Archifau ar gyfer

Systemau Bentley

Arwydd Bentley, Schema wizzard

Yn flaenorol, soniais am resymeg a tharddiad Bentley Cadastre, sef cais Map Bentley ei hun sy'n ymwneud â rheoli parseli, gan fanteisio ar y seilwaith xfm a'r rheolaeth topolegol. Yn fy marn i (personol), mae gweithredu Bentley Cadastre yn meddiannu mwg allgymeriad rhag ofn cychwyn cerdded o'r dechrau, gall fod ...

Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

Ar ôl marwolaeth SAICIC, neilltuodd nifer o raglenni Mecsico i'r farchnad hon, gan gynnwys un o'r meysydd peirianneg a gafodd eu awtomataidd gyntaf. Rwy'n cofio y rhoddais y cwrs cost weithiau, ac roedd angen ceisio gwahanol geisiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Champion a Neodata. Roedd yr olaf yn ymddangos ...

Gwestai Bentley

Mae Bentley Cadastre yn gais arbennig a adeiladwyd ar Bentley Map o'r fersiwn XM V8.9 ac fel y dywed ei enw, dyma yw hynny; ar gyfer Castell. Ar gyfer ei weithrediad mae angen Bentley Map, ac ynddo'i hun yn gyfwerth â modiwl ar gyfer cynnal a chadw gwastad rheoledig. Mae ffocws blaenoriaeth y cais hwn ar ...