Archifau ar gyfer

ArcView

Hoff pynciau Google Earth

Ar ôl ychydig ddyddiau ysgrifennu am Google Earth, dyma grynodeb, er ei fod wedi bod yn anodd i wneud hynny gan Analytics adroddiadau oherwydd bod pobl yn ysgrifennu Google Galon, ddaear, erth, Hert ... guguler inslusive :) Data Llwytho Google Earth Sut i osod llun yn Google Earth Draw ac anfonwch i Google Earth Sut i ychwanegu ffeil kml i ...

Cymhariaeth rhwng gweinyddwyr map (IMS)

Cyn i ni sôn am gymhariaeth o ran prisiau, sawl llwyfan o weinyddwyr mapiau, y tro hwn byddwn yn trafod y gymhariaeth mewn ymarferoldeb. Byddwn yn defnyddio yn seiliedig ar astudiaeth o Pau Serra del Pozo, y Swyddfa Dechnegol Cartograffeg a GIS Lleol (Diputación de Barcelona) ac er bod y dadansoddiad yn seiliedig ...

Cysylltu map â Google Earth

Mae yna wahanol raglenni i arddangos a thrin mapiau, gan gynnwys ArcGIS (ArcMap, ArcView), Manifold, Cadcorp, AutoCAD, MicroStation, lefel GIS cyn welodd sut y mae rhai yn cymryd mantais ... Yn yr achos hwn, byddwn yn gweld sut i gysylltu â gwasanaethau delweddu Manifold hefyd, mae hyn yn ffordd i lawrlwytho delwedd ar gyfer storio geogyfeirnod. Mewn swydd arall yr wyf yn siarad ...

Dryswch y myth Cadastre 2014

Pan na chaiff ein gwahanu bron saith mlynedd o'r dyddiad hwnnw, tybiwyd y byddai model 2014 Cadastre yn realiti ar waith, mae gennym amheuon mawr o hyd. Am o leiaf funudau 5, diddymwch y fraint o athronyddu amdano ... Rwy'n addo mai dim ond 5 munud ydynt ydyn nhw :) Os edrychwn ar ...

Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o blatfformau sy'n bodoli, fodd bynnag, ar gyfer yr adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio'r rhai y mae Microsoft yn ystyried eu cynghreiriaid yn ddiweddar wrth gydnaws â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am agoriad Microsoft SQL Server i bartneriaid newydd, yna mae'n caniatáu ymdrin â data gofodol mewn ffordd frodorol; hyn cyn dim ond ...