Cylchgronau 9 yn y tymor canolig geomateg

Mae'r ffordd y mae pethau'n cael eu cyfathrebu wedi newid yn fawr gydag esblygiad Systemau Rheoli Gwybodaeth.  cylchgrawn-fossgisbrasil Nid yw siarad am gylchgronau heddiw yr un peth â 25 mlynedd yn ôl, mae'r amrywiaeth o fformatau wedi rhoi mwy o gyfoeth a phob dydd mae'r cymunedau print yn rhoi'r gorau i'r fersiynau printiedig neu statig. Mae hyn i gyd yn cyfrannu fel bod y wybodaeth ar gael am gyfnod hirach, am lai o gost er ei bod hefyd yn wir ei bod yn cael ei dad-ddiweddaru'n gyflymach. Fel enghraifft, gadawaf restr gyflym ichi o 9 cylchgrawn y dylid eu cynnwys yn ein repertoire i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn y byd geo-ofodol hwn. Cadarn bod yna fwy, ar y diwedd mae yna 18 arall nad ydyn nhw'n llai pwysig, er bod y fformat, y cyd-destun ac yn sicr bod yna fwy.

Geoinffurfiaeth. Clawr-GEO710Gyda dylanwad mawr ymhlith cwmnïau meddalwedd ac offer mawr. Maent yn cyhoeddi fersiwn argraffedig a digidol yn y fformatau newydd hynny y mae Flash wedi'u poblogeiddio, gydag amlder o 8 copi y flwyddyn. Ar gyfer amgylchedd yr Iseldiroedd ac yn eu hiaith eu hunain mae CMedia yn cyhoeddi GISMagazine, fel fersiwn leol. Mae tanysgrifio yn fuddsoddiad gwych, dim ond un clic y mae'n ei gostio ac rydych yn derbyn e-bost bob tro y caiff rhifyn newydd ei ryddhau.
 

GIM International. issues_cover_51 Fel yr un blaenorol, mae ganddynt darddiad yn y cyd-destun geofumedo'r Iseldiroedd. Fe'i cynhyrchir gan Geomares, gyda mwy o gynghreiriau, ond gyda'r anfantais nad yw'r rhifynnau ar-lein yn cynnwys holl gynnwys y fersiwn argraffedig. Wrth gwrs, mae'n cael ei gyhoeddi bob mis ac mae ganddo dîm ysgrifennu mwy. suscribirse, bydd yr hyn sy'n digwydd yn y byd GIS diogel yn dod allan trwy GIM International.

 

Byd Geo-ofodol. Clawr 76d8fb_gw-nov10Mae'r cylchgrawn hwn, a anwyd yn Asia yn y ffyniant technolegol yn India, yn amrywiol iawn ac wedi'i leoli'n dda yn y rhanbarth hwnnw. Mae'n cynnwys amryw o rifynnau o GeoIntelligence, Datblygu GIS a fersiynau penodol ar gyfer Affrica, y Dwyrain Canol, Asia a'r Môr Tawel a Malaysia. Gallwch lawrlwytho fersiynau pdf o flynyddoedd gwahanol ac mae yna ddewis hefyd suscribirse i'ch newyddion.

 

Geo World. GEO1010_240pxWEBMae hyn wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau, ac felly mae'n canolbwyntio'n bennaf ar y farchnad hon. Er ei fod yn un o'r cylchgronau a ddosbarthwyd yn fwyaf eang ar y thema geo-ofodol, gallwch bori mewn fersiwn fflach ar-lein a hefyd suscribirse.

 

GEO Connexion.mag1 Wedi'i eni yn y Deyrnas Unedig, mae rhifyn penodol ar gyfer yr amgylchedd hwn o'r enw GEOconnexion UK gyda phum copi y flwyddyn, ac un o'r enw Geo: sydd â chymeriad rhyngwladol gyda chopïau 10 y flwyddyn. tanysgrifiad.

 

InfoGEO. infogeo_spa_05O'r amgylchedd mwyaf yn y Gorllewin, a gynhyrchwyd gan MundoGEO, mae mwy na chylchgrawn yn gymuned gyflawn o ddysgu a gwasanaethau cysylltiedig.

Mae yna hefyd InfoGNSSo'r un tŷ cyhoeddi. Fe'i cyhoeddir yn Saesneg, Portiwgaleg ac o'r ychydig -bron yr unig- mewn Sbaeneg, mewn sefyllfa dda iawn yn economi ffyniannus Brasil.

Mae 2012, InfoGEO a InfoGNSS yn gylchgrawn unigol o'r enw Cartref gyda dosbarthiad printiedig a digidol.

 

Cydlynu. coordinates_oct2010 (1) Cylchgrawn misol yw hwn, wedi'i leoli yn India ac felly gyda safle yn y rhanbarth hwnnw lle mae'r mater technolegol yn addewid sy'n ffynnu.

cylchgrawn mapio

Mapio  Mae'r cyfnodolyn hwn yn gyfnodol bob deufis, mae ei gwmpas yn siarad Sbaeneg, gyda'r prif bwyslais yn America Ganol a'r Caribî.

FOSSGIS

 

FOSSGIS. Dechreuodd yn 2011, yn yr iaith Portiwgaleg, gyda photensial mawr yn y farchnad iaith Portiwgaleg. Diddorol iawn am ei ddull eang rhwng datrysiadau perchnogol a Open Source.

Ar wahân i'r uchod, mae yna gylchgronau eraill, rhai gyda'r fformat traddodiadol ac eraill o dan y model o reolwyr gwybodaeth sy'n cael eu poblogeiddio gan y Rhyngrwyd. Mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys rhai sy'n eiddo i ddarparwyr meddalwedd fel AutoDesk, Bentley, ac ESRI.

Microstation Today. Cylchgrawn wedi'i hyrwyddo gan Axiomint, gydag atebion ar gyfer defnyddwyr AutoCAD a Microstation.

Nodiadau Delweddu. Gyda mwy o bwyslais ar synhwyro o bell.

Earth Imaging Journal (EIJ). Hefyd er gyda mwy o ehangder.

Geomedia. Cylchgrawn Eidalaidd yw hwn sydd â chyfeiriadedd geo-ofodol.

Cylchgrawn Cyfarwyddiadau. O dan fformat cylchgronau digidol, mae'n cynnwys fersiwn mewn Sbaeneg a blogiau cysylltiedig.

Vector Media. Gyda dull gwahanol, ond mae bob amser yn bresennol mewn digwyddiadau technoleg CAD / GIS.

Defnyddiwr GIS. Tipyn o bopeth, gyda rhywfaint o anhrefn yn ei fformat ond gyda safle da ar fater GIS.

Syrfewyr Tir. Argraffiad digidol wedi'i gyfeirio at faes topograffi.

Syrfëwr Proffesiynol. Cyhoeddiad misol wedi'i argraffu, gyda safle yn yr Unol Daleithiau.

Pwynt o Ddechrau. Cylchgrawn topograffi gyda blynyddoedd lawer, rhad ac am ddim ar gyfer rhai partneriaid strategol.

OSGeo Journal. Newyddion ym maes technolegau geo-ofodol Ffynhonnell Agored.

DDAEAR. Mae'n gylchgrawn a elwid gynt yn GeoTimes, gyda ffocws mwy ar faes daearyddiaeth. ASM. Mae Asia Surveying and Mapping, yn gylchgrawn wedi'i leoli yn y Dwyrain Pell, yn eang ym mhynciau GIS, CAD, CAM.

GPS Byd. Mae hyn yn canolbwyntio ar dimau lleoli byd-eang. Mae eich tanysgrifiad am ddim i gwmnïau a phartneriaid strategol.

Technoleg a mwy. Cylchgrawn wedi'i hyrwyddo gan Trimble, yn addas iawn ar gyfer defnyddwyr y math hwn o offer.

ArcNews. Mae cylchgrawn cwmni ESRI, gyda gwybodaeth yn ymwneud â'i gynhyrchion, yn defnyddio achosion a rhai pynciau defnyddiol ar gyfer defnyddwyr a theuluoedd ArcView.

AUGI AEC Edge. Mae'r cylchgrawn hwn yn cynnal ei ffocws ar gynhyrchion AutoDesk. Defnyddiol iawn i ddefnyddwyr AutoCAD ac atebion eraill y cwmni hwn.

B Cyfredol. BE Magazine oedd yr enw blaenorol arno, mae'n gylchgrawn ar gyfer defnyddwyr Microstation a datrysiadau Bentley Systems eraill.

A oes eraill?

4 Yn ymateb i "9 Cylchgrawn yn yr amgylchedd daearegol"

 1. Ydw, rwy'n credu ei fod oherwydd ei fod yn hen fersiwn o WordPress MU y mae blogiau Cartesaidd wedi'i osod arno. Yn y fersiynau hyn glanhawyd y storfa fel yn y rhai diweddar.

  Mae'n digwydd i mi, er ein bod yn meddwl sut i symud i un newydd, sydd ddim mor agos at y gornel, yr unig ffordd i oroesi gyda Geofumadas yw defnyddio Shift + F5

  cyfarchiad

 2. G.

  Y rhan fwyaf o'r amser rwy'n cael trafferth gweld eich blog. Mae'r ddau yn FF com in IE 7, rhan o'r cofnod olaf wedi'i lwytho, ond dim byd arall. Cymerwch y cyfle hwn nawr os gallwch chi fynd i mewn i adael sylw i ddweud wrthych.

  Cofion
  Emilio o EFInews.blogspot.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.