Archifau ar gyfer

ArcView

TatukGIS Gwyliwr ... Viewer mawr

Hyd yma, mae'n un o wylwyr data CAD / GIS orau (os nad y gorau) rwyf wedi gweld, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Llinell gynnyrch yw Tatuk a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd y fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi'r rhaglenni am ddim o frandiau eraill, ...

CAD, GIS, yn gwneud y ddau?

... mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd cosb (môr-ladrad) felly nid yw'n gwneud meddalwedd drud. Yn ddiweddar, mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Bentley Map, gan ddefnyddio fel dadl, nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai am gael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS gyda nodweddion ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Gan fod y fath beth yn bodoli ym Mhwynt Dechrau, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr poblogaidd megis AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â chynhyrchwyr offer megis Topcom, Leica a ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthynt fy mod yn profi'r MobileMapper 6, bydd yr wythnos hon cae prawf, ond yn darllen ar y Rhyngrwyd gwelais fod yn gynharach eleni yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o ddau offeryn hyn Ysgrifennwyd yr erthygl, yma rwyf yn dangos i chi y peth mwyaf pwysig gall y gymhariaeth hon lawrlwytho'r llawn o hyn ...

Mwy o fapiau hynafol a rhyfedd

Yn ddiweddar, dywedais ichi wrthych am gasgliad mapiau Rumsey, y gallech eu gweld ar Google Maps. Yn awr, mae Leszek Pawlowicz yn dweud wrthym am wefan newydd sy'n ymroddedig i storio a gwerthu gwasanaethau map hanesyddol, a sefydlwyd gan Kevin James Brown yn 1999. Dyma Geographicus, sy'n gwerthu gwasanaethau map mewn fformatau printiedig, ...

O'r gorau o 4tas. GvSIG ...

Mae llawer yn cytuno mai ymhlith y gorau a gafwyd yn ystod y dyddiau diwethaf oedd y cylchgrawn yn cyfeirio at y digwyddiad, sy'n cynrychioli gwaith gwych nid yn unig o ran cynnwys ond blas graffig. I'r rhai a gafodd ei dderbyn mewn fformat printiedig, mae'n sicr yn ddarn casgliad amhrisiadwy gan fod y llyfrau comig hynny'n ...

Prosiect arall yw gvSIG

Heddiw, cefais gyfarfod gyda sylfaen o bwysigrwydd mawr yn rhanbarth Canol America, ac mae wedi gwneud yn hapus iawn i mi wybod eu bod wedi ymuno â'r ymrwymiad i hyrwyddo gvSIG ar gyfer defnydd trefol. Cyfeiriaf at Ddatblygiad Bwrdeistrefol Sylfaenol, sefydliad sy'n bodoli o 1993 ac mae wedi bod yn datblygu ...

Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG

Rwyf wedi gorffen rhoi modiwl cyntaf GvSIG, i sefydliad sydd, ar wahān i weithredu system ar gyfer defnyddio bwrdeistrefi, hefyd yn disgwyl darparu hyfforddiant ar GIS am ddim. Roedd y sefydliad hwn wedi datblygu cais ar Avenue ond yn meddwl am ei symud i ArcGIS rhoddodd 9 y cyfle i mi ddangos iddynt ddewisiadau am ddim a ...