Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau geo-beirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïaeth a chludiant. ProjectWise yw'r ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac yn ddiweddar lansiwyd AssetWise, sydd ar gyfer rheolaeth hanesyddol isadeileddau fel yr eglurais mewn erthygl am yr hyn ydyw BIM o Bentley Optics.

Ychydig a wyddys am ProjectWise yn yr amgylchedd Sbaenaidd, cymaint felly fel y byddwn yn meiddio meddwl mai hon yw'r erthygl gyntaf yn Sbaeneg am yr offeryn hwn. Ond mae'n bodoli o 1995, ac mewn cwmnïau mawr fe'i mabwysiadwyd ers sawl blwyddyn fel ateb ar gyfer rheoli gwybodaeth mewn llifoedd gwaith sy'n cynnwys Pensaernïaeth, Peirianneg, Adeiladu a Gweithredu Seilwaith (AECO). Felly dyma ychydig o gyfeiriad cyflym at y llinell amser ar gyfer yr offeryn hwn.

 

Dechreuad ProjectWise

cymal swyddfa projectwiseEnw'r cynnyrch i ddechrau oedd TeamMate, a adeiladwyd gan Opti Inter-Consult, cwmni o'r Ffindir lle buddsoddodd Bentley a chymryd rhan ynddo fel cynghreiriad strategol diolch i'r agosrwydd trwy'r swyddfeydd oedd ganddyn nhw yn yr Iseldiroedd. Gadewch i ni gofio, cyn mynd i Iwerddon, fod pencadlys Bentley a'r ysmygwyr mwyaf yn yr Iseldiroedd.

Hon oedd y flwyddyn 95, o dan gytundeb lle byddai Bentley yn ddosbarthwr unigryw i TeamMate a byddai'r dynion o Opti yn gweithio ar ddatblygu amgylchedd cydweithredol a elwid i ddechrau yn Microstation OfficeMate, a oedd yn rhedeg ar Windows 3.1 a NT. Yna yn 96 fe wnaethant ryddhau fersiwn 2 o'r enw Microstation TeamMate a oedd ar y clawr yn cynnwys y llif sylfaenol y cyrhaeddodd y cynnyrch iddo ond sef yn y bôn yr hyn y mae'r offeryn yn ei wneud heddiw:

 • diogelwch
 • Llif Rheoledig
 • Mynediad Multiusach
 • Rheoli prosiectau
 • Rheoli Dogfennau
 • Fersiwn Ffeil
 • System wybodaeth

Mae Bentley yn sylweddoli'r potensial sydd ganddo yn ei ddwylo ac ar ôl trafodaethau mae'n caffael Opti yn yr un flwyddyn 1996. Mae'r tîm wedi'i integreiddio fel adran o Bentley Systems ac yn creu cyfalaf buddsoddi o'r enw WorkPlace Systems Inc. ar y cyd â Primavera (yr meddalwedd a brynwyd gan Oracle yn 2008). Yn olaf, mae Bentley yn caffael yr holl gyfalaf ac yn gweithio ar ddau gynnyrch: ActiveAsset Planner ac ActiveAsset Inquirer sy'n cael ei ailenwi'n ProjectWise y rhyddhawyd ei fersiwn gyntaf (2.01) ym mis Rhagfyr 1998.

ProjectWise yn V7 Times

 • Yn 2000 rhyddhawyd ProjectWise 3.01, a oedd yn ddim ond rheolwr dogfennau gyda mynediad yn seiliedig ar ddefnyddwyr a rolau: yn y bôn rhagosodiad cyntaf y cylch: Diogelwch.
 • 2001 3.02 ymddangos galluoedd ProjectWise i Redline ar DGN a DWG ffeiliau, dewiniaid ar gyfer creu dogfennau a gallai weld y ffeil mewn Internet Explorer ar nodwedd o'r enw Cyswllt (Web Explorer Lite)

Hyd yn hyn, cynhaliodd Bentley y fformat dgn V7 a oedd â'r cyfyngiad gwych o fod yn dal o ddarnau 16; ar adegau Microstation 95, SE a J.

 

ProjectWise yn V8 Times

Rwy'n cofio cael gwybod y fersiwn 8.01 hwn yn 2003, mewn prosiect o Gastell Gymreig a fanteisiodd ar y broses fel a ganlyn:

 • Gweithredwyd y mapiau gwastad yn Microstation gan ddefnyddio offer glanhau topolegol a mapio priodoldeb trwy Ddaearyddiaeth.
 • Yna cofnodwyd y cofrestriadau a'u cysylltu â cheisiadau a ddatblygwyd ar VBA, gan eu cysylltu trwy gyfrwng nodau / ffiniau i sylfaen Oracle.
 • Yna aeth y ffeiliau dgn i mewn i gadwrfa a reolwyd gyda ProjectWise, a nododd y dyddiad a oedd wedi'i gofrestru ac yn rheoli'r fersiwn -er bod rhywfaint o hynny wedi'i wneud â llaw oherwydd y fersiwn wael; Rwy'n cofio bod rhai o'r defnyddiau yr oeddem yn eu rhoi wedi'u gweld yn dda mewn demo a wnaed yn Tsiecoslofacia, a ddywedodd ein bod yn defnyddio'r platfform ar gyfer yr hyn nad oedd ... ond ei fod yn braf-
 • Yna, i wneud pacyn cynnal a chadw, cafodd cais ei greu ar y system rheoli gwe, a nododd y parsel yn seiliedig ar ei allwedd cadastral ac y gellid gwneud y map o'r rheolwr a oedd yn gwirio'r ffeil, gan godi'r eiddo penodol gyda'r geolocad, i gynnal a chadw; yn y cyfamser, ni ellid cyffwrdd â'r ffeil trwy gael ei lawrlwytho gan ddefnyddiwr.
 • Ar ôl y gwaith cynnal a chadw, gwnaethpwyd y gwiriad i mewn a'i ryddhau.

Yn ogystal, byddai sgript bob 20 munud yn mynd trwy'r holl ffeiliau a oedd wedi'u haddasu, gan gopïo'r fersiwn newydd a'i disodli ar weinydd GeoWeb Publisher, oherwydd ar yr adeg honno ni allai ddarllen cyfeirlyfrau ProjectWise, felly roedd yn rhaid ei newid yn y modd hwn fel bod y Gallai'r cyhoeddwr ddal i alw'r un ffeil arwahanol sydd wedi'i chofrestru yn y mynegai. Ewch ffordd, ond dyna oedd yno. Ar ôl i Bentley ymladd â Java am wyliwr gwe Publisher, fe wnaethant adeiladu’r gwyliwr ar ActiveX: VPR (View Print Redline) a oedd yn ddarn gwael iawn oherwydd mai dim ond gydag Internet Explorer y bu’n rhedeg a’r gosodiad y tro cyntaf i’r defnyddiwr ei lwytho. trychineb; ond hwn oedd yr unig beth a ganiataodd i ofyn am gynnal a chadw graffigol ar wyliwr, a greodd ffeil dgn gydag estyniad llinell goch (.rdl) yn nythu yn y trafodiad.

Rhaid imi gyfaddef bod egni'r dynion a oedd yn yr ardal ddatblygu yn eithafol, oherwydd er eu bod bellach yn ymddangos yn gyflawniadau gostyngedig, ar y pryd roeddent angen cymal da o farijuana i'w gyflawni gyda thechnoleg y dyddiau hynny. Gorfododd cyfyngiadau gweinyddwyr wrth gefn a gwasanaethau gwe drefn arferol am hanner nos i godi gweinydd drych fel y byddai'r llall yn gwneud copi wrth gefn ar dâp magnetig tan 6 y bore pan fyddai'r gweinydd cais yn deffro eto.

Roedd ProjectWise hefyd yn caniatáu mewn rhai tabiau i reoli llif a ddigwyddodd i'r map cyn cofrestru; pwy a'i amlinellodd, gyda pha ddull, ar ba ddyddiad, pwy a'i digideiddiodd ... ac ati. Beth bynnag, metadata hen-ffasiwn.

Gwnaethpwyd hyn diolch i'r nodweddion a oedd gan y fersiwn hon yn 2003: Llwybr Archwilio, Proffiliau Gweithle a'r System Ddosbarthu. Yn ogystal, gyda gwelliannau Web Explorer Lite, roedd dogfennau'n gysylltiedig â'r geometreg gofrestredig, megis ffeiliau pdf neu fapiau eraill gyda'r Pane Rhagolwg.

Cyrhaeddodd fersiwn 2004 yn 8.05, gyda'r potensial i fynegeio dgn, Mân-luniau a gwella chwiliad testunol. Trueni nad oedd hyn mor hawdd i'w weithredu, gan nad oedd y cetris gofod a hyrwyddwyd gan Bentley mor syml ac roedd eisoes yn anodd mynd yn groes i gerrynt y safonau a hyrwyddir gyda'r cronfeydd data cymorth gofodol a gwasanaethau WMS / WFS; yr hyn y mynnodd Bentley ei wneud â ProjectWise ac nid gyda GeoWeb Publisher a oedd ond yn ei gwneud yn hygyrch gyda'r ProjectServer a dyfodiad y ffeil idpr.

Mae gen i mor ffres â phe bai wedi bod ddoe, er ei bod yn rhwystredig eisiau ei egluro i feddyg a ddaeth i ddisodli newid gwleidyddol ... er mai deintyddiaeth oedd ei arbenigedd a bod ganddo radd meistr mewn llawfeddygaeth ddeintyddol.

Efallai mai'r siom hon yw'r rheswm pam mewn blynyddoedd o ysgrifennu dyma'r tro cyntaf i mi siarad am ProjectWise. Siawns mai dim ond Freud sy'n gwybod.

ProjectWise XM

Roedd dwy flynedd cyn i ProjectWise ryddhau unrhyw beth newydd, a ddigwyddodd yn 2006 pan ddaeth XM 8.09 allan. Yn hyn, roedd Microstation wedi'i ailddatblygu'n llwyr gyda'r wyneb a welwn hyd yn hyn; Er bod ProjectWise yn integreiddio rheolaeth Prosiect yn lle ystorfeydd, cafodd ei integreiddio i SharePoint ac yna gellid rheoli'r Gweithleoedd rheoledig trwy'r strwythur XFM, gan anghofio hen strwythur y prosiect Daearyddiaeth. Roedd yn werthfawr o hyn ymlaen y gellid darllen y dwg a'r dxf yn frodorol.

projectwise

Dwyn i gof bod yn XM yn arbrawf Bentley i'r cam nesaf; ond roedd hynny'n caniatáu iddynt ailadeiladu i'r blas bron cyfanswm y ceisiadau a ddatblygwyd hyd yn hyn yn Clipper; cadarn ond gyda rhyngwyneb defnyddiwr yn gyfyngedig i gyrion C ++, C # ac amgylchedd .NET.

 

ProjectWise V8i

Gyda'r ysmygu mae V8i Bentley yn gosod ei bersbectif nesaf, gyda BIM mewn golwg, mewn seilwaith craff. Gyda hynny daw'r syniad o i-Model, lle mae ProjectWise yn chwarae rhan bwysig iawn wrth reoli data sydd wedi'i gynnwys yn y ffeiliau dgn, sydd wedi'u storio mewn nodau xml ers amser maith ond na chawsant eu hyrwyddo fel cynwysyddion data. Dyma sut y gwelir tystiolaeth o'r camau canlynol ar ôl integreiddio Ymgyrch AEC + a ddelweddwyd yn y tymor canolig yn AssetWise:

projectwise v8i

 • ProjectWise V8i (8.11). Lansiwyd hwn yn 2008, ac yma mae'r trosglwyddiad data yn cychwyn trwy wasanaethau gwe ar y lefel delweddu, hefyd mae'r gwyliwr data yn lle dangos golygfa wedi'i rendro yn dangos gwrthrychau gyda'r Gweinydd Gwe View a Llywio Gofodol. Daw'r chwiliad yn effeithlon oherwydd ei fod yn gweithredu ar y data xml yn unig ac nid yw mynediad bellach gyda'r hen ffenestr fewngofnodi sy'n storio eiddo mewn cleient .dll ond gellir ei gyrchu gyda chymwysiadau penodol a oedd hyd yn oed wedi'u cuddio mewn hyperddolen. Wrth gwrs, ar yr adeg hon gellir cynnwys yr i-fodel mewn pdf, dgn, dwg neu ffeil y gellir ei chyrchu o bost Microsoft Excel neu Outlook.
 • Mae Select Series 1 yn cael ei ryddhau yn 2009, gan gydnabod dwg o'r fersiwn ddiweddaraf o AutoCAD 2010, ac mae priodweddau strwythuro nodau xml yn cael eu safoni gyda'r cyfansoddwr data i-model. Hefyd mae'r hen Redline yn digwydd cael ei wella mewn marciau Navigator.
 • Lansiwyd Select Series 2 yn 2011, gyda chefnogaeth i ryngweithio â ffeiliau AutoCAD a Revit ar gyfer darnau 32 a 64. Yn y fersiwn hon mae trosglwyddo ffeiliau arwahanol yn mynd i lawr mewn hanes ac mae popeth trwy wasanaethau gwe, gan ddefnyddio'r priodweddau y mae'r fersiwn 8.11.07 hon yn dod â nhw (Navigator WebPart, Granular Administration) y mae'n dod yn rhyfeddod hyd yn oed mewn cysylltiadau araf.
 • Mae gan y fersiwn ddiweddaraf, Select Series 3 a ryddhawyd ym mis Mai 2012, gefnogaeth frodorol i weinyddion 64-bit, a dyma pryd y maent yn dechrau dangos cymwysiadau ar gyfer tabledi Android, iPad a Windows. Mae'r trosglwyddiad trwy ffrydio yn cynnwys cymylau pwynt, cyfansoddiad deinamig gan y gweinydd a chefnogaeth i Citrix.

Ac yna, beth yw ProjectWise?

Yn y diwedd, llwyddodd Bentley i argyhoeddi cwsmeriaid mawr sy'n defnyddio ei gynhyrchion, ac eraill a ddenodd trwy brynu cymwysiadau a oedd yn datrys problemau tebyg ond a oedd â chwsmeriaid strategol, i adeiladu system lle cyflawnir gwaith cydweithredol yn y cylch Pensaernïaeth, Peirianneg. Adeiladu a Gweithrediadau (AECO). Yn wahanol i systemau rheoli dogfennau eraill, mae'r un hon yn arbenigo mewn dylunio ac adeiladu prosiectau seilwaith sydd wedi'u hintegreiddio gan fod un yn gweithio mewn ffordd bron yn draddodiadol:

 • Dyluniwyd prosiect, gan ddefnyddio meddalwedd sy'n storio'r data yn y i-Model er mai dim ond braslunio a efelychiad georeferenced,
 • Gweithredir y topograffeg a chynhwysir y dadansoddiad geotechnegol
 • Popeth, y dyluniad strwythurol, electromecanyddol ... mae popeth yn mynd trwy lif y mae llawer o bobl yn rhyngweithio ynddo.
 • Nid oes unrhyw gynlluniau na ffeiliau bwrdd-i-fwrdd trwy'r post na Dropbox, dim ond gwaith cydweithredol ar ffeiliau dgn ymddangosiadol. Ond mae'r hud yn y xml safonedig yn yr i-Model.

Ac mae ProjectWise yn gwneud y gwaith o integreiddio timau i'w rolau a'u gwybodaeth berthnasol. Gyda'r un cysyniad o pryd y gwnaethom hynny yn hynafol, wrth gydffurfiad ffeiliau na ddaeth i ben wrth gynnig y gwaith, ond eu cyflawni'n ddiweddarach a'u gweithredu'n ddiweddarach; gyda rhannu llafur yn ôl arbenigeddau, ailddefnyddio cynnwys ac adborth deinamig.

cymal swyddfa projectwise

Dyna pam nad yw ProjectWise mor adnabyddus gan y defnyddiwr cyffredin, oherwydd mae gan gwmnïau mawr ddiddordeb yn y mathau hyn o gymwysiadau: Ystyrir y gellir treulio 40% o ddiwrnod gwaith peiriannydd yn chwilio a dilysu gwybodaeth benodol, ffeiliau i'w defnyddio ac rydych yn dal i feddwl tybed a wnaethoch gamgymeriad gyda'r data gwreiddiol. Ar gyfer gwaith peirianneg lle mae falf yn costio $ 25,000 ac mae ei ddifrod yn cynrychioli colledion miliwnydd ... neu adeilad lle mae dod o hyd i ddyfrhaen yn golygu newid dyluniad seiliau ynysig ar gyfer slab sylfaen gyda llenfur ... yna mae ProjectWise yn fuddsoddiad gwerthfawr.

Pwy sy'n defnyddio ProjectWise

Roeddwn yn gallu gweld sut yr integreiddiwyd yr offeryn hwn i brosiect cadastre cenedlaethol, mewn gwlad lle llwyddodd rhaglenwyr â'u hewinedd i gael mwy allan ohono nag a oedd yn eu hamser; yna ni chlywais gan brosiect arall. Fodd bynnag, pan fydd yn mynd y tu hwnt i ffiniau lleol, mae'n syndod gweld bod ProjectWise yn cael ei ddefnyddio mewn 92 o wledydd gan:

 • 72 o'r prif gwmnïau peirianneg 100 a nodwyd yn y  Cofnod Newyddion Peirianneg 100 Top.
 • 234 o gwmnïau byd-eang 500 sydd â mwy o weithredu seilwaith, gan gynnwys cyhoeddus a phreifat.
 • 25 o adrannau trafnidiaeth 50 yr Unol Daleithiau.

cymal swyddfa projectwise

Felly ... pwy a ŵyr a ydym yn siarad mwy am ProjectWise dros amser.

I gael rhagor o wybodaeth:

http://www.bentley.com/en-US/Products/projectwise+project+team+collaboration/

3 Yn ymateb i "Bentley ProjectWise, y peth cyntaf i'w wybod"

 1. Rwy'n gweld y cysyniad o integreiddio tasgau yn ddiddorol iawn.
  Oes gennych chi gynnyrch sampl, model gyda'r holl swyddogaethau a gymhwysir i brosiect, i wybod sut i reoli'r PW, ei ganlyniadau a'r cydnawsedd y mae'n eu cyflawni? Os felly, rhowch yr enghraifft honno ohono. Diolch ichi.

 2. Gallech anfon mwy o wybodaeth i mi, mae'r erthygl hon yn ddiddorol iawn!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.