15 de Octubre, Diwrnod Gweithredu'r Blog

Eleni, mae'r Blog Diwrnod Gweithredu yn ymroddedig i fater sensitif iawn ledled y byd: Tlodi.

Yn ôl Wikipedia, diffinnir fel:

«Sefyllfa neu ffordd o fyw sy'n codi o ganlyniad i amhosibl mynediad a / neu ddiffyg adnoddau i fodloni'r anghenion dynol corfforol a seicolegol sylfaenol sy'n effeithio ar ddirywiad yn lefel ac ansawdd bywyd pobl, fel bwyd, tai, addysg, gofal iechyd neu fynediad at ddŵr yfed »

map poblogaeth maeth maeth

Dyma fap yr amgylchedd Sbaenaidd sy'n dangos lefelau canran diffyg maeth yn ôl gwlad:

Gallwn weld bod yr Ariannin, Ciwba a Sbaen mewn cyflyrau gwell (yn llai na 2.5%),

tra'n dilyn Chile, Paraguay a Costa Rica (nid yw'n fwy na 4%)

Mae gweddill y gwledydd mewn cam nesaf (o 5 i 19%)

ac yn y gynffon maent yn ymddangos yn Bolivia, Honduras, Guatemala, Panama a Gweriniaeth Dominica ... ac eithrio Haiti sy'n uwch na'r 35%.

Y broblem gyda'r ffigurau hyn yw eu bod yn oer, gan nad yw'r rhai sydd â mynediad i'r blog hon yn y ciw o dlodi, ond yr wyf am gymryd y swydd hon i gofio bod y dechnoleg, y stondin a'r GIS yn cynnwys pobl.

Rwy'n cofio stori un o'm cydweithwyr ar daith ddiddiwedd yn y glaw; mor gryf fy mod wedi priodoli'r stori fel pe bai'n bleser:

Roedd hi'n ddiwrnod, ar ôl dwy awr o gerdded ar y mynydd, ein bod wedi cyrraedd gyda'n -heb fod yn ddarfodedig eto- Trimble ProXR GPS i gartref, lle prin bod ganddyn nhw wely bach wedi'i wneud o ddarnau o bren adeiladu a dau hamog wedi'u gwneud o fagiau o flawd a llinyn neilon. Yn y cefndir roedd plentyn, heb ddillad, yn eistedd ar lawr y baw, yn dioddef o ddiffyg maeth, yn fudr, gyda golwg na fyddaf byth yn ei anghofio.

Roeddent yn byw mewn ardal a ddiogelir heb bosibilrwydd y gallai alw ei eiddo, maent yn darparu gwybodaeth ar y tab stentaidd, ac yna y rhiant yn gofyn i mi am y posibilrwydd o symud i'r ddinas, oherwydd nad oeddent yn arth i fyw trwy fwyta bananas.

Deuthum i lawr o'r mynydd hwnnw, gyda chof bythgofiadwy'r bachgen hwnnw ... yn meddwl i mi fy hun:

A beth mae'r bobl hyn yn ei ennill, a dywedwch wrthynt fod y lle y maent yn awr yn tyfu bananas yn cael ei georeferenced mewn cyfesurynnau UTM?

Byddwn wedi hoffi gwneud mwy na rhoi fy nghrys newydd iddo, er bod ganddo logo'r sefydliad, fe'i derbyniodd fel petai Santa Claus wedi'i roi iddo. Es i byth yn ôl i'r lle ... fodd bynnag, fe newidiodd hynny ran fawr o'r ffordd rwy'n gweld y cadastre fel darn syml o wybodaeth, fel pobl, fel pobl.

Dim ond i'ch atgoffa, efallai na fyddwch yn gallu dod â bwyd i blant sy'n marw o newyn yn Affrica, ond y tu allan i'r gwydr lle rydych chi'n bwyta'ch hamburger mae plant eraill sydd hefyd yn newynog.

Diwrnod Gweithredu Blog Hapus ... mae rhywbeth i'w wneud dros dlodi.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.