Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn nifer o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan, rwyf wedi gweld y dryswch sy'n achosi LADM nid o reidrwydd yn gysylltiedig â deall fel ISO, ond i ynysu eu cwmpas cais ei gyfnod cysyniadol mecaneiddio technolegol. Mewn geiriau eraill, ar sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

Mudo Llwyfan Geospatial 10 Blynyddoedd yn ddiweddarach - Daearyddiaeth Microstat - Gofodol Oracle

Meddalwedd rhad ac am ddim
Mae hon yn her gyffredin i lawer o brosiectau Stentiau a Cartograffeg, sydd yn ei 2000 2010-amser integredig Geographics MicroStation fel peiriant data gofodol, gan ystyried y rhesymau fel a ganlyn: Y arc-nôd yn rheoli ac yn parhau i fod yn hynod ymarferol i brosiectau stentaidd . Mae'r DGN yn ddewis arall deniadol, gan ystyried ei fersiwn yn yr un ffeil, ...

Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Rydyn ni'n ôl yr ydym wedi bod yn sôn am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y leap o Microstation Geographics i Bentley Map, rydym wedi sôn am sut mae'r ddau gynllun yn gweithio a rhai manteision pwysig Map Bentley. Eisoes mewn swydd, soniais sut y mae'n bosibl mudo strwythur y prosiect, yn yr achos hwn, rwyf eisiau cuddio sut i fudo mapiau â nodweddion ...

Map Bentley XM vrs. Daearyddiaeth V8

Mewn swydd flaenorol grybwyllais argraff gyntaf o'r hyn sydd Bentley Map nawr hoffwn i ddadansoddi'r tebygrwydd i ddefnyddwyr a oedd yn gwybod y bydd Geographics colli eu hofn. Pe bawn Systems Bentley, yn ceisio dwyn ynghyd y ceisiadau geo-ofodol, gan ei fod yn ymddangos bod er bod yr offer yn dal i fod yn gadarn iawn, yn parhau arfer hwn ...