37.5 eiliad o'ch cusan olaf

Byddai dweud na wrthych wedi bod yn haws na chlywed yn ei ddweud. Mae'n brifo'n galed yma yn y galon, nid nad oeddwn i'n ei ddisgwyl, nid nawr, efallai byth.

eich bodau olaf Dyna pam y gofynnaf ichi am yr un cusan olaf hon. Ddim yn rhy hir, ddim yn rhy fyr. Dim ond o Eiliad 37.5 o gyswllt fy ngwefusau sych â phlwm y minlliw yn eich ceg gigog. Heb ragymadrodd, yn fwy na'r cwtsh o dan amodau newydd, yn feddal, yn gryf, yn ddwys, nes fy mod i'n gallu teimlo'ch anadl y tu ôl i'm clust chwith a'ch bod yn ffynnu yn fy sternwm wedi'i wasgu gan eich deth dde.

Heb ragfarn o'r hyn a oedd, o'r hyn nad oedd, yn llawer llai na beth -rydym yn gwybod- ni fydd. Eich bod chi'n edrych i mewn i'm llygaid, gyda'r teimlad o ieir bach yr haf unwaith, ein bod ni'n crio gyda'n hesgyrn am yr hyn sydd ar ôl, am yr hyn a arhosodd, am yr hyn -Mae'n debyg- Ni fyddwn byth yn gwybod ble mae.

Boed i chi roi benthyg eich gwefusau i mi heddiw, i mi, a chymryd fy un heddiw fel rhwymyn. Ddim yn gryf, ddim yn feddal, dim tafod, dim cymaint Dwi eisiau teimlo hud eich anadl y cyswllt cemegol -Rwy'n gwybod- Mae hynny'n symud eich asgwrn cefn mewn telyneg ac wedi'i rwygo yng nghwymp rhydd fy timpani.

Eiliad 15 i deimlo yn eich anffaeledig Deintyn, y cof oedd yn bodoli o'r blaen, cyn colli pethau -ac ennill-. Er mwyn sicrhau bod eich syllu yn fy erlid mewn anhunedd, eich tyner yn gwenu, a'ch chwerthin yn rhuo fel adlais chiflones, yn drysu gyda chrio pysgotwyr coll, yno yn y tywyllwch dwys, lle mae'r Chilica.

Eiliad 15 i gadarnhau na all neb garu -neu roi'r gorau i'w wneud- dros nos, i brynhawn, i'r nos, i'r nesaf. Er mwyn eich anghofio rhwng coesau merch arall, eich cwynfan â hi, eich claddu yn halo ei bol a'ch adfywio yng nghusan ei gwefusau -y cusan hwn-.

Eiliad 7 i heneiddio gyda chi, cofiwch eich bod yn dal i fyw, rhywle, ac anghofio nad ydych chi gyda mi mwyach -nid yn fy lle-, ie yn fy amser. Eich bod yn fy nghael i, eich bod yn fy anghofio, yn eich cyrlau, gyda'r arlliw yr oedd y foment ei eisiau, gyda'r llwyd sy'n anffaeledig yn bodoli. I'ch cyffwrdd â chi ar garreg fy thoracs, i adfywio'ch ewinedd wrth afonydd fy nghefn, ar derfyn y strôc, hyd yn oed os nad ydych chi'n bodoli mwyach.

Hanner eiliad ar gyfer y diwrnod hwnnw -neu'r nos- pan fydd curiad y galon yn cyrraedd y brig, ac yn y fan honno, pan na fydd y gwaed yn bwydo fy capilarïau, a bod fy ngwefusau yn mynd yn sych, yn oer oherwydd nad ydynt bellach yn byw ...

Gallwch deimlo, o'r ochr hon -a'r llall-, am y tro cyntaf a'r tro cyntaf, teimlad y gusan hwn.

Sori am y plant sy'n ymweld â'r blog. Roedd yn anfwriadol eisiau.

7 Yn ymateb i "37.5 eiliad o'ch cusan olaf"

  1. ie ... llai na drwg. Siawns nad yw'r pethau hyn yn digwydd o'r fan hon i ochr arall y Lempa.

  2. diolch byth, mae'n blog geomica

  3. haha, pa mor ddrwg ydych chi.

    Mewn gwirionedd roeddwn eisoes wedi addasu rhywfaint o'r cynnwys i gael gwared ar y categori R

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.