2011: Beth i'w ddisgwyl: Llwyfannau CAD

Helo fy ffrindiau, gwnaethon nhw wario'r gwyliau, y coctels, y nacatamales a'r hugs y flwyddyn newydd. Mae'n dda bod yn ôl ar yr ochr hon o fywyd, mewn blwyddyn dda am newyddion.

autocad 2012Daw AutoCAD o flynyddoedd 3 ers troi y rhyngwyneb a dywedir y gallai hyn fod yn flwyddyn garreg filltir gan eu bod yn 2000, 20004, 2007 0 2010.

Ar y llaw arall, mae Bentley yn cyrraedd ei ail flwyddyn o roi'r i (mwy o 3 Select) i'r fersiwn 8 sy'n mynd am bron i ddeng mlynedd. Felly, trwy resymeg, rydym yn tybio y bydd y ddau yn dod â rhywbeth wrth law am flwyddyn na ellir ei ddiddymu a rhesymeg y gyfres sy'n dweud na all yr amser ar gyfer newidiadau mawr yn hyn barhau bedair blynedd ... a thair eisoes hir yn ôl

AutoCAD:

Mae'n debyg bod canol y mis Mai yn tystio lansiad AutoCAD 2012 -a gasglwyd eleni fel Ironman- yn seiliedig ar y dueddiadau diwethaf yr ydym wedi'u gweld ers 2008. Hyd yn hyn, nid yw'n glir iawn, oherwydd bod y rhestrau o geisiadau yn mynd yn gyflymach na defnyddioldeb ac er ei bod yn bosibl lawrlwythwch AutoCAD 2012 Am ddim, at ddibenion profi, dywedwyd ychydig am hynny.

autocad 3 Yr opsiwn cyntaf yw mynnu mudo'r etifeddiaeth meddalwedd yn seiliedig ar y llinell orchymyn a gorfodi ni i ddefnyddio'r botymau fel y dylent. Mae hyn yn dda ar gyfer ochr fawr y bwrdd darlunio, oherwydd mae'n rhaid ei gorfodi i ddefnyddio labordai defnyddioldeb, lle yr hyn a geisir yw gwneud y llawdriniaeth yn fwy greddfol bob dydd, gan feddwl am lifoedd gwaith a gwrthrychau yn hytrach na Tynnu llinellau o haenau. Mae llawer o'r datblygiadau diweddaraf y mae AutoDesk wedi'i wneud yn y fersiynau 2010 a 2011 yn mynd i'r cyfeiriad hwn er nad ydynt yn dal i feddwl am fodelu BIM ar y lefel fector syml. Gwyliwch, os ydych am wneud hynny, yn awgrymu y bydd 2013 angen fersiwn arall (arall) o ddwg, nid oherwydd ei fod yn ei feddiannu ond oherwydd ei bod yn arfer hwyliog i droi o gwmpas cystadleuwyr posibl.

Rydym yn hoffi pethau fel tryloywder, sy'n ofynnol yn gyson (cyfyngiadau), ac opsiynau i guddio gwrthrychau heb ddefnyddio offer penodol; Fodd bynnag, ni fyddai'n nodweddion drwg y mae'r gystadleuaeth yn ei wneud, gan fod golygfeydd deinamig annibynnol i gael y rhan fwyaf allan o weithio gyda lluosog monitorau. AutoCAD 2011 eisoes profi eich bod yn gallu symleiddio mwy o gyflymder, AutoCAD 2012 gobeithio parhau i wneud hynny, hyd yn oed os yw hyn yn hir i adael ar gyfer gwelliannau mewn rendro (sydd ei hun yn darfod a diwrnodau).

Y duedd arall y byddwn yn ei weld yw manteisio ar y sefyllfa fwy a mwy Defnyddwyr Mac. Ni ddylai fod yn anodd i chi, ac ni chredaf eich bod chi'n meddwl am ddychwelyd i'r farchnad ArchiCAD, a oedd eisoes wedi cymryd meddiant Penseiri. Mae AutoDesk yn mynd am duedd hirdymor, gan ei fod yn darlunio'r hyn y mae llawer wedi ei awgrymu, mai'r cwmni gwyn yw'r addewid am y blynyddoedd 5 nesaf cyn y cwymp y term PC fel y digwydd. Yn fy marn i, bydd AutoDesk yn mynnu gweithio ar Ipad a manteisiwch ar yr arsenal y mae Maya, Revit, Inventor ac eraill o gyd-destunau arbenigol fel Civil3D yn golygu y byddem yn credu y daw fersiwn manzanita eleni eleni.

Os yw'n gwneud, rwy'n siŵr ei fod wedi prynu i mi. -Ja, aHoffwn-

Fodd bynnag, mae meddalwedd gyda'r lefel hon o leoliad, gyda phresenoldeb cyhoeddus yn y farchnad stoc, yn cael trafferth mwy i ostwng cystadleuaeth nag i arloesi (teimlad amlwg buddsoddwyr). Cael y gorau allan o wartheg cyn i bwynt dirywiad gyrraedd. Ond nid wyf yn amau ​​bod tîm o bobl gwallt yn cael ei gloi mewn islawr yn meddwl pethau annymunol, ac maent yn ein synnu â rhywbeth mwy na'r un gorchmynion ar fwrdd yn fwy geek, gyda'r risg hysbys y bydd y Cenhedloedd yn ei gymryd mewn cyfarfod busnes.

MicroStation

Mae'n flwyddyn wych i Bentley, na all barhau â'i Gyfres Dethol yn anymore na 4 fyddai diwedd creadigrwydd absennol (yn enw). Yr hyn sy'n digwydd yw bod ysmygu'r cwmni hwn, nad yw'n gyhoeddus ond mae etifeddiaeth teuluol yn rhoi mwy o ryddid iddynt ail-ddylunio bron yn ewyllys. Felly, gallem ddisgwyl enw sy'n fwy na hygrededd y V8, eich bod yn mynnu ei ddefnyddio, hyd yn oed os yw i wneud yr un peth, ond gyda gweledigaeth y tu hwnt i'r fector.

v8i_banner_image

Yn fy marn i, y tueddiadau y bydd Bentley yn manteisio arnynt fydd y Rwy'n-model. Mae hyn yn golygu boblogeiddio'r DGN Navigator ac yn sicr gyda hygrededd mawr, ond nid yr her yn hawdd os ystyriwn fod Bentley am roi'r gorau i gael ei hadnabod am MicroStation a chyflwyno Prosiect a'r Asedau Wise Wise tu hwnt i'w marchnad gaeth. Byddai strategaeth da cryfhau'r rhyngweithio rhwng llinellau peirianneg, planhigion, pensaernïaeth a rhwydweithiau o amgylch safoni gyda fformat gwych sy'n ymddangos yn dod o blaned arall ymhellach, er bod anhysbys i'r rhan fwyaf o'r blaned hon.

Y peth anhygoel yw y bydd bob amser yr un fath v8

Byddaf yn aros i syndod i mi, oherwydd yr anhawster o fod yn emporiwm a anwyd o ddim byd a risg wyrion yn ychydig yn diddordeb yn ei etifeddiaeth gall arwain at y syniad o restru ar y farchnad stoc, neu ddod o hyd i brynwr mawr (os mae'n bodoli gyda'r un cymhelliad). Yr hyn sy'n broffidiol yw datblygu ceisiadau ar XFM am teclynnau mewn cilfachau lle MicroStation mewn sefyllfa, oherwydd nad oes sicrwydd a fydd yn cyd-fynd yn y tymor hir. Er bod VBA anghofio bod fel AutoCAD 2011 ei adael, bydd Bentley yn y pen draw yn gadael popeth i .net.

Y CAD arall

Mewn cyd-destunau eraill mae yna rai gwych eraill, dyma nhw yw'r rhai sy'n ymddangos gyda mwy o bresenoldeb. 1292661111310_f Yn wahanol i'r GIS a'r modelu, mae lleoliad bach y Ffynhonnell Agored wedi hoffi gwneud cystadleuaeth ddifrifol o ran darllen a golygu fersiwn olaf o ddwg neu dgn. Rwy'n credu bod gan y ddau gytundeb gyda'i gilydd er mwyn peidio â mannau agored, trueni i'r OS, er ei fod yn gadael y fantais inni fod rhyngweithredu rhyngddynt yn dod yn nes ato bob dydd. Felly, nid wyf yn gwybod a allem ddisgwyl newyddion gan QCad, BRL-CAD ac eraill sydd yno mor anhysbys nad wyf hyd yn oed yn cofio eraill.

Mae'r un agosaf yw IntelliCAD wedi mynd, a oedd yn dal i dalu ennill tir chwilio ar boblogrwydd presennol AutoCAD. Gyda'r anfantais bod hyn yn cymryd mwy na dim ond bod yn rhad i gael effaith, gyda dim ond Rhuban Autodesk o 2009 eu gadael ar y palmant, yn seiliedig ar yr un meini prawf o strategaeth rhyfel: poblogrwydd, awtocratiaeth a diau rhyw falais syml.

Yna?

Nid dyna'r gobaith yw y dyfernir dŵr cynnes mewn pwnc sydd mor llinol (CAD, nid ceisiadau). Ond nid yw'n brifo ein bod yn dychwelyd y dalent gwneud yr un pethau â newydd wrth iddynt gyrraedd bariau symudadwy rhwbiwr powdr graffit neu rhwbiwr trydan, dyfeisiadau nad oedd yn radical ond newidiodd bywyd oherwydd eu bod yn darparu yr hyn a tun.

Nid yw hud cael haenau fel nad oes raid i chi olrhain pob awyren ers tro yn ein hatal, ond dim ond peidio â'i wneud pan roddodd yr xml fywyd i'r llinellau. Yn ddiau, rydym wedi gweld llawer o newidiadau yn y CAD sydd wedi ein gwneud ni'n treiddio mwy bod y sefyllfa a enw cartwnydd i Cadista.

Ar fy rhan i, rwy'n gobeithio y bydd y ffrindiau hyn yn mynnu i hwyluso'r pethau yr ydym eisoes yn eu gwneud, gweler nad yw Steve Jobs am i ni gymryd y cynlluniau gyda'r ewinedd. Mae ei fynnu nad wyf am wneud pensil ar gyfer y Ipad yn poeni fi.

Un Ateb i "2011: Beth i'w ddisgwyl: llwyfannau CAD"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.