Archifau ar gyfer

Systemau Bentley

GML agor ffeil gyda QGIS a MicroStation

Mae'r ffeil GML yn un o'r fformatau sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ddatblygwyr a defnyddwyr GIS, oherwydd ar wahân i fod yn fformat a gefnogir ac a safonir gan yr OGC, mae'n hynod weithredol ar gyfer trosglwyddo a chyfnewid data mewn cymwysiadau gwe. Mae'r GML yn gymhwysiad o'r iaith XML at ddibenion geo-ofodol, mae ei acronym yn sefyll am ...

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol: 30 fideo addysgol

systemau gwybodaeth ddaearyddol Fideos
Mae'r geolocation cynhenid ​​ym mron popeth a wnawn, gan ddefnyddio dyfeisiau electronig, wedi gwneud mater GIS yn fwy brys i'w gymhwyso bob dydd. 30 mlynedd yn ôl, roedd siarad am gyfesuryn, llwybr neu fap yn fater amgylchiadol. Yn cael ei ddefnyddio gan arbenigwyr cartograffeg neu dwristiaid yn unig na allent wneud heb ...

Agor, labelu a Theming ffeil un .shp gyda MicroStation V8i

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i agor, themateiddio a labelu ffeil shp gan ddefnyddio Microstation V8i, mae'r un peth yn gweithio gyda Bentley Map. Er eu bod yn ffeiliau 16-did hynafol, hen fel rhai -many- o fy llwydion, mae'n anochel eu bod yn parhau i gael eu defnyddio yn ein cyd-destun geo-ofodol. Wrth gwrs, mae'r meini prawf hyn yn berthnasol i wrthrychau fector cysylltiedig ...

Ffoniwch wasanaethau WMS o Microstation

microstation wms
Gelwir gwasanaethau map gwe yn defnyddio cartograffeg fector neu Raster a wasanaethir trwy'r rhyngrwyd neu fewnrwyd gan ddefnyddio'r safon WMS a hyrwyddir gan Gomisiwn TC211 yr OGC, Consortiwm Geo-ofodol Agored. Yn y pen draw, yr hyn y mae'r gwasanaeth hwn yn ei wneud yw arddangos un neu fwy o haenau fel delwedd gyda symboleg a thryloywder sy'n ...

Materion Microstation 8.5 yn Windows 7

ffenestri microstation 7
Rhaid i'r rhai sy'n gobeithio defnyddio Microstation 8.5 heddiw droi at Windows XP ar beiriannau rhithwir oherwydd anghydnawsedd â Windows 7, yn waeth o lawer ar 64 darn. Maen nhw'n sôn am y broblem gyda'r golygydd testun, y soniais amdani eisoes o'r blaen sut i'w datrys, ac maen nhw hefyd yn cyfeirio at y rheolwr delwedd a'r cysylltiad ODBC. Gawn ni weld sut maen nhw'n cael eu datrys ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Microstation: Cydlynu Excel ac anodiadau Mewnforio Excel

cyd-gyfesurynnau microstation excel
Yr achos: Mae gen i ddata a gasglwyd gyda GPS Promark 100, a thrwy ddefnyddio'r cymhwysiad ôl-brosesu GNSS sydd gan yr unedau hyn, mae'n caniatáu imi anfon y wybodaeth i Excel. Y colofnau sydd wedi'u marcio mewn melyn yw'r cyfesurynnau dwyrain a gogledd a'u hanodi priodol; dim ond gwybodaeth gysylltiedig ag ôl-brosesu yw'r gweddill. Y Broblem: Rwy'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...

Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau geo-beirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïaeth a chludiant. ProjectWise yw'r ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac wedi cael ei ryddhau yn ddiweddar ...