LibreCAD o'r diwedd bydd gennym CAD am ddim

LibreCADRwyf am ddechrau drwy egluro nad yw yr un peth i ddweud CAD am ddim fel CAD am ddim ond mae'r ddau derm yn y chwiliadau Google mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â'r gair CAD. Yn dibynnu ar y math o ddefnyddiwr, bydd y lluniad sylfaenol yn ystyried ei fod ar gael heb wneud taliad trwydded neu ddematiaeth am fôr-ladrad ac felly'n ei alw'n CAD am ddim; mae'r defnyddiwr neu ddatblygwr uwch yn edrych ar LibreCAD am y rhyddid mae'n rhaid iddo ehangu ei alluoedd.

Ac mae wedi bod yn ei lansio fersiwn sefydlog cyntaf LibreCAD ddiweddar. Mae hwn yn un o'r rhai cyntaf lle y mae gennym ddisgwyliadau uchel sydd wedi gweld y Agor Darddiad fel model busnes a fydd yn torri llawer patrymau yn y modd y gwybodaeth yn cael ei democratized. Mewn gwirionedd, mewn meysydd eraill megis cyhoeddi llwyfannau ar y we a meddalwedd am ddim GIS wedi gwneud cynnydd sylweddol, gan gynnwys curo offer perchnogol â brandiau enwog, ond mae CAD sylfaenol (y tu allan i Blender yn wych, ond ar gyfer dylunio mecanyddol ) hyd yma nid ydym wedi gweld llawer.

Mae datblygu yn ailddefnyddio rhai o'r Qcad, y soniais amdano rywbryd yn ôl, er ei bod wedi cael ei ailadeiladu o'r newydd, ar ôl prin o anawsterau oherwydd y math o drwydded a rhai hawliau, heb fanteisio ar y swyddogaeth a rhywfaint o'r ymdrech a gymerodd tra'r enw'r prosiect oedd CADuntu.

Hyd yn hyn mae'n fersiwn eithaf sylfaenol o hyd, fodd bynnag, y tueddiad a'r ffaith ei fod yn ei dderbyn yn y gymuned, rwy'n credu y bydd gennym offeryn CAD yn y diwedd, sy'n cystadlu â meddalwedd poblogaidd. Cyn belled ag y caiff ei integreiddio i'r ecosystem geosodol, gall LibreCAD hyd yn oed gyflawni cyflawniadau mwy yn yr amgylchedd GIS gan fod angen gwneud llawer o bethau o ochr CAD yn yr arddull llinell / trim / snap

Pa gynnydd sydd gan LibreCAD

Am nawr, mae defnyddioldeb LibreCAD yn ymarferol iawn. Mae'r dyluniad rhyngwyneb defnyddiwr yn eithaf ymarferol, gyda phaneli addasadwy.

Mae trin haenau yn eithaf ymarferol, yn debyg fel y mae yn corelDraw neu MapInfo, gydag oddi ar, mewn dim ond un clic. Yn y panel isaf, mae'r gofod ar gyfer gorchmynion llinell yn arddull AutoCAD, er bod yr opsiynau cyd-destunol mewn bar llorweddol a all fod naill ai'n ddiofyn neu'n symud yn unrhyw le. Mae'r delweddau canlynol yn dangos beth oedd y rhyngwyneb QCad a pha mor gyffelyb a gedwir yn LibreCAD.

am ddim librecad cad

qcad am ddim am ddim

Rwy'n hoffi rhesymeg llif gorchymyn LibreCAD, gan osgoi cymaint o fariau sy'n clogio'r gweithfan. Nid yw'r panel chwith mewn gwirionedd o orchmynion ond o ddewislen gorchymyn, i'r Microstation ethyl. Rhoi esiampl:

  • Dewiswch y llinell orchymyn
  • Mae hyn yn achosi i'r eiconau gael eu disodli gan yr opsiynau llinell (o ddau bwynt, gan ddechrau o bwynt (pelydr), bisector, tangiad, ac ati)
  • A phan fyddwch chi'n dewis y math llinell, y snap

Hefyd yn y panel hwn gallwch chi alluogi bwydlenni nad ydynt yn delio â gostwng o'r bar uchaf, fel addasu gorchmynion, sizing, dewis neu orchmynion gwybodaeth.

LibreCAD

Yn amlwg, mae'n rhesymeg llif ymarferol iawn, oherwydd mewn amodau eraill, byddai'n rhaid i chi nofio ar draws y sgrîn i wneud llinell gyda snap penodol.

  • Mae hefyd yn ymarferol iawn, fel yn Microstation, nid yw'r gorchymyn a ddefnyddir yn marw, oni bai bod un arall yn cael ei ddefnyddio.
  • Yn debyg i AutoCAD, mae'n derbyn gorchmynion testun, gydag enwau a byrfoddau eithaf tebyg. Enghraifft, gellir ysgrifennu'r llinell: Llinell, L, ln; gellir cyfochrog neu gael ei wrthbwyso, hyd yn oed, yn gyfochrog.
  • Mae'n ymarferol iawn, y gallwch chi ffurfweddu'r iaith ar gyfer y rhyngwyneb a'r gorchmynion, a ddewisir ynddi Golygu> Dewisiadau App.
  • Mae wedi cadw'n awtomatig, a gellir ei ffurfweddu bob tro y mae'n digwydd.

Mae'r rhan fwyaf o'r datblygiadau arloesol yn LibreCAD yn y rhyngwyneb, er bod gorchmynion diddorol, megis dewis yr holl wrthrychau mewn haen, a rhaid ichi weld a oes unrhyw arloeswyr eraill. Ac er ei bod yn ddatrysiad am ddim, dylech ailgynllunio'r ffordd rydych chi'n gwneud pethau, yn gyffredinol rydych wedi rhoi blaenoriaeth i'r gorchmynion a ddefnyddir fwyaf gan raglenni perchnogol, yna yn barod i gymharu'r rhai sydd bellach yn bodoli mewn perthynas â'r rhai a ddefnyddiais wrth roi Cwrs AutoCAD yn seiliedig ar y 32 mwyaf cyffredin wrth lunio lluniau adeiladu. Er bod RC newydd, yr wyf yn defnyddio'r sefydlog 1.0 olaf o Ragfyr 15 2011.

1 clip_image001 Llinell Si Mae activating the menu menu yn gweithredu opsiynau megis:
-Lwy o ddau bwynt
-Line o ddechrau ac ongl
- llinell fertigol, llinell lorweddol
-Bisector llinell
-lellel
-Ac ati.
2 clip_image003 Polyline Si Mae dewis y gorchymyn yn gweithredu'r opsiynau ar gyfer golygu'r polylin fel ychwanegu neu dynnu nodau neu dorri rhannau.
3 clip_image005 Cylch Si - Pwynt y Ganolfan
- Canolfan radio
-Pwyntiau 2
-Pwyntiau 3
4 clip_image007 Ffin Na Mae'n bosib y gellir ei wneud gyda'r gorchymyn gorchudd
5 clip_image009 bloc Si Mae'r ddewislen yn cynnwys eiconau ar gyfer ailenwi, ail-lunio, golygu, dadgroup, neu fewnosod
6 clip_image011 Trefniant Na
7 clip_image013 Torrwch Si Mae yna opsiwn trim hefyd ar gyfer dwy linell, yn debyg i'r hyn a wnawn gyda'r ffiled radlet sero.
8 clip_image015 Copi Si
9 clip_image017 Gynigydd Si Mae'r gorchymyn symud yn y copi ac yn cylchdroi gorchmynion, mewn rhesymeg tebyg i'r lisp a elwir Rwy'n dilyn
10 clip_image019 I gylchdroi Si
11 clip_image021 I ddringo Si
12 clip_image023 Espejo Si
13 clip_image025 Golygu fertigau Si
14 clip_image026 manteisio Si
15 clip_image028 Pwynt Si
16 clip_image030 Arco Si -Center, pwynt, onglau.
-Cyncentrig
-Pwyntiau 3
17 clip_image032 Polygon Si -On ganolfan
-Rhy ochr
18 clip_image034 Ellipse Si
19 clip_image036 Hollow Na Nid oes unrhyw gefnogaeth ar gyfer gwrthrychau wedi'u stwffio â math cadarn eto
20 clip_image038 Rectangle Si
21 clip_image040 I ymestyn Si
22 Egwyl Si Gelwir y gorchymyn yn rhannu, rhannwch y llinell ar bwynt penodol
23 clip_image043 Multiline Na
24 clip_image044 Xline Na
25 clip_image045 Hatch Si
26 clip_image046 Mewnosod Bloc Si
27 clip_image047 Testun Si Gallwch ungroup y testun mewn llythyrau, yn ymarferol iawn y panel ar gyfer priodoleddau testun ac mewnosod symboleg gyffredin fel diamedr, ar, graddau, ac ati.
28 clip_image048 Cyfochrog Si
29 clip_image049 Extender Na Mae'n debyg y gellir ei wneud gyda darn neu ddarn o ddwy linell
30 clip_image050 Prolong Si
31 clip_image051 Ffiled Si
32 clip_image052 Dileu Si Mae gwahaniaeth o orchmynion rhwng dileu a dileu gwrthrych a ddewiswyd

Terfynau LibreCAD

Nid wyf am siarad am y cyfyngiadau, gan fod y prosiect yn dal i fod yn dendr.

Am y tro, mae'r rhyngwyneb yn eithaf araf ac mae nifer o swyddogaethau'r llygoden ar goll, pan fyddwch yn dewis gwrthrychau a phan gliciwch ar y botwm dde i'r llygoden. Mae'r opsiynau snap yn fwy neu lai derbyniol ond mae'r swyddogaeth dal yn ymddangos yn wael o hyd. Mae'n cefnogi gwaith yn 2D yn unig, yn y tymor byr, mae'n sicr y bydd yn gweithredu'r isometrig ag y gwnaeth qCAD. Nid oes unrhyw ddulliau o drin, mae'r rhai presennol mewn llun yn cael eu hystyried fel blociau a fewnosodwyd yn y ffeil er na ellir eu darlunio, mae'r argraffu yn eithaf gwael.

Yn amlwg, o ganlyniad i fod yn newydd, nid oes llawlyfr o hyd.

Mae hefyd yn cefnogi ffeiliau dxf yn unig mewn fformatau 2000, yna disgwyliwn gefnogaeth dwg2000.

Bydd yn tyfu i'r graddau y cânt eu blaenoriaethu ar y rhestr ddymuniadau, y gymuned Bydd yn chwarae rôl dda.

Yr her fwyaf o LibreCAD

Yn onest, nid wyf yn edrych ar anawsterau wrth gael rhyngwyneb cwbl weithredol a defnydd da o'r adnodd cyfrifiadurol.

Yn fy marn i, yr her fwyaf yw ei fod yn llwyddo i agor ffeiliau dwg / dgn. Er bod bron unrhyw raglen cost isel, fel y rhai yn y llinell IntelliCAD, Globalmapper, TatukGIS yn ei wneud, mae rhaglenni aeddfed iawn fel QGIS y GvSIG Nid ydynt wedi gallu agor y drws i gytundeb. Mae'n ymddangos nad yw'r drysau bob amser yn agored i fentrau am ddim. Yn achos Bentley Systems, dylai'r ymgais gael ei wneud trwy Cynghrair Dylunio Agored a delio â'r fformat V8 a Rwy'n-fodel y credwn y bydd yn ymwneud â 10 yn fwy o flynyddoedd, yn achos AutoCAD yn fwy cymhleth oherwydd ar ôl i bawb allu agor (dwg2000) mae o leiaf bedwar fformat newydd, gan gynnwys yr un a ddaw AutoCAD 2013.

Mae hefyd yn her wych i feddwl am balansedd, gan fod heddiw yn sôn am ddyfeisiau eisoes, mae dyfodol CAD wrth fodelu (BIM), a bydd y LibreCAD hwn yn faich trwm os ydym o'r farn bod y rhan fwyaf o'r cyfraniadau'n wirfoddol .

Y her arall yw cynaliadwyedd, a fydd yn sicr o gael ei chael gan ei fod yn rhyngwladol.

Ar hyn o bryd, cefais argraff dda, na rhaglen gyda chyflawnadwy o 12 MB yn unig.

Lawrlwythwch LibreCAD

Ymatebion 4 i "LibreCAD, yn olaf bydd gennym CAD am ddim"

  1. mae gennych wallau difrifol wrth geisio rhannu cylch rhwng dwy linell gan ei fod yn cael ei wneud yn y tiwtorial youtube faucet. Nid wyf yn gallu ac mae gen i oriau gyda hi. A yw'r fideo yn twyllo? Ai yw fy rhaglen? Allwch chi fy helpu? t

  2. Diolch am gyfraniad da iawn, gan fy mod yn newydd i hyn, gallaf ddweud bod y rhyngwyneb yn reddfol iawn, gobeithio y gellir lawrlwytho ac arddangos y blociau yn dwg yn fuan.

  3. Gwelaf ei fod yn caniatáu i ffeiliau ffurflenni siâp mewnforio, er nad wyf wedi gallu gweld yr elfennau a dynnwyd yn y profion yr wyf wedi'u gwneud.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.