Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Y cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau o geo-peirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïol a thrafnidiaeth. ProjectWise yw ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac yn ddiweddar mae AssetWise wedi cael ei lansio ar gyfer rheolaeth hanesyddol isadeileddau fel yr esboniais hynny mewn erthygl o'r hyn sydd BIM o Bentley Optics.

Nid yw ProjectWise ychydig yn hysbys yn y cyfrwng Sbaenaidd, cymaint felly y byddwn yn awyddus i feddwl mai dyma'r erthygl gyntaf yn Sbaeneg o'r offeryn hwn. Ond mae o 1995, ac mewn cwmnïau mawr, mae wedi cael ei fabwysiadu ers sawl blwyddyn fel ateb ar gyfer rheoli gwybodaeth mewn llif gwaith sy'n cynnwys Pensaernïaeth, Peirianneg, Adeiladu ac Isadeiledd (AECO). Felly dyma ryw gyfeiriad cyflym o gronoleg yr offeryn hwn.

Dechreuad ProjectWise

cymal swyddfa projectwiseYn y lle cyntaf, gelwir y cynnyrch yn TeamMate, a adeiladwyd gan Opti Inter-Consult, cwmni yn y Ffindir lle buddsoddodd Bentley a chymerodd ran fel cydlyniaeth strategol, diolch i'r agosrwydd trwy'r swyddfeydd a oedd ganddynt yn yr Iseldiroedd. Cofiwch, cyn mynd i Iwerddon, roedd y pencadlys a'r ysmygwyr mwyaf o Bentley yn yr Iseldiroedd.

Hwn oedd y flwyddyn 95, o dan gytundeb y byddai Bentley yn y dosbarthwr unigryw o teammate a bechgyn o Opti fyddai'n gweithio ar ddatblygu amgylchedd cydweithredol y mae'n ei alw yn wreiddiol MicroStation OfficeMate, oedd yn rhedeg ar Windows 3.1 a NT. Yna lansiodd y 96 2 fersiwn o'r enw MicroStation teammate fod ar y clawr yn cynnwys llif sylfaenol y mae'r cynnyrch wedi cyrraedd, ond yn ei hanfod yw'r hyn mewn gwirionedd yn gwneud yr offeryn:

 • diogelwch
 • Llif Rheoledig
 • Mynediad Multiusach
 • Rheoli prosiectau
 • Rheoli Dogfennau
 • Fersiwn Ffeil
 • System wybodaeth

Mae Bentley yn sylweddoli'r potensial sydd ganddo yn ei ddwylo ac ar ôl trafodaethau a gafodd Opti yn yr un flwyddyn honno 1996. Mae'r tîm wedi'i integreiddio fel adran o Bentley Systems ac yn creu cyfalaf buddsoddiad o'r enw WorkPlace Systems Inc. ar y cyd â Primavera (y meddalwedd a brynwyd gan Oracle yn 2008). Yn olaf, mae Bentley yn caffael yr holl gyfalaf ac yn gweithio ar ddau gynhyrchion: ActiveAsset Planner ac ActiveAsset Enquirer a enwir yn ProjectWise a ryddhawyd ei fersiwn gyntaf (2.01) ym mis Rhagfyr o 1998.

ProjectWise yn V7 Times

 • Mae 2000 yn lansio ProjectWise 3.01 a oedd yn rheolwr dogfennau yn unig gyda mynediad yn seiliedig ar ddefnyddwyr a rolau: yn y bôn, nodyn cyntaf y cylch: Diogelwch.
 • 2001 3.02 ymddangos galluoedd ProjectWise i Redline ar DGN a DWG ffeiliau, dewiniaid ar gyfer creu dogfennau a gallai weld y ffeil mewn Internet Explorer ar nodwedd o'r enw Cyswllt (Web Explorer Lite)

Hyd yn hyn, cynhaliodd Bentley y fformat dgn V7 a oedd â'r cyfyngiad gwych o fod yn dal o ddarnau 16; ar adegau Microstation 95, SE a J.

ProjectWise yn V8 Times

Rwy'n cofio cael gwybod y fersiwn 8.01 hwn yn 2003, mewn prosiect o Gastell Gymreig a fanteisiodd ar y broses fel a ganlyn:

 • Gweithredwyd y mapiau gwastad yn Microstation gan ddefnyddio offer glanhau topolegol a mapio priodoldeb trwy Ddaearyddiaeth.
 • Yna cofnodwyd y cofrestriadau a'u cysylltu â cheisiadau a ddatblygwyd ar VBA, gan eu cysylltu trwy gyfrwng nodau / ffiniau i sylfaen Oracle.
 • Yna, fe wnaeth y ffeiliau dwys fynd i mewn i storfa a reolir gyda ProjectWise, a oedd yn nodi'r dyddiad a gofrestrwyd ac yn rheoli'r fersiwn -er bod peth ohono wedi'i wneud â llaw oherwydd y fersiwn gwael; Rwy'n cofio bod rhai o'r defnyddiau yr oeddem yn eu rhoi yn cael eu gweld yn dda mewn demo a wnaed yn Tsiecoslofacia, a ddywedodd ein bod yn defnyddio'r llwyfan am yr hyn nad oedd ... ond roedd hi'n braf-
 • Yna, i wneud pacyn cynnal a chadw, cafodd cais ei greu ar y system rheoli gwe, a nododd y parsel yn seiliedig ar ei allwedd cadastral ac y gellid gwneud y map o'r rheolwr a oedd yn gwirio'r ffeil, gan godi'r eiddo penodol gyda'r geolocad, i gynnal a chadw; yn y cyfamser, ni ellid cyffwrdd â'r ffeil trwy gael ei lawrlwytho gan ddefnyddiwr.
 • Ar ôl y gwaith cynnal a chadw, gwnaethpwyd y gwiriad i mewn a'i ryddhau.

Yn ogystal, sgript bob munud 20 trwy'r holl ffeiliau a gafodd eu haddasu, copïo y fersiwn newydd ac yn eu lle ar y Cyhoeddwr GeoWeb gweinydd ar gyfer ar y pryd na allwn i ddarllen cyfeiriaduron ProjectWise, felly dylid ei ddisodli yn y modd hwn ar gyfer yr Gallai Cyhoeddwr barhau i alw'r un ffeil ar wahân a gofrestrwyd yn y mynegai. Ewch yn syth, ond dyma beth oedd. Ar ôl Bentley ei ymladd gyda Java i Publisher gwyliwr ar y we, a adeiladwyd y gwyliwr ar ActiveX: VPR (View Print Redline) a oedd yn gyfnod gwael iawn gan mai dim ond yn rhedeg gydag Internet Explorer a gosod y tro cyntaf y defnyddiwr oedd yn cario oedd trychineb; ond yr oedd yr unig beth a ganiateir i ofyn am waith cynnal a chadw ar arddangosfa graffig, gan greu trafodion nythu gydag estyniad Redline (.rdl) ffeil DGN.

Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod egni'r bechgyn oedd yn yr ardal o ddatblygiad yn eithafol, oherwydd er eu bod bellach yn ymddangos eu bod wedi cyflawni cyflawniadau gwlyb, ar yr adeg yr oedd arnynt angen cyd-fariad da o farijuana i'w gyflawni â thechnoleg y dyddiau hynny. Roedd cyfyngiadau gweinyddwyr wrth gefn a gwasanaethau gwe yn gorfodi trefn arferol hanner nos i godi gweinydd drych fel y byddai'r llall yn gwneud copi wrth gefn ar y tâp magnetig hyd at 6 y bore bod y gweinyddwr cais yn codi eto.

Hefyd, roedd ProjectWise yn caniatáu tabiau i gludo rheolaeth llif i'r map cyn cofrestru; a oedd yn ei amlinellu, pa ddull, ar ba ddyddiad, pwy oedd wedi'i ddigido ... Yn fyr, metadata hen ffasiwn.

Gwnaed hyn diolch i'r nodweddion a gafodd y fersiwn hon yn 2003: Llwybr Archwilio, Proffiliau Lleoedd Gwaith a System Ddosbarthu. Yn ogystal â gwelliannau yn Web Explorer Lite, roedd dogfennau'n gysylltiedig â'r geomerïau cofrestredig, fel ffeiliau pdf neu fapiau eraill gyda'r Pane Preview.

Yn 2004 daeth y fersiwn 8.05, gyda photensial mynegeio dgn, Thumbnails a gwelliant chwilio testunol. Mae'n drueni nad oedd hyn mor syml i'w weithredu, gan nad oedd y cetris gofod a oedd yn hyrwyddo Bentley mor syml ac roedd yn anodd mynd yn erbyn y safonau cyfredol a hyrwyddir gyda chronfeydd data cefnogaeth gofod a gwasanaethau WMS / WFS; mynnodd Bentley ei wneud gyda ProjectWise ac nid gyda GeoWeb Publisher a oedd ond yn ei gwneud yn hygyrch i'r ProjectServer a dyfodiad y ffeil idpr.

Mae gen i mor newydd fel pe bai wedi bod yn ddoe, er ei bod yn rhwystredig ei bod eisiau ei esbonio i feddyg a ddaeth i'm lle newid gwleidyddol ... er ei fod yn arbenigedd yn ddeintyddiaeth ac roedd ganddo radd meistr mewn llawdriniaeth ddeintyddol.

Efallai mai'r siom hwn yw'r rheswm pam, ym mlynyddoedd ysgrifennu, y tro cyntaf i mi siarad am ProjectWise. Yn sicr, dim ond Freud sy'n gwybod.

ProjectWise XM

Pasiodd dwy flynedd cyn i ProjectWise ryddhau rhywbeth newydd, beth ddigwyddodd yn 2006 pan ymddangosodd XM 8.09. Yn hyn o beth, roedd microstation wedi'i ail-ddatblygu'n llawn gyda'r wyneb yr ydym yn ei weld hyd yn hyn; tra bod ProjectWise yn rheoli prosiectau integredig yn hytrach nag ystadfeydd, cafodd ei integreiddio i SharePoint ac yna gellid rheoli'r Gweithleoedd Gwaith dan strwythur XFM, gan anghofio hen strwythur y prosiect Daearyddiaeth. Roedd yn werthfawr y gellid ei ddarllen yn frwd o hyn ymlaen ar y dwg a dxf.

projectwise

Dwyn i gof bod yn XM yn arbrawf Bentley i'r cam nesaf; ond roedd hynny'n caniatáu iddynt ailadeiladu i'r blas bron cyfanswm y ceisiadau a ddatblygwyd hyd yn hyn yn Clipper; cadarn ond gyda rhyngwyneb defnyddiwr yn gyfyngedig i gyrion C ++, C # ac amgylchedd .NET.

ProjectWise V8i

Gyda'r mwg, mae V8i Bentley yn sefydlu ei bersbectif nesaf, gan feddwl am BIM, mewn seilwaith deallus. Gyda hyn dyma'r syniad o i-Model, lle mae ProjectWise yn chwarae rôl bwysig iawn gyda rheolaeth y data a gynhwysir yn y ffeiliau dgn, a oedd mewn nodau xml yr oeddent wedi'u storio am amser hir ond nad oeddent wedi'u gwella fel cynwysyddion data. Dyma sut mae'r camau canlynol yn amlwg ar ôl integreiddio AEC + Ymgyrch a weladwy yn y tymor canolig yn AssetWise:

projectwise v8i

 • ProjectWise V8i (8.11). Caiff hyn ei lansio yn 2008, ac yma mae trosglwyddo data trwy wasanaethau gwe yn cychwyn ar lefel y delweddu, hefyd mae'r gwyliwr data yn hytrach na dangos darlun wedi'i rendro yn dangos gwrthrychau gyda'r Gweinyddwr Gwe Gweledol a Llywio Gofodol. Mae'r chwiliad yn dod yn effeithlon oherwydd ei fod yn gweithredu yn y data xml yn unig ac nid yw'r fynedfa bellach gyda'r hen ffenestr mewngofnodi sy'n cadw eiddo mewn cleient .dll ond gellir cael mynediad at geisiadau penodol a guddiwyd mewn hypergyswllt. Wrth gwrs, ar hyn o bryd gellir cynnwys yr i-fodel mewn pdf, dgn, dwg neu ffeil a gyrchir o Microsoft Excel neu Outlook mail.
 • Mae Cyfres Dethol 1 yn cael ei lansio yn 2009, gan gydnabod dwg o'r fersiwn ddiweddaraf o AutoCAD 2010 ac mae nodweddion strwythurol nodau xml wedi'u safoni gyda'r cyfansoddwr data i-model. Hefyd mae'r hen Redline yn digwydd i gael ei wella mewn marciadau Navigator.
 • Mae Cyfres Dethol 2 yn cael ei lansio yn 2011, gyda chefnogaeth i ryngweithio gyda ffeiliau AutoCAD a Revit ar gyfer darnau 32 a 64. Yn y fersiwn hon, mae trosglwyddo ffeiliau ar wahân yn gostwng mewn hanes a phopeth trwy wasanaethau gwe, gan ddefnyddio'r eiddo y mae'r fersiwn 8.11.07 hwn (Navigator WebPart, Granular Administration) yn dod ag ef, sy'n dod yn rhyfeddod hyd yn oed mewn cysylltiadau araf.
 • Mae'r fersiwn ddiweddaraf, X Series Series 3, a ryddhawyd ym mis Mai 2012, wedi cefnogi cynhenid ​​i weinyddion i ddarnau 64, a dyna pryd y maent yn dechrau dangos ceisiadau ar gyfer tabledi Android, iPad a Windows. Mae'r trosglwyddo trwy ffrydio yn cynnwys cymylau pwyntiau, cyfansoddiad deinamig o'r gweinydd a chymorth i Citrix.

Ac yna, beth yw ProjectWise?

Yn y diwedd, Bentley llwyddo i argyhoeddi cwsmeriaid mawr sy'n defnyddio ei gynnyrch, ac eraill a Denodd prynu ceisiadau sy'n datrys problemau tebyg, ond roedd gan gwsmeriaid strategol, er mwyn adeiladu system lle cydweithio yn y cylch o Pensaernïaeth, Peirianneg yn cael ei gyflawni, Adeiladu a Gweithrediadau (AECO). Yn wahanol i systemau rheoli dogfennau eraill, mae'n arbenigo mewn dylunio ac adeiladu prosiectau seilwaith sy'n cael eu hintegreiddio wrth i chi weithio mewn ffordd bron draddodiadol:

 • Dyluniwyd prosiect, gan ddefnyddio meddalwedd sy'n storio'r data yn y i-Model er mai dim ond braslunio a efelychiad georeferenced,
 • Gweithredir y topograffeg a chynhwysir y dadansoddiad geotechnegol
 • Popeth, y dyluniad strwythurol, electro-mecanyddol ... mae popeth yn mynd trwy lif lle mae llawer o bobl yn rhyngweithio.
 • Nid oes unrhyw gynlluniau bwrdd na ffeiliau drwy'r post neu Dropbox, dim ond gwaith cydweithredol ar ffeiliau ymddangosiadol. Ond mae'r hud yn yr XML safonol yn y i-Model.

Ac mae ProjectWise yn gwneud y gwaith o integreiddio timau yn eu rolau a'u gwybodaeth berthnasol. Gyda'r un cysyniad o pan wnaethom ni'n archaeth, wrth gydymffurfio â ffeiliau nad oeddent yn gorffen wrth gynnig y gwaith, ond yn ddiweddarach yn gweithredu ac yn awr yn gweithredu; gyda rhannu gwaith yn ôl arbenigeddau, ailddefnyddio cynnwys ac adborth deinamig.

cymal swyddfa projectwise

Pam nad ProjectWise yn hysbys mor dda gan y defnyddiwr ar gyfartaledd, gan fod y cwmnïau mawr sydd o ddiddordeb yn y math hwn o gais: Ystyrir y gall 40% y diwrnod gwaith o peiriannydd yn cael ei wario ar chwilio a dilysu gwybodaeth benodol, ffeiliau i'w defnyddio a'ch bod yn dal i fod yr amheuaeth os na wnaethoch chi gamgymeriad gyda'r data gwreiddiol. Ar gyfer gwaith peirianyddol lle falf costio $ 25,000 a difrod yn cynrychioli colledion enfawr ... neu ddod o hyd i adeilad lle dyfrhaen yn golygu newid dyluniad seiliau ar gyfer sylfaen slab gyda llenfur ... yna ProjectWise yn fuddsoddiad gwerthfawr.

Pwy sy'n defnyddio ProjectWise

Roeddwn i'n gallu gweld sut yr oedd yr offeryn hwn wedi'i integreiddio i brosiect gwastad cenedlaethol, mewn gwlad lle'r oedd rhaglenwyr gyda'u hoelion yn llwyddo i gael mwy o wybodaeth o'r hyn a gawsant yn eu hamser; yna doeddwn i ddim yn gwybod am brosiect arall. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael ffiniau lleol, mae'n syndod gweld bod ProjectWise yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd 92 trwy:

 • 72 o'r prif gwmnïau peirianneg 100 a nodwyd yn y Cofnod Newyddion Peirianneg 100 Top.
 • 234 o gwmnïau byd-eang 500 sydd â mwy o weithredu seilwaith, gan gynnwys cyhoeddus a phreifat.
 • 25 o adrannau trafnidiaeth 50 yr Unol Daleithiau.

cymal swyddfa projectwise

Felly ... pwy sy'n gwybod os dros amser byddwn yn siarad mwy am ProjectWise.

I gael rhagor o wybodaeth:

http://www.bentley.com/en-US/Products/projectwise+project+team+collaboration/

Ymatebion 3 i "Bentley ProjectWise, y peth cyntaf y mae angen i chi ei wybod"

 1. Rwy'n gweld y cysyniad o integreiddio tasgau yn ddiddorol iawn.
  Oes gennych chi gynnyrch sampl, model gyda'r holl swyddogaethau a gymhwysir i brosiect, i wybod sut i reoli'r PW, ei ganlyniadau a'r cydnawsedd y mae'n eu cyflawni? Os felly, rhowch yr enghraifft honno ohono. Diolch ichi.

 2. Gallech anfon mwy o wybodaeth i mi, mae'r erthygl hon yn ddiddorol iawn!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.