2011: Beth i'w ddisgwyl: Llwyfannau CAD

Helo fy ffrindiau, y partïon, y cohetillos, y nacatamales a chofleisiau'r Flwyddyn Newydd. Mae'n dda bod yn ôl yr ochr hon i fywyd, mewn blwyddyn dda ar gyfer newyddion.

autocad 2012Daw AutoCAD o flynyddoedd 3 ers troi y rhyngwyneb a dywedir y gallai hyn fod yn flwyddyn garreg filltir gan eu bod yn 2000, 20004, 2007 0 2010. 

Ar y llaw arall mae Bentley yn cyrraedd yn ei ail flwyddyn o fod wedi rhoi’r i (ynghyd â 3 Select) i fersiwn 8 sydd bron yn ddeg oed. Felly yn rhesymegol, rydym yn cymryd yn ganiataol bod gan y ddau rywbeth ar eu dwylo am flwyddyn na all fynd heb i neb sylwi a rhesymeg y gyfres sy'n dweud na all yr amser ar gyfer newidiadau mawr yn hyn barhau i fod yn bedair blynedd ... a thair eisoes amser maith yn ôl.

AutoCAD:

Mae'n debyg bod canol y mis Mai yn tystio lansiad AutoCAD 2012 -a gasglwyd eleni fel Ironman- yn seiliedig ar y ddau duedd ddiwethaf a welsom er 2008. Am y tro nid oes llawer o gipolwg, oherwydd mae'r rhestrau ceisiadau yn mynd yn gyflymach na defnyddioldeb ac er ei bod yn bosibl lawrlwythwch AutoCAD 2012 Am ddim, at ddibenion profi, dywedwyd ychydig am hynny.

autocad 3 Y dewis cyntaf yw mynnu mudo etifeddiaeth meddalwedd sy'n seiliedig ar orchymyn a gorfodi ein hunain i ddefnyddio'r botymau ar ewyllys. Mae hyn yn dda ar ochr fawr y bwrdd lluniadu, oherwydd ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi orfodi'ch hun i ddefnyddio labordai defnyddioldeb, lle mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw gwneud y llawdriniaeth yn fwy greddfol bob dydd, gan feddwl am lif tasgau a gwrthrychau yn fwy na'r lluniad llinell o lasbrintiau. Mae llawer o'r datblygiadau diweddaraf y mae AutoDesk wedi'u gwneud yn fersiynau 2010 a 2011 yn mynd i'r cyfeiriad hwn, er nad ydyn nhw'n dal i feddwl am fodelu BIM ar lefel fectorau syml. Sylwch, os ydych chi am wneud hynny, fe allech chi awgrymu y bydd 2013 angen fersiwn arall (arall) o dwg, nid oherwydd ei fod yn ei feddiannu ond oherwydd ei bod yn arfer hwyliog i droi darpar gystadleuwyr o gwmpas.

Roeddem yn hoffi pethau fel tryloywderau, cyfyngiadau, ac opsiynau i guddio gwrthrychau heb ddefnyddio offer cyflym; fodd bynnag, ni fyddai swyddogaethau y mae'r gystadleuaeth yn eu gwneud, fel safbwyntiau deinamig annibynnol, i gael y gorau o weithio gyda monitorau lluosog, yn ddrwg. Mae AutoCAD 2011 eisoes wedi dangos y gellir gwneud cyflymder yn fwy effeithlon, gobeithio y bydd AutoCAD 2012 yn parhau i wneud hynny, er ar gyfer hyn bydd yn rhaid i ni adael y gwelliannau rendro am amser hir (sydd eisoes wedi dyddio am ddyddiau).

Y duedd arall y byddwn yn ei weld yw manteisio ar y sefyllfa fwy a mwy Defnyddwyr Mac. Ni ddylai fod yn anodd i chi, ac nid wyf yn credu eich bod yn ystyried cymryd ArchiCAD oddi ar y farchnad eto, a oedd eisoes wedi sefydlu ei hun dipyn yn chwaeth y Penseiri. Mae AutoDesk yn mynd am duedd hirdymor, gan ei fod yn delweddu’r hyn y mae llawer wedi’i awgrymu, mai’r cwmni llinell wen yw’r addewid am y 5 mlynedd nesaf cyn cwymp y tymor PC sydd ar ddod. Yn fy marn i bydd AutoDesk yn mynnu gweithio ar Ipad a manteisiwch ar yr arsenal y mae Maya, Revit, Inventor ac eraill o gyd-destunau arbenigol fel Civil3D yn golygu y byddem yn credu y daw fersiwn manzanita eleni eleni.

Os yw'n gwneud, rwy'n siŵr ei fod wedi prynu i mi. -Ja, aHoffwn-

Fodd bynnag, mae meddalwedd sydd â'r lefel honno o leoli, gyda phresenoldeb cyhoeddus ar y farchnad stoc, yn brwydro mwy i leihau cystadleuaeth nag i arloesi (dyma deimlad amlwg buddsoddwyr). Sicrhewch y gorau o'ch buchod cyn i chi daro pwynt dirywio. Ond nid wyf yn amau ​​bod tîm o flewog wedi'i gloi mewn islawr yn meddwl pethau annirnadwy, ac maen nhw'n ein synnu gyda rhywbeth mwy na'r un gorchmynion ar fwrdd yn fwy geek, gyda'r risg hysbys y bydd y Cenhedloedd yn ei gymryd mewn cyfarfod busnes.

MicroStation

Mae'n flwyddyn wych i Bentley, na all barhau gyda'i Gyfres Ddethol y byddai mwy na 4 yn eithaf creadigrwydd absennol (mewn enw). Yr hyn sy'n digwydd yw bod mwg y cwmni hwn, sydd trwy beidio â bod yn gyhoeddus ond yn etifeddiaeth deuluol yn rhoi mwy o ryddid iddynt ail-ddylunio eu hunain bron yn ôl ewyllys. Felly gallem ddisgwyl enw sy'n fwy na hygrededd y V8, sy'n mynnu ei ddefnyddio, hyd yn oed os yw am wneud yr un peth ond gyda gweledigaeth y tu hwnt i'r fector.

v8i_banner_image

Yn fy marn i, y tueddiadau y bydd Bentley yn manteisio arnynt fydd y Rwy'n-model.  Mae hyn yn golygu poblogeiddio'r Navigator a dgn, heb amheuaeth gyda hygrededd mawr, er nad yw'r her yn hawdd o ystyried bod Bentley eisiau rhoi'r gorau i gael ei adnabod gan Microstation a chyflwyno Project Wise ac Asset Wise y tu hwnt i'w farchnad gaeth. Strategaeth dda fyddai cydgrynhoi ymhellach y rhyngweithio rhwng llinellau peirianneg, planhigion, pensaernïaeth a rhwydweithiau o amgylch safoni gyda fformat hyfryd yr ymddengys ei fod yn dod o blaned arall - nad yw'n hysbys gan bron pob un o'r blaned hon-.

Y peth anhygoel yw y bydd bob amser yr un fath v8

Arhosaf nes iddynt fy synnu, oherwydd gall yr anhawster o fod yn emporiwm a anwyd allan o unman a'r risg nad yw'r wyrion yn cymryd fawr o ddiddordeb yn ei etifeddiaeth arwain at y syniad o fynd yn gyhoeddus neu chwilio am brynwr gwych (os yw ei fod yn bodoli gyda'r un cymhelliant). Yr hyn sy'n broffidiol yw datblygu cymwysiadau ar xfm ar gyfer teclynnau mewn cilfachau lle mae Microstation wedi'i leoli, oherwydd mae gwarant y bydd yn gydnaws yn y tymor hir. Hyd yn oed os ydym yn anghofio VBA, yn union fel y gwnaeth AutoCAD 2011 ei adael, bydd Bentley yn gadael popeth yn nwylo .net.

Y CAD arall

Mewn cyd-destunau eraill mae yna rai gwych eraill, dyma nhw yw'r rhai sy'n ymddangos gyda mwy o bresenoldeb.  1292661111310_f Yn wahanol i GIS a modelu, nid oes gan Open Source lawer o safle i gystadlu o ddifrif wrth ddarllen a golygu fersiwn ddiweddaraf o dwg neu dgn o leiaf. Rwy'n credu bod gan y ddau gytundeb gyda'i gilydd i beidio ag agor lleoedd, yn drueni i'r OS, er ei fod yn gadael i ni'r fantais bod rhyngweithrededd rhyngddynt yn agosach bob dydd. Felly nid wyf yn gwybod a allem ddisgwyl newyddion gan QCad, BRL-CAD ac eraill sydd mor anhysbys fel nad yw eraill hyd yn oed yn dod i'r meddwl.

Yr un sydd wedi dod agosaf yw IntelliCAD, sydd, wrth gael ei dalu, wedi ceisio ennill tir o boblogrwydd AutoCAD sydd eisoes yn bodoli. Gyda'r anfantais bod hyn yn delio â mwy na bod yn rhad i gael effaith, gyda dim ond yr AutoDesk Rhuban ers 2009 a'u gadawodd ar y palmant, strategaeth wedi'i seilio ar yr un meini prawf brwydr: poblogrwydd, awtocratiaeth ac nid wyf yn amau ​​bod rhywfaint o falais syml.

Yna?

Nid ydym ychwaith yn disgwyl i ddŵr cynnes gael ei ddyfeisio mewn pwnc sydd mor llinol (CAD, nid cymwysiadau). Ond nid yw'n brifo ein bod yn mynd yn ôl y dalent gwneud yr un pethau â newydd wrth iddynt gyrraedd bariau symudadwy rhwbiwr powdr graffit neu rhwbiwr trydan, dyfeisiadau nad oedd yn radical ond newidiodd bywyd oherwydd eu bod yn darparu yr hyn a tun.

Fe wnaeth yr hud o gael haenau er mwyn peidio â gorfod olrhain pob awyren ers talwm stopio ein swyno, yn union pan roddodd yr xml fywyd i'r llinellau. Heb os, rydym wedi gweld llawer o newidiadau yn CAD sydd wedi gwneud inni dreiglo mwy bod y sefyllfa a enw cartwnydd i Cadista.

Ar fy rhan i, rwy'n gobeithio y bydd y ffrindiau hyn yn mynnu i hwyluso'r pethau yr ydym eisoes yn eu gwneud, gweler nad yw Steve Jobs am i ni gymryd y cynlluniau gyda'r ewinedd. Mae ei fynnu nad yw am wneud pensil ar gyfer yr iPad yn fy mhoeni.

Un Ymateb i "2011: Beth i'w Ddisgwyl: Llwyfannau CAD"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.