Archifau ar gyfer

cwrs AutoCAD

MDT, Datrysiad cyflawn ar gyfer prosiectau Arolygu a Pheirianneg

Gyda mwy na 15,000 o ddefnyddwyr mewn 50 gwlad ac ar gael yn Sbaeneg, Saesneg, Ffrangeg a Phortiwgaleg ymhlith ieithoedd eraill, mae MDT yn un o'r cymwysiadau Sbaeneg eu hiaith sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf gan gwmnïau sy'n ymroddedig i geo-beirianneg. Mae gan APLITOP bedwar teulu o geisiadau yn ei bortffolio: prosiectau topograffig, cymwysiadau maes gyda chyfanswm gorsaf ...

Cyfyngiadau Geometrig 12.1

  Fel yr ydym newydd grybwyll, mae cyfyngiadau geometrig yn sefydlu trefniant geometrig a pherthynas gwrthrychau mewn perthynas ag eraill. Dewch i ni weld pob un: 12.1.1 O gyd-ddigwyddiad Mae'r cyfyngiad hwn yn gorfodi'r ail wrthrych a ddewiswyd i gyd-fynd yn rhai o'i bwyntiau â rhyw bwynt o'r gwrthrych cyntaf. Wrth i ni symud y dewisydd gwrthrych, mae Autocad yn tynnu sylw at ...

PENNOD 12: CYFYNGIADAU PARAMETRIC

  Pan ddefnyddiwn bwynt diwedd snap gwrthrych, neu ganolfan, er enghraifft, yr hyn yr ydym yn ei wneud mewn gwirionedd yw gorfodi’r gwrthrych newydd i rannu pwynt ar ei geometreg â gwrthrych arall a luniwyd eisoes. Os ydym yn defnyddio cyfeirnod "Cyfochrog" neu "Berpendicwlar", mae'r un peth yn digwydd, rydym yn gorfodi trefniant geometrig y gwrthrych newydd gyda pharch ...

PENNOD 11: TROSIO POLAR

  Gadewch i ni fynd yn ôl i'r ymgom "Paramedrau Lluniadu". Mae'r tab "Olrhain Polar" yn caniatáu ichi ffurfweddu'r nodwedd o'r un enw. Mae'r "Polar Trace", fel y "Object Snap Trace", yn cynhyrchu llinellau doredig, ond dim ond pan fydd y cyrchwr yn croesi'r ongl benodol, neu ei gynyddrannau, naill ai o gyfesurynnau ...

9.1 .X a .Y Dot Filter

  Mae cyfeiriadau at wrthrychau fel “O”, “Midpoint rhwng 2 bwynt” ac “Estyniad” yn caniatáu inni ddeall sut y gall Autocad nodi pwyntiau nad ydynt yn cyd-fynd yn union â geometreg gwrthrychau presennol ond y gellir deillio ohonynt, syniad sydd gan raglenwyr a ddefnyddir i ddylunio teclyn lluniadu arall o'r enw "Point Filters" sy'n ...

PENNOD 9: CYFEIRNOD I'R AMCANION

  Er ein bod eisoes wedi adolygu sawl techneg i dynnu gwahanol wrthrychau yn gywir, yn ymarferol, wrth i'n lluniad ddod yn fwy cymhleth, mae gwrthrychau newydd fel arfer yn cael eu creu a'u lleoli bob amser mewn perthynas â'r hyn sydd eisoes wedi'i dynnu. Hynny yw, mae'r elfennau sydd eisoes yn bodoli yn ein lluniad yn rhoi cyfeiriadau geometrig inni ar gyfer y gwrthrychau newydd. Gyda…

Tablau 8.5

  Gyda'r hyn yr ydym wedi'i weld hyd yn hyn, rydym yn gwybod bod "tynnu" llinellau a chreu gwrthrychau testun un llinell yn dasg y gellir ei gwneud yn gyflym ac yn hawdd yn Autocad. Mewn gwirionedd, y cyfan fyddai ei angen i greu tablau yn hawdd ac yn gyflym, gan gyfuno, er enghraifft, llinellau neu bolylinau â gwrthrychau testun nes creu ...

Testun aml-linell 8.4

  Mewn llawer o achosion, nid oes angen mwy nag un neu ddau o eiriau disgrifiadol yn y lluniau. Mewn rhai achosion, fodd bynnag, gall y nodiadau angenrheidiol fod yn ddau baragraff neu fwy. Felly mae'r defnydd o destun un llinell yn gwbl anweithredol. Yn lle, rydyn ni'n defnyddio testun aml-linell. Mae'r opsiwn hwn wedi'i actifadu gyda'r ...

Stiwdio Testun 8.3

  Yn syml, arddull testun yw'r diffiniad o nodweddion teipograffyddol amrywiol o dan enw penodol. Yn Autocad gallwn greu'r holl arddulliau rydyn ni eu heisiau mewn lluniad ac yna gallwn ni gysylltu pob gwrthrych testun ag arddull benodol. Cyfyngiad cymharol ar y weithdrefn hon yw bod yr arddulliau a grëir yn cael eu storio gyda'i gilydd ...

8.2 Golygu gwrthrychau testun

  O bennod 16 ymlaen rydym yn ymdrin â phynciau sy'n ymwneud â golygu gwrthrychau lluniadu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni weld yma'r offer sydd ar gael ar gyfer golygu'r gwrthrychau testun rydyn ni newydd eu creu gan fod eu natur yn wahanol i rai'r gwrthrychau eraill. Sut fydd yn edrych ...

Caeau 8.1.1 mewn testun

  Gall gwrthrychau testun gynnwys gwerthoedd sy'n dibynnu ar y llun. Gelwir y nodwedd hon yn "feysydd testun" ac mae ganddyn nhw'r fantais bod y data maen nhw'n ei gyflwyno yn dibynnu ar nodweddion y gwrthrychau neu'r paramedrau y maen nhw'n gysylltiedig â nhw, felly gellir eu diweddaru os ydyn nhw'n newid. Hynny yw,…

8.1 Testun mewn llinell

  Mewn llawer o achosion, mae'r anodiadau mewn lluniad yn cynnwys un neu ddau air. Mae'n gyffredin gweld mewn cynlluniau pensaernïol, er enghraifft, geiriau fel "Kitchen" neu "North Facade". Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae'n hawdd creu a lleoli testun ar linell. Ar gyfer hynny, gallwn ddefnyddio'r gorchymyn "Testun" neu'r botwm ...

PENNOD 8: TESTUN

  Yn anorfod, rhaid ychwanegu testun at yr holl luniau pensaernïol, peirianneg neu fecanyddol. Os yw'n gynllun trefol, er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i chi ychwanegu enwau'r strydoedd. Fel rheol mae gan y lluniadau o rannau mecanyddol nodiadau ar gyfer y gweithdy a bydd eraill sydd, o leiaf, yn cynnwys yr enw ...

7.4 Tryloywder

  Fel yn yr achosion blaenorol, rydyn ni'n defnyddio'r un weithdrefn i sefydlu tryloywder gwrthrych: rydyn ni'n ei ddewis ac yna rydyn ni'n gosod y gwerth cyfatebol o'r grŵp "Properties". Fodd bynnag, dylid nodi yma na all y gwerth tryloywder fyth fod yn 100%, gan y byddai'n gwneud y gwrthrych yn anweledig. Rhy…

7.3 trwch linell

  Trwch llinell yn union yw hynny, lled llinell gwrthrych. Ac fel yn yr achosion blaenorol, gallwn addasu trwch llinell gwrthrych gyda'r rhestr ostwng yng ngrŵp "Properties" y tab "Home". Mae gennym hefyd flwch deialog i osod paramedrau dywededig ...

7.2.1 Yr wyddor o linellau

  Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â chymhwyso gwahanol fathau o linellau i wrthrychau heb unrhyw feini prawf. Mewn gwirionedd, fel y gallwch weld o'r enwau a disgrifiadau linetype yn ffenestr "Linetype Manager", mae gan lawer o'r linetypes ddibenion penodol clir iawn yn ...