Archifau ar gyfer

Map AutoCAD

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol: 30 fideo addysgol

systemau gwybodaeth ddaearyddol Fideos
Mae'r geolocation cynhenid ​​ym mron popeth a wnawn, gan ddefnyddio dyfeisiau electronig, wedi gwneud mater GIS yn fwy brys i'w gymhwyso bob dydd. 30 mlynedd yn ôl, roedd siarad am gyfesuryn, llwybr neu fap yn fater amgylchiadol. Yn cael ei ddefnyddio gan arbenigwyr cartograffeg neu dwristiaid yn unig na allent wneud heb ...

Cofnodion hyder 5 ar gyfer GeoCivil

Mae GeoCivil yn flog diddorol sy'n canolbwyntio ar ddefnyddio offer CAD / GIS yn yr ardal Peirianneg Sifil. Mae ei awdur, cydwladwr o El Salvador, yn enghraifft dda o'r cyfeiriadedd y mae ystafelloedd dosbarth traddodiadol wedi'i gael tuag at gymunedau dysgu ar-lein mwyaf blaenllaw; carreg filltir heb amheuaeth sy'n diolch i ...

Cysylltu â data, Map AutoCAD - Bentley Map

Yn y swydd hon rwyf am wneud cymhariaeth o'r ffyrdd y gellir cyrchu cronfeydd data â llwyfannau geo-ofodol AutoDesk a Bentley. Rwyf wedi defnyddio ar gyfer hyn: AutoDesk Civil 3D 2008 (Sy'n cynnwys Map AutoCAD) Map Bentley V8i AutoCAD Civil 3D 2008 Bentley Map V8i Cysylltu: Ffeil, cysylltu â Data… Cysylltu: Gosodiadau, cronfa ddata, cysylltu…

Ffeiliau siâp gweithio gyda AutoCAD

Bydd ffeiliau siâp, a elwir yn ffeiliau .shp, yn fformatau cwaternaidd o ran technoleg ond ni allwn osgoi eu bod wedi cael eu poblogeiddio gymaint ag yr oedd ArcView 3x. Dyma'r rheswm pam eu bod yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth, i'r graddau bod y mwyafrif o lwyfannau geo-ofodol wedi datblygu arferion i weithredu gyda nhw. ...

Dysgu AutoCAD Civil 3D, adnoddau gwerthfawr

Mae gan fod yn aelod o AUGI MexCCA lawer o fanteision, un ohonynt yw mynediad at offer neu diwtorialau i'w dysgu. Yn yr achos hwn, rwy'n cyflwyno crynodeb o'r gorau o'r tiwtorialau wrth ddefnyddio Sifil 3D ar gyfer ffyrdd, topograffi a geo-ofodol. Mae rhai yn fideos, mae rhai yn ffeiliau pdf. Mae angen i chi fod wedi cofrestru i ...

Toy i gysylltu AutoCAD gyda ArcGIS

Gadewch i ni egluro pa AutoCAD Nid ydym yn cyfeirio at AutoCAD Map neu Civil3D, sy'n cysylltu â gwasanaethau OGC ond at fersiynau AutoCAD syml 2007 ymlaen, hynny yw, gan fod ganddynt ymarferoldeb georeference. Gadewch i ni egluro pa ArcGIS: Nid yw'n cysylltu â Geodatabase na mxd sydd wedi'i storio'n lleol Na gyda gwasanaeth a grëwyd trwy'r traddodiadol ...

Mae AutoCAD Map 3D yn cefnogi Linux

Er gwaethaf y ffaith bod AutoDesk wedi cefnu ar ei gydnawsedd â Linux beth amser yn ôl, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi ymdrechu i ddychwelyd, felly yn ddiweddar cyhoeddodd ei gydnawsedd yn y datganiad hwn. Mae System Rhithwiroli Cais Citrix XenApp newydd yn caniatáu i gwsmeriaid meddalwedd AutoCAD Map 3D greu, defnyddio a rheoli yn hawdd ...

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw fu'r diwrnod y bûm yn gyfrifol am ei gyflwyno yn ystod cadastre eiddo tiriog Bolivia. Mae'r pwnc wedi bod yn ganolog i'r adlewyrchiad o sut i ddewis teclyn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomig. Dyma'r graff rydw i wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun lle rydyn ni'n aros ...

Ychwanegyn ar gyfer gwasanaethau ecw gydag AutoCAD

Mae ERDAS newydd gyhoeddi ategyn newydd ar gyfer AutoCAD sy'n caniatáu mynediad at ddelweddau (ECW a JPEG 2000) trwy brotocol o'r enw ECWP. Mae ECW yn fformat sydd â llawer o fanteision, cywasgu yn bennaf heb golli ansawdd yn sylweddol, gan y gall delwedd tiff 200 MB bwyso hyd at 8 MB; iawn…

Creu polygon yn AutoCAD a'i hanfon i Google Earth

Yn y swydd hon byddwn yn gwneud y prosesau canlynol: Creu ffeil newydd, mewnforio pwyntiau o gyfanswm ffeil orsaf yn Excel, creu'r polygon, ei aseinio georeference, ei hanfon i Google Earth a dod â'r ddelwedd o Google Earth i AutoCAD Gwelsom rai o'r gweithdrefnau hyn o'r blaen. ar droed, yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i'w gwneud gydag AutoCAD ...

Faint yw gwerth cynnyrch AutoDesk?

Mae'r swydd hon yn ymroddedig i rai cwestiynau yr wyf yn aml yn eu cael yno yn ystadegau Google Analytics: Faint yw gwerth AutoCAD? Ble i brynu AutoCAD? ... Dyma restr fer o gynhyrchion a phrisiau (heb gynnwys treth werthu) sy'n dibynnu ar bob gwlad. Mae prisiau uwchraddio yn is Mae'r rhain yn brisiau wrth brynu ar-lein ...

Cymhariaeth Cynnyrch AutoDesk Vs. Bentley

Dyma restr o gynhyrchion AutoDesk a Bentley Systems, sy'n ceisio dod o hyd i debygrwydd rhyngddynt, er ei bod wedi bod yn anodd oherwydd bod gan rai cymwysiadau yr un cyfeiriadedd, ond nid yw eu dull gweithredu yr un peth bob amser. Cyn i ni weld peth o esblygiad AutoCAD a Microstation. I grynhoi, gallwn ddod i'r casgliadau canlynol: Llwyfannau ...