Archifau ar gyfer

ArcView

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...

CAD, GIS, neu'r ddau?

… Mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd (môr-ladrad), felly nid yw'n gwneud meddalwedd ddrud. Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

gvSIG 1.9 sefydlog gyrraedd. Hooray !!!

Yr wythnos hon mae'r fersiwn sefydlog o gvSIG 1.9 wedi'i chyfleu, y cawsom yr RC1 ohoni ym mis Awst a'r Alpha ym mis Rhagfyr 2008. Efallai y bydd y fersiwn hon yn creu hanes, oherwydd mae'r aeddfedrwydd yn ddigon i'w hyrwyddo at ddefnydd trefol, heb gael ei danamcangyfrif ni waeth cyn lleied y gwnaeth ArcView 3x a gvSIG ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai eisiau cael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS â swyddogaethau ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Wel, mae'r fath beth yn bodoli yn Point of Beginning, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr o ddefnydd poblogaidd fel AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â gweithgynhyrchwyr offer fel Topcom, Leica a ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthych fy mod yn profi MobileMapper 6, yr wythnos hon byddwn yn cynnal profion maes, ond wrth ddarllen ar y Rhyngrwyd darganfyddais fod erthygl wedi'i hysgrifennu ar ddechrau'r flwyddyn hon yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o'r ddau offeryn hyn, yma byddaf yn dangos y pwysicaf o y gymhariaeth hon y gallwch ei lawrlwytho'n llawn o hyn ...

Mwy o fapiau hen a rhyfedd

Yn ddiweddar roeddwn yn dweud wrthych am gasgliad mapiau Rumsey, y gellir eu gweld ar Google Maps. Nawr mae Leszek Pawlowicz yn dweud wrthym am safle newydd sy'n ymroddedig i storio a gwerthu gwasanaethau map hanesyddol, a sefydlwyd gan Kevin James Brown ym 1999. Geographicus ydyw, sy'n gwerthu gwasanaethau map mewn fformatau printiedig,…

Yr atebion sylfaenol, busnes da

Mae rhywbeth bob amser nad yw offer cwmnïau mawr yn ei wneud yn dda iawn, ar hyn maent yn manteisio ar rai bach i ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid, yn gyffredinol yr oeddent. Os yw'n fusnes da ai peidio, mae'r model yn ddiddorol, maen nhw fel arfer yn mynd i'r cynadleddau blynyddol i hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau; cof…

O'r gorau o'r 4tas. Jornadas gvSIG ...

Mae llawer yn cytuno mai ymhlith y gorau a gafwyd yn ystod y dyddiau diwethaf oedd y cylchgrawn yn cyfeirio at y digwyddiad, sy'n cynrychioli gwaith gwych nid yn unig o ran cynnwys ond hefyd o ran blas graffig. I'r rhai a'i derbyniodd mewn fformat printiedig, mae'n sicr ei fod yn cynrychioli eitem casglwr amhrisiadwy fel y comics hynny o ...

Prosiect arall yw gvSIG

Heddiw cefais gyfarfod â sylfaen o bwysigrwydd mawr yn rhanbarth Canol America, ac roeddwn yn falch iawn o wybod eu bod wedi cofrestru i hyrwyddo gvSIG at ddefnydd trefol. Rwy'n cyfeirio at Sefydliad sydd wedi'i anelu at Ddatblygu Dinesig, sefydliad sy'n bodoli er 1993 ac sydd wedi bod yn datblygu ...

Ffeiliau siâp gweithio gyda AutoCAD

Bydd ffeiliau siâp, a elwir yn ffeiliau .shp, yn fformatau cwaternaidd o ran technoleg ond ni allwn osgoi eu bod wedi cael eu poblogeiddio gymaint ag yr oedd ArcView 3x. Dyma'r rheswm pam eu bod yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth, i'r graddau bod y mwyafrif o lwyfannau geo-ofodol wedi datblygu arferion i weithredu gyda nhw. ...

Top 60, roedd y rhan fwyaf o eisiau yn Geofumadas 2008

Dyma'r rhestr o'r 60 gair a chwiliwyd fwyaf yn Geofumadas yn 2008: 1. Eich brand eich hun, (1%) dyma'r allweddair y mae mwy o ymweliadau wedi cyrraedd ar ei gyfer, a ddefnyddir yn gyffredinol gan y rhai sydd eisoes yn adnabod y blog, sydd Nid ydynt yn aml yn darllen rss nac ychwaith yn ei ffefrynnau, ac ar gyfer ...

Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG

Rwyf wedi gorffen dysgu'r modiwl GvSIG cyntaf i sefydliad sydd, ar wahân i weithredu system i'w defnyddio gan fwrdeistrefi, hefyd yn gobeithio rhoi hyfforddiant ar GIS am ddim. Roedd y sefydliad hwn wedi datblygu cais ar Avenue ond wrth feddwl am ei fudo i ArcGIS 9 maent wedi rhoi cyfle imi ddangos dewisiadau amgen am ddim iddynt a ...