37.5 eiliad o'ch mochyn olaf

Gan ddweud na, byddai wedi bod yn haws na'ch clywed yn dweud hynny. Mae'n brifo'n galed yma yn y galon, nid nad oeddwn i'n ei ddisgwyl, nid nawr, efallai byth.

eich bodau olaf Dyna pam fy mod i'n gofyn yr un gusan diwethaf i chi. Ddim yn rhy hir, ddim yn rhy fyr. Dim ond o Eiliad 37.5 o gyswllt fy ngwefusau sych â phlwm gwefus yn eich ceg goch. Heb ragymadrodd, mwy na chof dan amodau newydd, meddal, cryf, dwys, nes y gallaf deimlo'ch anadl y tu ôl i'm clust chwith a'ch dyrnu yn fy sternum wedi'i wasgu gan eich deth dde.

Heb ragfarn i'r hyn oedd, beth nad oedd, llawer llai na beth -rydym yn gwybod- Ni fydd. Eich bod yn fy ngweld yn y llygaid, gyda'r hen deimlad o loliesnnod byw, ein bod yn crio gyda'r esgyrn am yr hyn a aeth i ffwrdd, am yr hyn a arhosodd, am beth -Mae'n debyg- Fyddwn ni byth yn gwybod ble mae.

Eich bod yn rhoi benthyg i mi eich gwefusau heddiw, i mi, a'ch bod yn mynd â fi heddiw mewn rhwymyn. Ddim yn gryf, nac yn feddal, heb iaith, cymaint. Fi jyst eisiau teimlo hud eich anadl y cyswllt cemegol -Rwy'n gwybod- bod eich asgwrn cefn yn llyncu mewn lyre ac yn torri ar wahân yn y cwymp rhad ac am ddim sydd gan fy nhroed.

Eiliad 15 i deimlo yn eich anffaeledig Deintyn, y cof oedd yn bodoli o'r blaen, cyn colli pethau -ac ennill- Er mwyn sicrhau bod eich gwyliadwriaeth yn fy erlid yn yr anhunedd, eich gwên yn gwenu, a'ch chwerthin yn clymu fel adlais chiflones, yn drysu gyda chrio pysgotwyr coll, yno yn y tywyllwch dwys, lle mae'r Chilica.

Eiliad 15 i gadarnhau na all neb garu -neu roi'r gorau i'w wneud- o'r nos i'r bore, i'r nos, i'r nos, i'r llall. I'ch anghofio rhwng coesau merch arall, eich cwlwm gyda chi, i gladdu'ch hun yn neidr ei bol ac i ail-fyw'ch hun yng nghyn ei gwefusau -y cusan hwn-.

Eiliad 7 i heneiddio gyda chi, cofiwch eich bod yn dal i fyw, rhywle, ac anghofio nad ydych chi gyda mi mwyach -nid yn fy lle- Ydw, yn fy amser. Eich bod chi'n fy nharo i, eich bod yn fy anghofio, yn eich cyrliau, gyda'r llifyn yr oedd y foment ei eisiau, gyda'r llwyd sy'n annilys yn bodoli. I gyffwrdd â chi yn y garreg yn fy nhoracs, adfywiwch eich ewinedd gan afonydd fy nghefn, yng nghyfyngiad y strôc, er nad ydych yn bodoli mwyach.

Hanner eiliad ar gyfer y diwrnod hwnnw -neu'r nos- pan fydd curiad y galon yn cyrraedd y brig, ac yn y fan honno, pan na fydd y gwaed yn bwydo fy capilarïau, a bod fy ngwefusau yn mynd yn sych, yn oer oherwydd nad ydynt bellach yn byw ...

Gallwch deimlo, o'r ochr hon -a'r llall-, am y tro cyntaf a'r tro cyntaf, teimlad y gusan hwn.

Mae'n ddrwg gennym am y plant sy'n gwisgo'r blog. Nid oedd eisiau gwneud hynny.

7 Atebion i "37.5 seconds of eich cusan diwethaf"

  1. ie ... llai na drwg. Siawns nad yw'r pethau hyn yn digwydd o'r fan hon i ochr arall y Lempa.

  2. diolch byth, mae'n blog geomica

  3. haha, pa mor ddrwg ydych chi.

    Mewn gwirionedd roeddwn eisoes wedi addasu rhywfaint o'r cynnwys i gael gwared ar y categori R

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.