Archifau ar gyfer

AutoCAD-Autodesk

AutoCAD, 3D Sifil a defnyddiau eraill o gynhyrchion AutoDesk

Edrych ar AutoCAD Dysgu

Heddiw mae sawl cwrs AutoCAD am ddim ar y Rhyngrwyd, gyda hyn nid ydym yn bwriadu dyblygu'r ymdrech a wnaed eisoes gan eraill, ond yn hytrach ategu cyfraniad sy'n cyflwyno'r rhwystr rhwng y cwrs sy'n esbonio'r holl orchmynion a realiti y defnyddiwr a oedd unwaith yn gwybod nid yw'r gorchmynion yn gwybod ble i ddechrau. ...

Plex.Earth lawrlwytho delweddau o Google Earth A yw'n anghyfreithlon?

Rydym wedi gweld o'r blaen rai rhaglenni a oedd yn lawrlwytho delweddau o Google Earth. Georeferenced ai peidio, nid yw rhai yn bodoli mwyach fel StitchMaps a GoogleMaps Downloader. Y diwrnod o'r blaen gofynnodd ffrind imi a yw'r hyn y mae Plex.Earth yn ei wneud o AutoCAD yn torri polisïau Google ai peidio. Beth mae termau Google yn ei ddweud http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…

Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae CivilCAD yn ei wneud. Yr hyn yr ydym fel arfer yn ei ddisgwyl yw adroddiad o'r parseli, fesul bloc, gyda'u tabl o gyfarwyddiadau a phellteroedd, ffiniau a defnydd. Dewch i ni weld sut i wneud hynny gyda CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach ac yn ...

Grid cydlynu UTM gan ddefnyddio CivilCAD

Yn ddiweddar roeddwn yn siarad am CivilCAD, cymhwysiad sy'n rhedeg ar AutoCAD a hefyd ar Bricscad; y tro hwn rwyf am ddangos i chi sut i gynhyrchu'r tabl cydlynu, yn union fel y gwelsom ei fod wedi'i wneud gyda Microstation Geographics (Now Bentley Map). Fel arfer mae gan y rhaglenni GIS pethau hyn yn ymarferol iawn, ond ar lefel CAD mae'n llusgo o hyd, ...

Cwrs AutoCAD gyda thiwtor ar-lein

Efallai mai hwn yw un o'r cyrsiau AutoCAD gorau a welais, y maent yn cael eu gwasanaethu oddi tanynt o dan fformat rhithwir yr ystafell ddosbarth. Gan yr un awduron o VectorAula, sydd hefyd yn dysgu cyrsiau Corel Draw a Web Page Design. Er bod yna lawer o foddolion a dewisiadau amgen, ymhlith y mwyaf gwerthfawr o hyn ...

Creu aliniadau yn CivilCAD

Esboniodd fy erthygl flaenorol rywbeth am CivilCAD, cymhwysiad ymarferol iawn sy'n canolbwyntio ar AutoCAD a Bricscad. Nawr rwyf am barhau â'r ymarfer bob amser yn seiliedig ar ein cwrs Cyfanswm Topograffi Gorsaf, gan weithio'r aliniad mewn model digidol. Yn achos CivilCAD gelwir hyn yn echel y prosiect, er ers ...

Cofnodion hyder 5 ar gyfer GeoCivil

Mae GeoCivil yn flog diddorol sy'n canolbwyntio ar ddefnyddio offer CAD / GIS yn yr ardal Peirianneg Sifil. Mae ei awdur, cydwladwr o El Salvador, yn enghraifft dda o'r cyfeiriadedd y mae ystafelloedd dosbarth traddodiadol wedi'i gael tuag at gymunedau dysgu ar-lein mwyaf blaenllaw; carreg filltir heb amheuaeth sy'n diolch i ...

Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad o'r cwrs topograffi yr oeddem wedi'i roi ychydig ddyddiau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin. Y prif reswm pam rydyn ni wedi'i wneud yw oherwydd er ...