Bentley Map, fy disgwyliad ar gyfer y Be Together

Yr wyf newydd dderbyn y gwahoddiad i fynychu'r Be Together, digwyddiad sy'n deffro disgwyliadau diddorol, yna mae'n ymddangos bod yr argyfwng economaidd wedi'i osod a rhaid inni adfywio'r cyfleoedd.

bod gyda'n gilydd

O'r gorau

Gyda'r argyfwng byd-eang, lansiodd Bentley y llynedd ei seminarau ar-lein a gadawodd am y diwedd Byddwch yn Ysbrydoli. Nid oedd yn syniad drwg, ond yn ymarferol collir cyswllt â'r arddangoswr, wrth edrych amdano ar y diwedd a gofyn pynciau penodol iddo na ddywedodd yn ei naratif. Cofiwch fod y digwyddiadau blynyddol nid yn unig i ddangos newyddion, ond i hyrwyddo twf brand. Yn achos Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, nid yw prynu'r rhaglen ar-lein yn gweithio, gan fod y gweithredu, yr hyfforddiant a'r gefnogaeth yn agweddau y mae'n rhaid i gwmnïau eu nodi o dan lefelau penodol o ymddiriedaeth ac ymarferoldeb. Yn yr amseroedd hyn o gysylltedd, mae'n ymddangos bod y perthnasoedd a adeiladwyd mewn digwyddiadau, y cyswllt a gafwyd o adolygiadau blog, a'r cynefindra a gafwyd â chymunedau ar-lein neu'r cyfryngau cymdeithasol yn gweithio.

Mae yna’r holl seminarau ar-lein, rhyfeddol y gellir eu gweld ar unrhyw adeg, ond yn ymarferol darganfuwyd bod gan y rhai ohonom sy’n mynd i ddigwyddiad ddisgwyliadau, amheuon a dryswch yr ydym yn siŵr y byddwn yn eu gadael yn y pedwar diwrnod y bydd y digwyddiad yn para. . Ac, mewn ymateb, o bosibl i'r hyn y maent wedi'i ganfod o'r profiad, lansir Be Be Together, y mae defnyddwyr y cymunedau wedi gofyn amdano:

  • Canllawiau cynnyrch rhyngweithiol
  • Cynadleddau ac arddangosiadau byw
  • Meysydd prawf
  • Tablau crwn a fforymau thematig

Popeth, gyda'r hyn na ellid ei wneud y llynedd, gan weld yr wynebau.

Fy disgwyliad

Gan fy mod yn ymwneud â rhai prosiectau sy'n ymwneud ag ESRI, Manifold a Bantley Map, mae gen i gyfres o gwestiynau penodol iawn yr wyf yn gobeithio eu datrys. Yn sylfaenol ar ryngweithredu, wfs a rhesymau pam nad yw'n gweithio i mi, ond mae fy mhwyslais ar y cwestiwn hwn:

Os ydw i'n ddefnyddiwr Microstation, yn hapus iawn o'r fersiwn SE, gallaf ddeall fformatfa Geographics a GeoWeb Publisher, sut mae'n bosibl ei bod yn costio i mi gymaint i ddeall llif proses Bentley Map?

Ar adegau eraill, bu fy nghysylltiad â Marchnata'r ardal Geo-gofodol, yn yr achos hwn, mae gennyf ddiddordeb yn y dechneg yn unig o dan ddeialog syml:

-Dewis, dyma yw fy mhrosiect, nid wyf yn bwriadu defnyddio GeoWeb Publisher neu Project Wise, dim ond PowerPap:

Rydw i eisiau o'r newydd, i greu sgema xfm, gyda'r tri chategori hyn: Castell, Archebu, Cartograffeg

- Yn yr haen gwastad, rwyf am greu haen o'r enw Parcels

- Rwyf am ychwanegu pedwar priodoledd: Allwedd cadastral, statws treth, ardal a ffotograff

-Dwi eisiau gwneud yr allwedd yn seiliedig ar fwgwd, y statws treth yn seiliedig ar faes Boole, yr ardal yn seiliedig ar gyfrifiad deinamig, y ffotograff wedi'i seilio ar hypergyswllt.

-Yn yr haen stentaidd rydw i eisiau creu llawdriniaeth sy'n codi panel i storio'r data, a hefyd yn gadael i mi ei olygu. Hefyd gwnewch ddolen gyda thabl Mynediad, lle mae'ch allwedd stentaidd yn cyd-fynd.

-Dan yr wyf am greu defnyddiwr o'r enw Catastro, sy'n cymryd y nodweddion hynny ac yn edrych ar goeden y Rheolwr Reoli.

Rwyf eisoes wedi bod yn ceisio, ond rwyf am ei weld o'r dechrau, oherwydd mae rhywbeth yn y llif hwnnw nad yw'n gweithio ar unwaith, mae'r ail yn gwneud, ac mewn rhai achosion mae'n meddiannu traean. Yn wirion efallai, ond os gallaf ei ddeall, byddaf yn hapus a gallaf orffen y gweddill yn seiliedig ar yr enghraifft.

Wedi hynny, dwi'n mynd at fy nghwestiwn nesaf:

Pam nad oes tiwtorial yn esbonio hyn fel bod pobl gyffredin yn gweld nad yw Map Bentley ar ochr arall yr haul?

n298551375479_2717 Beth bynnag sy'n digwydd, rwy'n gobeithio dod â'r atebion i'r blog, i'r rhai sy'n dioddef yr un cosbau neu sydd â disgwyliadau gyda'r math hwn o feddalwedd.

Pan fydd

17 i 20 o Fai 2010
Yn Philalelphia, Pennsylvania
Yma gallwch chi ei ddilyn a Facebook

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.