Bentley Map, fy disgwyliad ar gyfer y Be Together

Yr wyf newydd dderbyn y gwahoddiad i fynychu'r Be Together, digwyddiad sy'n deffro disgwyliadau diddorol, yna mae'n ymddangos bod yr argyfwng economaidd wedi'i osod a rhaid inni adfywio'r cyfleoedd.

bod gyda'n gilydd

O'r gorau

Gyda'r argyfwng byd-eang, lansiodd Bentley y llynedd ei seminarau ar-lein a gadawodd am y diwedd Byddwch yn Ysbrydoli. Nid oedd yn syniad gwael, ond yn ymarferol byddwch chi'n colli'r cyswllt hwnnw â'r arddangosydd, pan edrychwch arno ar y diwedd a gofyn am bynciau penodol nad oedd yn sôn amdanynt yn ei naratif. Cofiwch fod digwyddiadau blynyddol nid yn unig i ddangos newyddion, ond i hyrwyddo twf brand. Yn achos Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, nid yw'n gweithio i brynu'r rhaglen ar-lein, oherwydd bod gweithredu, hyfforddi a chymorth yn agweddau y mae'n rhaid i gwmnïau eu nodi o dan lefelau penodol o ymddiriedaeth ac ymarferoldeb. Yn yr amserau cysylltedd hyn, ymddengys bod y berthynas a adeiladwyd yn y digwyddiadau, y cyswllt a gafwyd ar ôl adolygiadau mewn blogiau ac yn gyfarwydd â chymunedau ar-lein neu rwydweithiau cymdeithasol.

Mae pob un o'r seminarau ar-lein, gwych y gellir eu gweld ar unrhyw adeg, ond yn ymarferol canfuwyd bod gan y rheini ohonom sy'n mynychu digwyddiad ddisgwyliadau, amheuon a dryswch y byddwn yn sicr y byddant yn dod allan ohono yn ystod pedwar diwrnod y digwyddiad . Ac, mewn ymateb, o bosibl i'r hyn y maent wedi ei ganfod o'r profiad, mae'r Be Together yn cael ei lansio, y mae defnyddwyr y cymunedau wedi gofyn amdano:

  • Canllawiau cynnyrch rhyngweithiol
  • Cynadleddau ac arddangosiadau byw
  • Meysydd prawf
  • Tablau crwn a fforymau thematig

Popeth, gyda'r hyn na ellid ei wneud y llynedd, gan weld yr wynebau.

Fy disgwyliad

I fod yn rhan o rai prosiectau sy'n gysylltiedig â ESRI, Manifold a Bantley Map, mae gen i gyfres o gwestiynau penodol iawn yr wyf yn gobeithio eu datrys. Yn sylfaenol am ryngweithrededd, wfs a rhesymau pam nad yw'n gweithio i mi, ond mae fy mhwyslais ar y cwestiwn hwn:

Os ydw i'n ddefnyddiwr Microstation, yn hapus iawn o'r fersiwn SE, gallaf ddeall fformatfa Geographics a GeoWeb Publisher, sut mae'n bosibl ei bod yn costio i mi gymaint i ddeall llif proses Bentley Map?

Ar adegau eraill, bu fy nghysylltiad â Marchnata'r ardal Geo-gofodol, yn yr achos hwn, mae gennyf ddiddordeb yn y dechneg yn unig o dan ddeialog syml:

-Dewis, dyma yw fy mhrosiect, nid wyf yn bwriadu defnyddio GeoWeb Publisher neu Project Wise, dim ond PowerPap:

Rydw i eisiau o'r newydd, i greu sgema xfm, gyda'r tri chategori hyn: Castell, Archebu, Cartograffeg

- Yn yr haen gwastad, rwyf am greu haen o'r enw Parcels

- Rwyf am ychwanegu pedwar priodoledd: Allwedd cadastral, statws treth, ardal a ffotograff

-Dwi eisiau gwneud yr allwedd yn seiliedig ar fwgwd, y statws treth yn seiliedig ar faes Boole, yr ardal yn seiliedig ar gyfrifiad deinamig, y ffotograff wedi'i seilio ar hypergyswllt.

-Yr haen gwastad, rwyf am greu llawdriniaeth a fydd yn codi panel i mi i storio'r data, a hefyd gadewch imi ei olygu. Hefyd, gwnewch gyswllt â thabl Mynediad, lle mae'ch allwedd gwastad yn cydweddu.

-Dan yr wyf am greu defnyddiwr o'r enw Catastro, sy'n cymryd y nodweddion hynny ac yn edrych ar goeden y Rheolwr Reoli.

Rwyf wedi bod yn ceisio, ond yr wyf am weld o'r newydd, oherwydd bod rhywbeth yn y llif hwnnw nad yw'n gweithio ar un strôc, yr ail ie, ac mewn rhai achosion yn meddiannu traean. Efallai ei fod yn wirion, ond os gallaf ei ddeall, byddaf yn hapus a byddaf yn gallu gorffen y gweddill yn seiliedig ar yr enghraifft.

Wedi hynny, dwi'n mynd at fy nghwestiwn nesaf:

Pam nad oes tiwtorial yn esbonio hyn fel bod pobl gyffredin yn gweld nad yw Map Bentley ar ochr arall yr haul?

n298551375479_2717 Beth bynnag sy'n digwydd, rwy'n gobeithio dod â'r atebion i'r blog, i'r rhai sy'n dioddef yr un cosbau neu sydd â disgwyliadau gyda'r math hwn o feddalwedd.

Pan fydd

17 i 20 o Fai 2010
Yn Philalelphia, Pennsylvania
Yma gallwch chi ei ddilyn a Facebook

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.