewn ymarferoldeb. Byddwn yn defnyddio yn seiliedig ar astudiaeth o Pau Serra del Pozo, y Swyddfa Dechnegol Cartograffeg a GIS Lleol (Diputación de Barcelona) ac er bod y dadansoddiad yn seiliedig ...

Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o blatfformau sy'n bodoli, fodd bynnag, ar gyfer yr adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio'r rhai y mae Microsoft yn ystyried eu cynghreiriaid yn ddiweddar wrth gydnaws â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am agoriad Microsoft SQL Server i bartneriaid newydd, yna mae'n caniatáu ymdrin â data gofodol mewn ffordd frodorol; hyn cyn dim ond ...