LibreCAD o'r diwedd bydd gennym CAD am ddim

LibreCADRwyf am ddechrau trwy egluro nad yw'r un peth i ddweud CAD am ddim na CAD am ddim ond mae'r ddau derm yn y chwiliadau Google amlaf sy'n gysylltiedig â'r gair CAD. Yn dibynnu ar y math o ddefnyddiwr, bydd y defnyddiwr lluniadu sylfaenol yn meddwl am ei argaeledd heb wneud taliad trwydded na demtasiwn môr-ladrad ac felly fe'i gelwir yn CAD am ddim; mae'r defnyddiwr pŵer neu'r datblygwr yn edrych i LibreCAD am y rhyddid sydd ganddo i ehangu ei alluoedd.

Ac mae bod y fersiwn sefydlog gyntaf o LibreCAD wedi'i rhyddhau'n ddiweddar. Mae'n un o'r cyntaf y mae gennym ddisgwyliadau uchel ynddo sydd wedi gweld Open Source fel model busnes a fydd yn torri llawer o baradeimau yn y ffordd y mae gwybodaeth yn cael ei democrateiddio. Mewn gwirionedd, mewn meysydd eraill fel llwyfannau cyhoeddi gwe a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, mae meddalwedd am ddim wedi gwneud datblygiadau pwysig iawn, hyd yn oed yn rhagori ar offer perchnogol gyda brandiau poblogaidd, ond CAD sylfaenol (y tu allan i Blender sy'n wych ond ar gyfer dylunio mecanyddol. ) hyd yma nid ydym wedi gweld llawer.

Mae datblygu yn ailddefnyddio rhai o'r Qcad, y soniais amdano rywbryd yn ôl, er ei bod wedi cael ei ailadeiladu o'r newydd, ar ôl prin o anawsterau oherwydd y math o drwydded a rhai hawliau, heb fanteisio ar y swyddogaeth a rhywfaint o'r ymdrech a gymerodd tra'r enw'r prosiect oedd CADuntu.

Hyd yn hyn, mae'n fersiwn eithaf sylfaenol o hyd, fodd bynnag, y duedd y mae'n ei chael a'r derbyniad y mae'n ei gael yn y gymuned, meiddiaf gredu y bydd gennym offeryn CAD o'r diwedd ymhen tair blynedd sy'n cystadlu â meddalwedd boblogaidd. Gan ei fod wedi'i integreiddio i'r ecosystem geo-ofodol, bydd LibreCAD hyd yn oed yn gallu cyflawni mwy o gyflawniadau yn amgylchedd GIS gan fod angen gwneud llawer o bethau o'r ochr arddull CAD o hyd. llinell / trim / snap

Pa gynnydd sydd gan LibreCAD

Am y tro, mae defnyddioldeb LibreCAD yn edrych yn ymarferol iawn. Mae dyluniad y rhyngwyneb defnyddiwr yn eithaf ymarferol, gyda phaneli y gellir eu haddasu.

Mae trin haenau yn eithaf ymarferol, yn debyg fel y mae yn corelDraw neu MapInfo, gydag i ffwrdd, ymlaen mewn un clic. Yn y panel isaf mae'r lle ar gyfer gorchmynion llinell yn arddull AutoCAD, er bod yr opsiynau cyd-destunol mewn bar llorweddol a all naill ai fod ar y brig fel rhagosodiad neu'n arnofio yn unrhyw le. Mae'r delweddau canlynol yn dangos beth oedd y rhyngwyneb QCad a sut mae'r tebygrwydd wedi'i gynnal yn LibreCAD.

am ddim librecad cad

qcad am ddim am ddim

Rwy'n hoff o resymeg llif gorchymyn LibreCAD, gan osgoi cymaint o fariau sy'n rhwystro'r gweithle. Nid gorchymyn yw'r panel chwith mewn gwirionedd ond dewislen orchymyn, fel Microstation. I roi enghraifft:

  • Dewiswch y llinell orchymyn
  • Mae hyn yn achosi i'r eiconau gael eu disodli gan yr opsiynau llinell (o ddau bwynt, gan ddechrau o bwynt (pelydr), bisector, tangiad, ac ati)
  • A phan fyddwch chi'n dewis y math llinell, y snap

Hefyd yn y panel hwn gallwch chi alluogi bwydlenni nad ydynt yn delio â gostwng o'r bar uchaf, fel addasu gorchmynion, sizing, dewis neu orchmynion gwybodaeth.

LibreCAD

Yn amlwg, mae'n rhesymeg llif ymarferol iawn, oherwydd mewn amodau eraill, byddai'n rhaid i chi nofio ar draws y sgrîn i wneud llinell gyda snap penodol.

  • Mae hefyd yn ymarferol iawn, fel yn Microstation, nid yw'r gorchymyn a ddefnyddir yn marw, oni bai bod un arall yn cael ei ddefnyddio.
  • Yn debyg i AutoCAD, mae'n derbyn gorchmynion testun, gydag enwau a byrfoddau eithaf tebyg. Enghraifft, gellir ysgrifennu'r llinell: Llinell, L, ln; gellir ysgrifennu cyfochrog neu, ei wrthbwyso, hyd yn oed, yn gyfochrog.
  • Mae'n ymarferol iawn, y gallwch chi ffurfweddu'r iaith ar gyfer y rhyngwyneb a'r gorchmynion, a ddewisir ynddi Golygu> dewisiadau cais.
  • Mae wedi cadw'n awtomatig, a gellir ei ffurfweddu bob tro y mae'n digwydd.

Mae'r rhan fwyaf o ddatblygiadau arloesol LibreCAD yn y rhyngwyneb, er bod gorchmynion diddorol, megis dewis holl wrthrychau haen, a byddai angen gweld a oes unrhyw arloeswyr eraill. Ac er y dylai fel datrysiad rhad ac am ddim ailgynllunio'r ffordd o wneud pethau, yn gyffredinol maent wedi rhoi blaenoriaeth i'r gorchmynion a ddefnyddir fwyaf gan raglenni perchnogol, isod rwy'n rhestru cymhariaeth o'r rhai sydd bellach yn bodoli mewn perthynas â'r rhai a ddefnyddiais pan roddais y Cwrs AutoCAD yn seiliedig ar y 32 mwyaf cyffredin wrth lunio cynlluniau adeiladu. Er bod RC newydd, rwy'n defnyddio'r sefydlog 1.0 diweddaraf o Ragfyr 15, 2011.

 

1 clip_image001 Llinell Si Mae activating the menu menu yn gweithredu opsiynau megis:
-Lwy o ddau bwynt
-Line o ddechrau ac ongl
- llinell fertigol, llinell lorweddol
-Bisector llinell
-lellel
-Ac ati.
2 clip_image003 Polyline Si Mae dewis y gorchymyn yn gweithredu'r opsiynau ar gyfer golygu'r polylin fel ychwanegu neu dynnu nodau neu dorri rhannau.
3 clip_image005 Cylch Si - Pwynt y Ganolfan
- Canolfan radio
-Pwyntiau 2
-Pwyntiau 3
4 clip_image007 Ffin Na Mae'n bosib y gellir ei wneud gyda'r gorchymyn gorchudd
5 clip_image009 bloc Si Mae'r ddewislen yn cynnwys eiconau ar gyfer ailenwi, ail-lunio, golygu, dadgroup, neu fewnosod
6 clip_image011 Trefniant Na
7 clip_image013 Torrwch Si Mae yna opsiwn trim hefyd ar gyfer dwy linell, yn debyg i'r hyn a wnawn gyda'r ffiled radlet sero.
8 clip_image015 Copi Si
9 clip_image017 Gynigydd Si Mae'r gorchymyn symud yn y copi ac yn cylchdroi gorchmynion, mewn rhesymeg tebyg i'r lisp a elwir Rwy'n dilyn
10 clip_image019 I gylchdroi Si
11 clip_image021 I ddringo Si
12 clip_image023 Espejo Si
13 clip_image025 Golygu fertigau Si
14 clip_image026 manteisio Si
15 clip_image028 Pwynt Si
16 clip_image030 Arco Si -Center, pwynt, onglau.
-Cyncentrig
-Pwyntiau 3
17 clip_image032 Polygon Si -On ganolfan
-Rhy ochr
18 clip_image034 Ellipse Si
19 clip_image036 Hollow Na Nid oes unrhyw gefnogaeth ar gyfer gwrthrychau wedi'u stwffio â math cadarn eto
20 clip_image038 Rectangle Si
21 clip_image040 I ymestyn Si
22 Egwyl Si Gelwir y gorchymyn yn rhannu, rhannwch y llinell ar bwynt penodol
23 clip_image043 Multiline Na
24 clip_image044 Xline Na
25 clip_image045 Hatch Si
26 clip_image046 Mewnosod Bloc Si
27 clip_image047 Testun Si Gallwch ungroup y testun mewn llythyrau, yn ymarferol iawn y panel ar gyfer priodoleddau testun ac mewnosod symboleg gyffredin fel diamedr, ar, graddau, ac ati.
28 clip_image048 Cyfochrog Si
29 clip_image049 Extender Na Mae'n debyg y gellir ei wneud gyda darn neu ddarn o ddwy linell
30 clip_image050 Prolong Si
31 clip_image051 Ffiled Si
32 clip_image052 Dileu Si Mae gwahaniaeth o orchmynion rhwng dileu a dileu gwrthrych a ddewiswyd

 

Terfynau LibreCAD

Nid wyf am siarad am y cyfyngiadau, gan fod y prosiect yn dal i fod yn dendr.

Am y tro mae'r rhyngwyneb yn eithaf araf ac nid oes gan y llygoden lawer o swyddogaethau wrth ddewis gwrthrychau a chyda botwm dde'r llygoden. Mae'r opsiynau snap yn fwy neu'n llai derbyniol ond mae'r swyddogaeth ddal yn dal i ymddangos yn wael. Dim ond gwaith 2D y mae'n ei gefnogi, yn y tymor byr byddant yn sicr o weithredu isometrig fel y gwnaeth qCAD. Nid oes unrhyw drin yn cael ei drin, mae'r rhai presennol mewn lluniad yn cael eu hystyried fel blociau sydd wedi'u mewnosod yn y ffeil er na ellir eu delweddu, mae'r argraffu yn eithaf gwael.

Yn amlwg, o ganlyniad i fod yn newydd, nid oes llawlyfr o hyd.

Mae hefyd yn cefnogi ffeiliau dxf yn unig mewn fformatau 2000, yna disgwyliwn gefnogaeth dwg2000.

Bydd yn tyfu i'r graddau y cânt eu blaenoriaethu ar y rhestr ddymuniadau, y gymuned Bydd yn chwarae rôl dda.

 

Yr her fwyaf o LibreCAD

Yn onest, nid wyf yn edrych ar anawsterau wrth gael rhyngwyneb cwbl weithredol a defnydd da o'r adnodd cyfrifiadurol.

Yn fy marn i, yr her fwyaf yw gallu agor ffeiliau dwg / dgn. Tra bod bron unrhyw raglen cost isel, fel y rhai yn llinell IntelliCAD, Globalmapper, TatukGIS yn ei wneud, mae rhaglenni aeddfed iawn fel QGIS y GvSIG nid ydynt wedi gallu agor y drws i gytundeb. Mae'n ymddangos nad yw'r drysau bob amser ar agor ar gyfer mentrau am ddim. Yn achos Bentley Systems, byddai'n rhaid gwneud yr ymdrech trwy'r Cynghrair Dylunio Agored a delio â'r fformat V8 a Rwy'n-fodel y credwn y bydd yn ymwneud â 10 yn fwy o flynyddoedd, yn achos AutoCAD yn fwy cymhleth oherwydd ar ôl i bawb allu agor (dwg2000) mae o leiaf bedwar fformat newydd, gan gynnwys yr un a ddaw AutoCAD 2013.

Mae hefyd yn her wych i feddwl am balansedd, gan fod heddiw yn sôn am ddyfeisiau eisoes, mae dyfodol CAD wrth fodelu (BIM), a bydd y LibreCAD hwn yn faich trwm os ydym o'r farn bod y rhan fwyaf o'r cyfraniadau'n wirfoddol .

Y her arall yw cynaliadwyedd, a fydd yn sicr o gael ei chael gan ei fod yn rhyngwladol.

Ar hyn o bryd, cefais argraff dda, na rhaglen gyda chyflawnadwy o 12 MB yn unig.

Lawrlwythwch LibreCAD

4 Yn ymateb i "LibreCAD, bydd gennym CAD am ddim o'r diwedd"

  1. mae gennych wallau difrifol wrth geisio rhannu cylch rhwng dwy linell gan ei fod yn cael ei wneud yn y tiwtorial youtube faucet. Nid wyf yn gallu ac mae gen i oriau gyda hi. A yw'r fideo yn twyllo? Ai yw fy rhaglen? Allwch chi fy helpu? t

  2. Diolch am gyfraniad da iawn, gan fy mod yn newydd i hyn, gallaf ddweud bod y rhyngwyneb yn reddfol iawn, gobeithio y gellir lawrlwytho ac arddangos y blociau yn dwg yn fuan.

  3. Gwelaf ei fod yn caniatáu i ffeiliau ffurflenni siâp mewnforio, er nad wyf wedi gallu gweld yr elfennau a dynnwyd yn y profion yr wyf wedi'u gwneud.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.