Archifau ar gyfer

AutoCAD-Autodesk

AutoCAD, 3D Sifil a defnyddiau eraill o gynhyrchion AutoDesk

Agor Offer CAD, offer golygu gvSIG

Fe'i lansiwyd cyfres o nodweddion diddorol, sy'n deillio o gyfraniad CartoLab a Phrifysgol La Coruña. Mae gvSIG EIEL yn cynnwys estyniadau gwahanol, yn ddefnyddiol iawn, ar gyfer rheoli defnyddwyr o'r rhyngwyneb gvSIG, ffurflenni arferol a dilysiadau awtomatig. Ond yr hyn sydd wedi dal fy sylw yw Agored ...

Mae hynny'n dod â AutoCAD ws 1.2 yn ôl

Mae fersiwn 1.2 o AutoCAD 2011 WS wedi cael ei lansio, sy'n gais gwych am AutoDesk sy'n eich galluogi i weithio ar-lein ac ar ddyfeisiau symudol. Mae'n welliant sylweddol, er gwaethaf y ffaith bod y fersiwn symudol yn mynd yn ôl at bopeth y mae'r fersiwn sy'n gweithio ar-lein yn ei wneud. Mae'r gwelliannau hyn yn cynnwys: Cymorth i ...

AutoCAD 2012 Pryd?

Y gwanwyn hwn, byddwn yn gweld y fersiwn newydd o AutoCAD 2012, ychydig o newyddion yn gwneud i ni edrych yn bod yn agos iawn. Nid ydym wedi clywed llawer o'r hyn y gallai rydym yn disgwyl, mae mwy na sylwadau ar y cymunedau Eingl-Sacsonaidd, ac mae fy rhagfynegiadau ysgafn, fy mod yn disgwyl yn am ganolbwyntio nawr ar yr hyn y gallem weld nofel ...

Mae XYZtoCAD, gwaith yn cyd-fynd â AutoCAD

Nid yw AutoCAD yn unig yn dod â llawer o nodweddion ar gyfer trin cyfesurynnau neu greu tablau o bwyntiau. Mae 3D Sifil yn ei wneud, ond nid yw'r fersiwn sylfaenol, ac felly pan fyddwn ni'n mynd i weithio cydlynu a gynhyrchir gan orsaf gyfanswm, GPS neu fuddsoddiad, mae'n rhaid i ni gyrchfannau i macro sy'n cael eu gwresogi gan ...

Cwrs AutoCAD am ddim

Nid yw AutoCAD Dysgu bellach yn esgus yn yr amserau cysylltedd hyn. Bellach mae'n bosibl dod o hyd i lawlyfrau gyda fideos yn rhad ac am ddim ar-lein. Efallai mai'r opsiwn hwn yr wyf yn ei ddangos i chi yw'r dewis arall o ddewis i ddysgu AutoCAD mewn modd hawdd. Mae'n waith Luis Manuel González Nava, fersiwn a oedd yn bodoli mewn ...

Ares yn ddewis amgen CAD ar gyfer Linux a Mac

Ni fu llawer o atebion ar gyfer dylunio a gynorthwyir sy'n mynd y tu hwnt i Windows. Roedd ArchiCAD wedi bod braidd yn unig ar y Mac, erbyn hyn mae AutoCAD wedi penderfynu ymuno â'r farchnad hon, ac mae Ares yn ddewis arall diddorol arall. Nid yw ei enw yn swnio fel AutoCAD, gyda'r cysgod sy'n gwneud y rhaglen lwytho i lawr P2P a ...

prosiectau cwrs gyda AutoCAD Sifil 3D 2011

Ar gyfer prosiectau peirianneg, sy'n cynnwys datblygu datblygiadau, ffyrdd, rhwydweithiau topograffi a phibellau AutoCAD Civil 3D Mae 2011 yn dal i fod yn offeryn gwerthfawr. Ar ôl yr esblygiad sydd wedi bod yn digwydd i'r feddalwedd hon, yn y fersiwn 2011 gellir gweld llawer o aeddfedrwydd y defnyddwyr wrth ddod i arfer â'r rhyngwyneb newydd sydd ar ôl ychydig ...

Facebook: fideos ar gyfer syrfewyr tir

Trwy gyflymu a ffiniau mae Facebook yn dod yn offeryn cyffredin at ddibenion masnachol ac addysgol. Mae bod yn gwmnïau "Rhyngrwyd o bobl" wedi troi eu golwg at y dwr hwnnw o bobl sydd wedi'u cydgysylltu â'i gilydd, sydd wedi rhoi gwerth iddi y tu hwnt i rwydwaith cymdeithasol confensiynol. Un o'r nodweddion gorau yw ...

Mae AutoCAD yn dychwelyd i Mac

Does dim amheuaeth bod byd Mac yn well, ond bob amser yr oedd ein hamheuon ynghylch symud yn: A sut ydw i'n ei wneud gyda AutoCAD? Pwy fyddai wedi credu, ar ôl hynny yn 1994 AutoCAD R13c42b oedd y diwethaf a welsom hanner rhedeg ar y Powermacintosh. 18 mlynedd yn ddiweddarach, yn dychwelyd AutoCAD ar gyfer Mac. Dim ond y flwyddyn honno a adawodd hefyd ...

Sut i newid maint ffeil dgn / dwg

Os bydd gennym ffeil gyda llawer o wybodaeth, mae'n digwydd, er enghraifft, gyda haenau 70 (lefelau) ac ar adeg benodol rydym yn ei rannu trwy gael gwared ar rai lefelau i'w rhoi mewn haen arall, mae'r ffeil wreiddiol yn dal i fod yr un maint. Gallwn hyd yn oed ddileu'r holl ddata ac mae'n parhau i fod yr un fath, er nad oes ganddo'r ...

Cyfuchliniau o polylines (Cam 1)

Cyn i ni weld sut i greu cyfuchlinellau yn seiliedig ar rwydwaith o bwyntiau a gymerwyd yn y maes. Nawr fe welwn sut i'w wneud, o gromlinau sydd eisoes yn bodoli mewn map wedi'i sganio. Fel y gwnaethom gyda dyluniad ffyrdd, rydyn ni'n mynd i'w rannu mewn camau, fel na fydd y swydd yn mynd yn hirach na chwith ...

Y botwm dde i'r llygoden

Yn achos AutoCAD, roedd yn gyffredin iawn defnyddio botwm cywir y llygoden i gyflawni'r un gorchymyn eto. Yn achos Microstation, defnyddir llawer i ailosod gorchymyn, sy'n cyfateb i'r allwedd esc yn AutoCAD. Ond o AutoCAD 2000, bod yr ymgom cyd-destunol yn caniatáu i ni ...