Archifau ar gyfer

Cadcorp

Erthyglau sy'n gysylltiedig â Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio CadCorp SIG

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i eiriau incwm economaidd a chynhyrchu traffig yn ...

Canllaw Cyflym GIS CadCorp

Cyn i ni siarad am CadCorp, meddalwedd ar gyfer defnydd GIS gyda rhai galluoedd CAD da. O'r fan hon, gallwch lawrlwytho canllaw cyflym ar gyfer Cadcorp, yn Sbaeneg. Dyma gynnwys y canllaw: 1 Cyflwyniad 2 Gosod 3 Fformatau ffeil 4 Llwytho gwybodaeth allanol 5 Cyflwyno'r rhyngwyneb 6 Gweithio gyda ffenestri map ...

Offer Datblygu CadCorp

Mewn swydd flaenorol buom yn siarad am offer bwrdd gwaith CadCorp, mewn model tebyg i ESRI. Yn yr achos hwn, byddwn yn siarad am estyniadau neu atebion ychwanegol ar gyfer datblygu neu ehangu galluoedd. Er yn yr ystyr hwn, nid yw cymhariaeth yr offer hyn mor hawdd i ddiffinio cydraddoldeb ag ArcGIS Engine a ...

GIS Meddalwedd Eraill

Ar hyn o bryd rydym yn profi ffyniant ymhlith llawer o dechnolegau a brandiau y mae eu cymhwysiad mewn systemau gwybodaeth ddaearyddol yn ymarferol, ar y rhestr hon, wedi'i wahanu gan y math o drwydded. Mae gan bob un ohonynt ddolen i dudalen lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth: Meddalwedd fasnachol, neu o leiaf gyda thrwydded ddi-rydd ArcGIS (Arweinydd y byd mewn cymwysiadau ...

Cymhariaeth rhwng gweinyddwyr map (IMS)

Cyn i ni siarad am gymhariaeth o ran pris, o wahanol lwyfannau gweinydd map, y tro hwn byddwn yn siarad am y gymhariaeth o ran ymarferoldeb. Ar gyfer hyn byddwn yn defnyddio astudiaeth gan Pau Serra del Pozo, o'r Swyddfa Dechnegol Cartograffeg a GIS Lleol (Diputación de Barcelona) ac er bod y dadansoddiad yn seiliedig ...

Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o blatfformau sy'n bodoli, ond ar gyfer yr adolygiad hwn byddwn yn defnyddio'r rhai y mae Microsoft yn ddiweddar yn ystyried eu cynghreiriaid mewn cydnawsedd â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am yr agoriad hwn o Microsoft SQL Server tuag at bartneriaid newydd, ar ôl caniatáu rheoli data gofodol ar ffurf frodorol; hyn cyn dim ond ...