2.6 dal paramedr Dynamig

Mae'r hyn a nodir yn yr adran flaenorol ynglŷn â'r ffenestr llinell orchymyn yn gwbl ddilys ym mhob fersiwn o Autocad, gan gynnwys yr un sy'n wrthrych yr astudiaeth yn y cwrs hwn. Fodd bynnag, o'r fersiwn 2006, ymgorfforwyd gwahaniaeth gweledol, ac eithrio bod yn ddeniadol iawn, yn ddefnyddiol iawn wrth greu a / neu golygu gwrthrychau. Mae'n ymwneud â chasglu deimameg paramedrau.

Mae'r opsiynau a gynigir gan y ffenestr llinell orchymyn yn union yr un fath, y gwahaniaeth yw bod y paramedrau (megis cydlynu pwynt neu werth pellter diamedr cylch - fel yr un a ddefnyddiasom mewn enghraifft flaenorol) ) yn cael eu dal mewn blychau testun sy'n ymddangos wrth ymyl y cyrchwr. Mae'r blychau hyn hefyd yn cynnig yr un opsiynau â'r ffenestr gorchymyn a hyd yn oed rhai a oedd o'r blaen yn unig yn y ddewislen cyd-destun. Yn ogystal, wrth ymyl y cyrchwr gwelwn wybodaeth berthnasol am y gwrthrych yr ydym yn ei dynnu'n deinamig, hynny yw, caiff y wybodaeth hon ei diweddaru wrth i ni symud y cyrchwr. Gadewch i ni ei weld yn graffigol gyda'r un enghraifft o'r cylch.

Tybiwch ein bod wedi gwasgu'r botwm i greu cylchoedd o grŵp "Gan dynnu" y tab "Home" Cyn nodi safle'r ganolfan, gweler yr eitemau sy'n cael eu hychwanegu at y cyrchwr a chaniatáu dal hwn paramedrau deinamig.

Sylwch nad yw'n bosibl dewis opsiwn o'r bar i lawr gyda'r un pwyntydd llygoden, gan fod y bar ynghlwm wrtho. Felly, y ffordd i arddangos yr opsiynau yw defnyddio saeth i lawr yr allweddell. Mae'r weithdrefn hon yn cyfateb i wasgu'r llythyr uchaf na'r opsiwn a ddymunir yn y ffenestr llinell orchymyn.

Y syniad sy'n sail i'r nodwedd hon o Autocad yw y gall y defnyddiwr, wrth greu neu olygu gwrthrychau, wrth ddal paramedrau neu ddewis opsiynau lle mae'r cyrchwr, i ganolbwyntio eu sylw ar yr ardal darlunio, heb orfod ail-wneud y farn rhwng y sgrin a'r ffenestr llinell orchymyn, er nad yw'n ddigon i ollwng yr olaf yn llwyr. I'r gwrthwyneb, mae bob amser yn debygol bod yna rai sy'n dymuno diweithdra'r mewnbwn deinamig o baramedrau, yn enwedig pan fyddant yn gweithio ar luniau y mae eu cymhlethdod yn gwneud y swm lleiaf posibl o elfennau ar y sgrin yn ddymunol. I weithredu / diweithdra'r broses o gipio a chyflwyno data'n ddeinamig, defnyddiwn y botwm canlynol yn y bar statws.

I ffurfweddu yn fanwl ar ymddygiad cipio deinamig yn defnyddio blwch deialog sy'n agor unrhyw un o'r ffyrdd canlynol: ysgrifennu yn y llinell orchymyn ffenestr y "DSETTINGS" neu drwy glicio ar yr eicon Mewnbwn Dynamic ennyn bar statws gyda'r botwm dde y llygoden.

Dylid nodi, o hyn allan, pan fo'n angenrheidiol i ddarlunio'r paramedrau ar gyfer creu neu argraffiad o wrthrychau, byddwn yn ail-ddefnyddio'r mewnbwn dynamig â ffenestr y gorchymyn, yn dibynnu ar yr un sy'n gliriach mewn termau dysgu. Yn gynhwysol, mewn rhai achosion byddwn yn datgymhwyso un neu'r llall fel y dangoswyd mewn fideo blaenorol.

Bydd eich dewisiadau personol yn penderfynu ar y dull o gasglu paramedrau ar gyfer adeiladu gwrthrychau a ddefnyddiwch, cyhyd â'ch bod yn meistroli'r gweithdrefnau gwaith ar adeg lluniadu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.