Archifau ar gyfer

ArcView

Sylwodd y rhan fwyaf ar Geofumadas

Dyma grynodeb o'r swyddi sydd â'r nifer uchaf o sylwadau wedi'u cofrestru, rwyf wedi dewis y rhai a gyrhaeddodd o leiaf hyd at 10. O ran rhyfeddodau naturiol (156), efallai mai'r hyn sy'n digwydd gyda'r swyddi hyn yw eu bod o ddiddordeb cyffredinol ac yn deffro ym mhawb drain gwladgarwch. Er eu bod wedi bod yn thema ychwanegol ...

Mewnforio o fapiau shp i Microstation

Dewch i ni weld yr achos: mae gen i haen ArcView sy'n cynnwys awdurdodaethau pentrefi ardal mewn fformat siâp, ac rydw i am ei fewnforio i Ddaearyddiaeth Microstation. Dewch i ni weld sut i wneud hynny: Mewnforio'r fectorau Ar gyfer hyn, mae angen agor prosiect mewn Daearyddiaeth Microstation, yn yr achos hwn mae gen i un wedi'i gysylltu â chronfa ddata Mynediad trwy ODBC.…

Yn barod ar gyfer Seminar GvSIG

Yn olaf, penderfynodd y sefydliad a grybwyllodd amdanynt GvSIG, fel eu bod wedi gwneud cynnig i ddatblygu System Rheoli Gwybodaeth Ddinesig a ddatblygwyd ar Java o dan API GvSIG. Felly byddaf yn rhoi seminar i chi o 3 diwrnod o dri diwrnod yr un o dan yr enw: "Sut i wneud â GvSIG ...

Mae defnyddwyr ArcView 3x yn hoffi GvSIG

Heddiw, bûm mewn sefydliad cynhyrchu cartograffig, un o'r rhai a ddysgodd yn dda iawn i raglennu gyda Avenue, y bwriad cychwynnol oedd cyflwyno dewisiadau amgen i ddiflaniad ffurfiol ArcView 3x a chyfyngiad symud i ArcGIS 9. Byddai wedi bod yn fwy cymhleth pe buasent wedi bod Defnyddwyr geomedia y byddai'r gymhariaeth wedi ...

Tablau cysylltu yn Manifold

Cysylltu tabl yw'r opsiwn o offer GIS i allu cysylltu data o wahanol ffynonellau ond sy'n rhannu maes cyffredin. Dyma'r hyn a wnaethom yn ArcView fel "ymuno", mae Manifold yn caniatáu inni ei wneud yn ddeinamig, hynny yw, mae'r data'n gysylltiedig yn unig; yn ogystal ag mewn ffordd ar wahân, beth ...

Cyfweliad â Jack Dangermond

Pan fyddwn ni gwpl o ddiwrnodau i ffwrdd o gynhadledd defnyddwyr ESRI, dyma ni'n cyfieithu'r cyfweliad â Jack Dangermond sy'n dweud wrthym beth allwn ni ei ddisgwyl gan ArcGIS 9.4. Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y fersiwn nesaf o ArcGIS 9.3? Bydd fersiwn nesaf ArcGIS (9.4) yn canolbwyntio ar y pedair agwedd ganlynol:…

GvSIG: Argraff gyntaf

Ar hyn o bryd fy mod yn cael fy "gorfodi" i fynd i mewn i GvSIG, dyma fy argraff gyntaf. Cyfeillgar. Gan fy mod wedi bod yn argraffu'r llawlyfr 371 tudalen, rwyf wedi ffurfio'r argraff bod yr offeryn hwn wedi'i wneud ar gyfer defnyddwyr AutoCAD ac ArcView. Roedd disgwyl y tebygrwydd ag ArcView gyda'i symlrwydd "golygfa, bwrdd, map" ond ...

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw fu'r diwrnod y bûm yn gyfrifol am ei gyflwyno yn ystod cadastre eiddo tiriog Bolivia. Mae'r pwnc wedi bod yn ganolog i'r adlewyrchiad o sut i ddewis teclyn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomig. Dyma'r graff rydw i wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun lle rydyn ni'n aros ...

Yr hyn a adawodd Mehefin ni

Roedd mis Mehefin yn fis, a fel y gwelais lawer o blogwyr yn gwneud sylwadau, gostyngodd yr ystadegau ... er yn bersonol credaf fod newid dns gweinyddwyr Cartesia.org hefyd wedi dylanwadu arnynt, maent yn dal i gael eu mynegeio mewn peiriannau chwilio Google ac rwy'n amau ​​bod rhai Mae cosb hefyd yn y fantol oherwydd cyfryngau cymdeithasol. Rhy…