Allplan: 4 2017 addo dechreuad newydd

Allplan yn cyflwyno ateb BIM Allplan 2017-1: Mwy o amser i'r hanfodion

- Gwelliannau niferus ar gyfer rhwyddineb mwyaf mewn rheoli tasgau a modelu 3D.
-
Cyfnewid data wedi'i optimeiddio drwy IFC4.
â € œDewis eang o systemau ar y cyd ag edafedd

Mae Allplan yn cyflwyno gwelliannau a datblygiadau newydd yn ei ateb 2017 BIM Allplan ar gyfer penseiri a pheirianwyr. Mae'r fersiwn gyfredol yn gwneud y cydweithio ar draws holl ddisgyblaethau prosiect BIM yn fwyaf effeithlon. Mae'r ffordd hawdd o drin y rhyngwyneb ar gyfer solidau modelu, siapiau am ddim a chydrannau 3D wedi cael ei berffeithio ac mae'r ystod o gatalogau undeb ar gyfer peirianwyr wedi'i hymestyn. Ar gyfer defnyddwyr, adlewyrchir hyn mewn mwy o dryloywder, mwy o arbed amser ac ansawdd uwch yn y prosiect.

Mae Allplan 2017-1 yn cynnig offer pwerus i sefydlu cydweithrediad hylifol rhwng yr holl bartneriaid mewn prosiect BIM. Er enghraifft, mae'r palet “Taskbar” newydd, sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r ateb agored yn seiliedig ar y cwmwl bim +, yn caniatáu i dasgau gael eu neilltuo mewn ffordd goncrid, eu rheoli a'u holrhain yn hawdd. Yn y fersiwn hwn, mae'r Taskbar hyd yn oed yn haws i'w ddefnyddio. Gellir adnabod a chywiro gwallau cynllunio yn y camau cynnar.

Prosesau gwaith effeithlon ar gyfer modelu yn 3D

Yn yr un presennol, nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran modelu ac addasu solidau, ffurfiau a chydrannau am ddim. Gellir modelu'r solidau 3D yn gywir heb bortreadu ymlaen llaw. Wrth weithio gydag elfennau rhydd a ddiffinnir gan y defnyddiwr, mae gan ddefnyddwyr lawer mwy o hyblygrwydd yn awr.

Allforio IFC4 gwell

Mae Allplan 2017-1 yn hwyluso allforio modelau BIM i fformat IFC4 am y tro cyntaf. Mae'r rhyngweithio ag atebion BIM eraill wedi gwella'n sylweddol, mae colledion gwybodaeth ac anghywirdebau wedi'u lleihau'n sylweddol. Gyda Allplan 2017-1, gellir gorffen manylebau, elfennau 2D a chwedlau nawr trwy ryngwyneb IFC4 - sy'n helpu i wella ansawdd y cynllunio.

Catalogau newydd o gymalau wedi'u edau

Mae'r cysylltiadau edafedd yn hanfodol ar gyfer gosod bariau atgyfnerthu mewn mannau bach. Os na chânt eu storio yn y system, rhaid eu prosesu â llaw. Gyda Allplan 2017-1, mae catalogau Ancotech BARON-C a SAH SAS 670 / 800 wedi cael eu hychwanegu at y cysylltiadau presennol yn y system. Gyda'r detholiad cyfredol a diweddar o uniadau wedi'u edafu, bydd defnyddwyr yn arbed amser ac yn gwella ansawdd eu lluniadau.

Dyfarnodd Allplan y wobr Pontio Digidol mewn Adeiladu am ei blatfform bim + yn Ffrainc

Mae Allplan wedi ennill y wobr am y Trawsnewid Digidol mewn Adeiladu, yn y categori “cydgrynhoi a chyfnewid gwybodaeth” diolch i lwyfan BIM +. Rhoddwyd y wobr i arbenigwyr a chyflenwyr yr ateb meddalwedd ar gyfer penseiri, peirianwyr a rheolwyr cyfleusterau yn y gwobrau blynyddol ar gyfer y Digital Transition in Construction, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 29 ym Mharis, Ffrainc.

Yr ymagwedd OpenBIM de Allplan yr hyn oedd yn argyhoeddi'r rheithgor, sy'n sicrhau cydweithio rhwng holl gyfranogwyr prosiect BIM mewn amser real. Mae ymagwedd OpenBIM yn Allplan yn caniatáu i'r holl bobl dan sylw rannu dogfennau, templedi a phriodoleddau mewn un amgylchedd diogel, yn ôl arbenigwyr. Ymysg yr enwebeion ar gyfer y categori “offer cydweithredu yn gyfnewid am wybodaeth” roedd A360 o Autodesk, BIMPRO o Gestpro ac Edifycad.

Allplan yw Darling 2016 Penseiri

“1.600 penseiri yn pleidleisio i ddewis eu gwneuthurwr
“Mae Allplan yn ennill y wobr am y trydydd tro
- Bydd y seremoni wobrwyo yn digwydd yn Celle, Sacsoni Isaf gyda gwesteion agos at 350

Enwyd Allplan yn Benseiri Darling® am y trydydd tro, wedi iddo gael ei ddyfarnu yn 2012 a 2014. Dyfarnwyd y cerflun danteithiol o danau aur i arbenigwyr a darparwyr datrysiadau meddalwedd ar gyfer penseiri, peirianwyr a rheolwyr cyfleusterau, a leolir ym Munich, yn y gala 10 a gynhaliwyd ym mis Tachwedd yn 2016, lle cafodd Allplan ei enwi fel y gwneuthurwr a ffafrir yn y categori “Meddalwedd Meddalwedd”. Mae'r wobr hon yn ganlyniad arolwg helaeth a gynhaliwyd gan Heize, cwmni ymchwil i'r farchnad.

“Mae'n bleser mawr cael eich enwi yn Benseiri yn Darling am y trydydd tro,” meddai Michael Koid, Prif Weithredwr Allplan GmbH. â € œMaeâ € ™ r bleidlais penseiri yn cefnogi ein diben o gynnig yr atebion gorau iâ € ™ n cleientiaid i symleiddio eu gwaith mewn prosiectau pensaernïol cyffrous, gan eu rhoi mewn mantais gystadleuol. Fel hyn, rydym yn cyfrannu at greu gwell adeiladau. ”

Unwaith y flwyddyn, mae penseiri a dylunwyr yn cael y cyfle i bleidleisio i asesu eu gwneuthurwyr dewisol. Cyflwynodd Heinze GmbH Wobrau Darling® y Penseiri am y chweched tro yn Celle, Sacsoni Isaf. Dewisodd tua 1.600 benseiri a dylunwyr eu henillwyr mewn pedwar ar hugain o feysydd cynnyrch gwahanol 24 a saith disgyblaeth draws-farchnata.Mae Allplan wedi'i enwi'n Architectsʼ Darling® am y trydydd tro, yn dilyn ennill yn 2012 a 2014. Dyfarnwyd cerflun ffenics euraid i arbenigwyr BIM a chyflenwyr datrysiadau meddalwedd Munich yn y digwyddiad gala ar 10 Tachwedd 2016, lle cafodd Allplan ei enwi'n hoff wneuthurwr yn y categori “Meddalwedd Meddalwedd”. Mae'r wobr yn ganlyniad arolwg ar raddfa fawr a gynhaliwyd gan y cwmni ymchwil marchnata Heinze.

Mae gwrthrychau BIM ar gael eisoes yn fformat ffeil Allplan.

Mae Allplan a BIMobject yn dod ynghyd mewn cydweithrediad agos; Maent wedi cyhoeddi y bydd penseiri a pheirianwyr sy'n gweithio gydag Allplan yn y dyfodol yn gallu manteisio i'r eithaf ar fanteision methodoleg BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu).

Yn y cytundeb cydweithio, mae'r ddau gwmni wedi cytuno y bydd BIMobject yn darparu gwrthrychau BIM yn Allplan yn eu llwyfan cwmwl BIMobject.com yn y dyfodol. Mae'r data a ddarperir yn uniongyrchol gan werthwr yn cynnwys manylebau cynnyrch a deunydd manwl. Bydd defnyddwyr Allplan yn gallu integreiddio gwrthrychau BIM yn hawdd yn eu cynlluniau, a fydd yn symleiddio'n fawr eu gwaith bob dydd ac ynghyd â llwyfan Cloud Cydweithredu BIM, bim +, y posibiliadau o gydweithio ar sail y we Yn y prosiect cydweithredol cychwynnol, bydd BIMobject yn cyhoeddi gwrthrychau BIM gwerthwyr-benodol yn fformat brodorol Allplan, yn ogystal â gwrthrychau cyffredinol.

Mwy o wybodaeth: https://www.allplan.com/es.html

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.