Archifau ar gyfer

cwrs AutoCAD

MDT, Datrysiad cyflawn ar gyfer prosiectau Arolygu a Pheirianneg

Gyda mwy na defnyddwyr 15,000 50 mewn gwledydd ac ar gael yn Sbaeneg, Saesneg, Ffrangeg a Portiwgaleg ymhlith ieithoedd eraill, MDT yn un o'r werthfawrogi fwyaf gan gwmnïau sy'n ymwneud â cheisiadau geoengineering siaradwr Sbaenaidd. Mae gan APLITOP bedwar teulu o geisiadau yn ei phortffolio: prosiectau topograffig, ceisiadau maes gyda chyfanswm orsaf ...

Cyfyngiadau Geometrig 12.1

Fel yr ydym newydd sôn, mae cyfyngiadau geometrig yn sefydlu trefniant geometrig a pherthynas gwrthrychau mewn perthynas ag eraill. Gadewch i ni weld pob un: Cydsyniad 12.1.1 Mae'r cyfyngiad hwn yn gorfodi'r ail wrthrych a ddewiswyd i gyd-fynd mewn rhai o'i bwyntiau gyda rhyw bwynt o'r gwrthrych cyntaf. Wrth i ni symud y dewiswr gwrthrych, mae Autocad yn tynnu sylw ...

PENNOD 12: CYFYNGIADAU PARAMETRIC

Pan fyddwn yn defnyddio cyfeiriad at wrthrychau endpoint, neu ganolfan, er enghraifft, mewn gwirionedd yr hyn yr ydym yn ei wneud yw gorfodi'r gwrthrych newydd i rannu pwynt o'i geometreg gyda gwrthrych arall wedi'i dynnu eisoes. Os ydym yn defnyddio cyfeiriad "Parallel" neu "Perpendicular" mae'r un peth yn digwydd, yr ydym yn gorfodi gwarediad geometrig y gwrthrych newydd yn ymwneud â ...

PENNOD 11: TROSIO POLAR

Gadewch i ni fynd yn ôl at y blwch deialu "Paramedrau Lluniadu". Mae'r tab "olrhain Polar" yn caniatáu i chi ffurfweddu nodwedd yr un enw. Mae "olrhain polar", fel y "olrhain cyfeirio gwrthrych", yn cynhyrchu llinellau dotted, ond dim ond pan fydd y cyrchwr yn croesi'r ongl benodedig, neu'n ei gynyddu, naill ai o gyfesurynnau ...

9.1 .X a .Y Dot Filter

Gwrthrych cyfeiriadau fel "O", "pwynt canol rhwng 2 o bwyntiau" a "Estyniad" yn ein galluogi i ddeall sut y gall Autocad nodi pwyntiau nad ydynt yn cyfateb yn union geometreg gwrthrychau presennol ond gellir eu deillio o'r syniad hwn bod rhaglenwyr yn cael a ddefnyddiwyd i ddylunio offeryn darlunio arall o'r enw "Filter Filters" sy'n ...

PENNOD 9: CYFEIRNOD I'R AMCANION

Er ein bod eisoes wedi adolygu nifer o dechnegau i dynnu lluniau gwahanol, yn ymarferol, wrth i'n lluniadu gael cymhlethdod, mae'r gwrthrychau newydd fel arfer yn cael eu creu a'u lleoli bob amser mewn perthynas â'r rhai a luniwyd eisoes. Hynny yw, mae'r elfennau sydd eisoes yn bodoli yn ein lluniadu yn rhoi cyfeiriadau geometrig i ni ar gyfer gwrthrychau newydd. Gyda ...

Tablau 8.5

Gyda'r hyn a welwyd hyd yn hyn, gwyddom fod llinellau "tynnu" a chreu gwrthrychau testun mewn llinell yn dasg y gellir ei wneud yn gyflym ac yn hawdd yn Autocad. Mewn gwirionedd, byddai'r cyfan yn golygu creu tablau yn hawdd ac yn gyflym, gan gyfuno, er enghraifft, llinellau neu bolislinau gyda gwrthrychau testun er mwyn creu ...

Testun aml-linell 8.4

Ar sawl achlysur, nid oes angen mwy nag un neu ddau o eiriau disgrifiadol ar luniau. Mewn rhai achosion, fodd bynnag, gall y nodiadau angenrheidiol fod o ddau baragraff neu ragor. Yna, mae'r defnydd o destun ar linell yn gwbl weithredol. Yn lle hynny, rydym yn defnyddio testun aml-linell. Mae'r opsiwn hwn yn cael ei weithredu gyda'r ...

Stiwdio Testun 8.3

Dim ond diffiniad o wahanol nodweddion teipograffyddol o dan enw penodol yw arddull testun. Yn Autocad, gallwn ni greu yr holl arddulliau yr ydym ni eisiau mewn lluniad, ac yna gallwn ni gysylltu pob gwrthrych testun gydag arddull benodol. Cyfyngiad cymharol o'r weithdrefn hon yw bod yr arddulliau a grëwyd yn cael eu cadw gyda'i gilydd ...

Gwrthrychau Testun 8.2

O'r bennod 16 ymlaen, rydym yn delio â materion sy'n ymwneud â rhifyn y gwrthrychau lluniadu. Fodd bynnag, rhaid inni weld yma'r offer sydd ar gael ar gyfer golygu'r gwrthrychau testun yr ydym newydd eu creu, gan fod eu natur yn wahanol i amcanion gwrthrychau eraill. Fel y gwelwch ...

Caeau 8.1.1 mewn testun

Gall gwrthrychau testun gynnwys gwerthoedd sy'n dibynnu ar y llun. Gelwir y nodwedd hon yn "Feysydd Testun" ac mae ganddynt y fantais bod y data y maent yn ei gyflwyno yn dibynnu ar nodweddion yr amcanion neu'r paramedrau y maent yn gysylltiedig â hwy, fel y gellir eu diweddaru os ydynt yn newid. Mewn geiriau eraill, ...

8.1 Testun mewn llinell

Mewn llawer o achosion, mae anodiadau llun yn cynnwys un neu ddau o eiriau. Mae'n gyffredin gweld cynlluniau pensaernïol, er enghraifft, geiriau fel "Kitchen" neu "North Facade". Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae testun ar linell yn hawdd i'w greu a'i leoli. Ar gyfer hynny, gallwn ddefnyddio'r gorchymyn "Testun" neu'r botwm ...

PENNOD 8: TESTUN

Yn ddieithriad, rhaid ychwanegu'r holl luniadau pensaernïol, peirianneg neu fecanyddol yn destun testun. Os yw'n gynllun trefol, er enghraifft, efallai y bydd angen ychwanegu enwau'r strydoedd. Fel arfer, mae gan y darluniau o ddarnau mecanyddol nodiadau ar gyfer y gweithdy a bydd eraill, o leiaf, yn cynnwys yr enw ...

7.4 Tryloywder

Fel yn yr achosion blaenorol, rydym yn defnyddio'r un weithdrefn i sefydlu tryloywder gwrthrych: rydym yn ei ddewis ac yna rydym yn sefydlu gwerth cyfatebol y "Properties" grŵp. Fodd bynnag, dylid nodi yma na all y gwerth tryloywder byth fod yn 100%, gan y byddai'n anweledig i'r gwrthrych. Hefyd ...

7.3 trwch linell

Y trwch llinell yw hynny, lled llinell gwrthrych. Ac yn yr un modd yn yr achosion blaenorol, gallwn addasu trwch llinell gwrthrych gyda'r rhestr ostwng o grŵp "Eiddo" y tab "Cartref". Mae gennym ni hefyd bocs deialog i osod y paramedrau a ddywedodd ...

7.2.1 Yr wyddor o linellau

Nawr, nid yw'n ymwneud â chymhwyso gwahanol fathau o linellau i wrthrychau heb unrhyw feini prawf. Yn wir, fel y gallech weld yn yr enwau a disgrifiadau o'r mathau o linellau yn y ffenestr "Rheolwr Math Llinell", mae gan lawer o'r mathau llinell bwrpasau penodol iawn yn y ...