Archifau ar gyfer

cwrs AutoCAD

2.10 Y ddewislen cyd-destun

  Mae'r ddewislen cyd-destun yn gyffredin iawn mewn unrhyw raglen. Mae'n ymddangos ei fod yn pwyntio at wrthrych penodol ac yn pwyso botwm dde'r llygoden ac fe'i gelwir yn "gyd-destunol" oherwydd bod yr opsiynau y mae'n eu cyflwyno yn dibynnu ar y gwrthrych y cyfeirir ato gyda'r cyrchwr, a'r broses neu'r gorchymyn sy'n cael ei berfformio. Sylwch yn y fideo canlynol y gwahaniaeth rhwng ...

Paletiau 2.9

  O ystyried y nifer fawr o offer sydd gan Autocad, gellir grwpio'r rhain hefyd yn ffenestri o'r enw Paletiaid. Gellir lleoli'r Palettes Offer yn unrhyw le yn y rhyngwyneb, ynghlwm wrth un o'i ochrau, neu aros yn arnofio dros yr ardal arlunio. I actifadu'r paletau offer, rydyn ni'n defnyddio'r ...

Bariau Offer 2.8.3

  Etifeddiaeth o fersiynau blaenorol o Autocad yw presenoldeb casgliad mawr o fariau offer. Er eu bod yn mynd yn segur oherwydd y rhuban, gallwch eu actifadu, eu rhoi yn rhywle yn y rhyngwyneb a'u defnyddio yn eich sesiwn waith os yw hynny'n ymddangos yn fwy cyfforddus. I weld…

2.7 Y bar statws

  Mae'r bar statws yn cynnwys cyfres o fotymau y byddwn ni'n eu hadolygu'n raddol, y hyn a nodir yma yw bod ei ddefnydd mor syml â defnyddio cyrchwr y llygoden ar unrhyw un o'i elfennau. Fel arall, gallwn ni alluogi neu anweithredol eu botymau gyda bwydlen y bar statws.  

2.6 dal paramedr Dynamig

  Mae'r hyn a nodwyd yn yr adran flaenorol ynghylch ffenestr y llinell orchymyn yn gwbl ddilys ym mhob fersiwn o Autocad, gan gynnwys yr un sy'n wrthrych astudio yn y cwrs hwn. Fodd bynnag, fel fersiwn 2006, ymgorfforwyd gwahaniaeth gweledol sydd, yn ogystal â bod yn ddeniadol iawn, yn ...

Fideo prawf 6565

Pan fyddwn yn actifadu gorchymyn golygu syml, fel "Copi", mae Autocad yn troi'r cyrchwr yn flwch bach o'r enw "blwch dewis", y buom yn siarad amdano eisoes ym mhennod 2. Mae dewis gwrthrychau gyda'r cyrchwr hwn mor syml â phwyntio at y llinellau sy'n ei ffurfio a chlicio. Os ydym am ychwanegu gwrthrych at ...