Trosi UTM cyfesurynnau i Excel daearyddol

Yn y swydd flaenorol, roeddem wedi dangos taflen Excel i gydlynu trawsnewid Daearyddol i UTM o ddalen a oedd wedi poblogaidd Gabriel Ortiz.

Ystyriwch nawr offeryn sy'n gwneud yr un broses o chwith, hy cael cyfesurynnau UTM fformat (Universal Traverso Mercator) a gwybod yr ardal, a'r lledredau daearyddol drawsnewid hydoedd.

Gadewch i ni ddechrau cyfarwyddo â hyn: fel Google Earth, byddai gyfesurynnau'r Palacio de los Deportes ym Mecsico yn X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 o ystyried bod Google Earth yn defnyddio fel WGS84 datwm. (Er nad ydych yn gwybod, i weld UTM cyfesurynnau rydych yn arfau yn unig / opsiynau / vista3D / dangos lat / hir)

image

Mewn cyfesurynnau daearyddol, byddai hyn yn Long = -8 ° -5 '-59 », lat = 19 ° 24', (i arddangos y grid yn google Earth mae'n dod yn« view / grid »)

image

Rwy'n argymell eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r math hwn o wirio a deall sut mae cyfesurynnau UTM yn gweithio i gael y gorau o'r offeryn yn Excel.

Rwyf wedi gwneud y daflen hon Byddai hynny'n ddefnyddiol iawn i ffrind a fu'n brydlon yn edrych i anfon rhywfaint o ddata a oedd mewn UTM i Google Earth.

lat google ddaear

1. Sut i fynd i mewn i ddata

caeau melyn casglu'r cyfesurynnau XY, a hefyd yr ardal, dylai hyn fod yn ddigon i ofalu fel enghraifft Mexico, meysydd sy'n amrywio o 16 21 un cyfesurynnau fel y gallwch fod mewn gwahanol ardaloedd.

lat google ddaear

Mae'r un peth yn digwydd gyda'r hemisffer, fel yn achos Colombia, Ecuador a Brasil sydd â meysydd yn yr hemisffer gogleddol a deheuol.

Hefyd yn y rhan uchaf yw'r esffero cyfeirio y cynhyrchwyd y cyfesurynnau UTM, nid dyma'r cyfesurynnau allbwn, ond yn hytrach ar gyfer y cyfesurynnau mewnbwn.

2. Mae'r canlyniadau allbwn

image

Y colofnau gwyrdd yw'r cyfesurynnau daearyddol, bydd y cydlynu yn y dwyrain o'r meridian Greenwich yn gadarnhaol, bydd y dwyrain i'r gorllewin yn negyddol.

3 Sut i'w hanfon i Google Earth

Roeddem eisoes wedi gweld rhai ffyrdd i anfon ffeil excel i Google Earth, yn ddaearyddol ac yn UTM, felly edrychwch, os ydych chi am anfon y cyfesurynnau UTM i AutoCAD, mae'r templed Excel hwn yn eich galluogi i wneud hynny.

Lawrlwythiadau Geoutm

 

Yma gallwch lawrlwytho'r templed i drosi cyfesurynnau UTM i Ddaearyddol.

Gallwch ei brynu gyda hi cerdyn credyd.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 

 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

 

109 Ymatebion i "Trosi cyfesurynnau UTM i ddaearyddol gydag Excel"

 1. Mae'r holl farnau blaenorol gyda dyddiadau'r gorffennol, ar gyfer heddiw Medi'r flwyddyn 2020, fel y mae fersiynau o'r fath, mae technoleg yr eiliad honno'n wahanol i ddyddiad heddiw, a fydd yn parhau mewn grym, a oes amrywiadau?

 2. Gyda llaw, yr wyf newydd ddarganfod y wefan hon ac rydw i wedi fy nhynnu. Mae'n rhaid i mi barhau i dreulio peth amser ynddo, ond mae'n edrych yn wych.

 3. Hoffwn wybod am pan roddais i mewn i'r un grid ddaearyddol rwyf yn pleidleisio gwahanol ganlyniadau er enghraifft

 4. q rhaglen ar gyfer ffenestri windows Vista neu ragoriaeth. Gallaf ei ddefnyddio a'i lawrlwytho'n rhad ac am ddim i drosi'r cydlynu yn fflat i ddaearyddol neu viseversa, diolchaf ymlaen llaw y sylw at y presennol.

  Yn gywir,

  Efrain Peña Borda

 5. Bore da;

  Hoffwn wybod, os gyda'ch bwrdd, gallaf drosi (o UTM i DAEARYDDIAETH) lawer o gydlynu ar yr un pryd. Mae llawer yn hoffi 1000.

  Yr wyf yn disgwyl eich ateb prydlon, diolch.

 6. Mae gen i ddiddordeb personol yn y templed exel i drosi cyfesurynnau GTM I UTM A FFURFLENNI
  Anfonwch templed rhif cyfrif cyfrif i mi

 7. Helo, mae gen i ddalen ragor i symud o raddau degol i raddau, munudau, eiliadau.
  Cysylltwch â mi

 8. Helo José Luis
  Dim problem, mae'r templed yn cynnwys colofnau lle mae'n cefnogi'r mewnbwn mewn fformat degol.
  Ar ôl i chi ei brynu, cysylltwch â ni a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud hynny.

 9. Annwyl yr hyn yr wyf eisiau yw plotio cyfesurynnau yn MicroStation V8i, ond mae fy llaw yn dal graddau Degol LAT W89.14298 N13.71391 mi, ac mae'n rhaid i mi newid i XY, mae'r excel templed y galwadau mewn graddau, munudau ac eiliadau.
  Gall fy helpu gyda hyn. Diolch ichi

 10. Yn gyntaf, diolch am eich diddordeb.
  Gwiriwch yr hyn yr ydych yn chwilio amdano, gan fod y templed hwn yn trosi o UTM i ddaearyddol ond mae yna dempledi eraill sy'n siŵr o wneud yr hyn rydych chi ei eisiau.

  Edrychwch ar y ddolen hon y templedi eraill sydd ar gael.
  http://geofumadas.com/descargas-utiles/

 11. GALL CWESTIWN FOD YN TAFLEN EXCEL FYND GRADDAU UNIONGYRCHOL degol a FYDDAI'N GOST.

 12. Gallwch ddefnyddio'r daenlen i drosi cyfesurynnau daearyddol i mewn
  Cyfesurynnau UTM ac fel

 13. Gan fod y templed yn gweithio heb anghyfleustra

  Os byddwch yn gadael enghraifft i ni, gallwn adolygu.
  Beth yw cyfesurynnau roddoch yr ardal honno, byddwch yn cynhyrchu canlyniadau, pa wlad ydych chi a byddwn yn adolygu i weld beth sy'n digwydd. Peidiwch â bod yn fater o enwebu miloedd neu wahaniaethau degol.

 14. Hi, prynais y ffurflen, rwyf yn gosod y cydlynu i'w trosi ond fe'i hanfonais oddi ar y cyfandir. Efallai ei bod yn yr ardal, yn y daflen hon yn rhoi parth 15, ar gyfer Chile pa faes y dylwn ei roi?

 15. Helo, mae angen i mi drawsnewid cyfesurynnau mewn graddau degol i gydlynu mewn graddau, cofnodion ac eiliadau.

 16. Yn sicr mae eich cydlyniad Y yn wael, oherwydd mae lledred yn dechrau yn Ecwador a phan mae'n cyrraedd uchder El Salvador, mae nifer sy'n fwy na miliwn. Mae'n debyg ei wirio bod yna'r broblem.

 17. A yw bod yn y wlad hon amrywiadau hyd mewn graddau yn amrywio rhwng 87 89 ° a ° a lledred rhwng 13 14 ° a ° yw Americanaidd Canolog

 18. Do, ond ni fyddem yn gwybod beth i'w ddweud. Sut ydych chi'n gwybod y dylai hynny ei roi?
  Pa Ddata a ddefnyddiwyd gennych?

  Cofnodwch y cyfesurynnau yma mewn metrau, a byddwn yn ceisio ein trosyddydd i weld a ydych yn gofalu amdano.

 19. edrych, defnyddiwch trawsnewidydd cydlynu graddau metr a dylai'r canlyniadau roi yn hydred a lledred 89 13 ° °, ond rhoddodd ° 89 mi ac lledred 2 16 ° ardal defnydd gogledd a'r angen hemisffer gorllewinol i wybod beth sy'n gwneud

 20. mae fersiwn google goheb sy'n derbyn pwyntiau i mewn â chyfesurynnau UTM yn 6.2.1.6014 (beta)

 21. Rydych yn clicio ar y ddolen sy'n dweud:

  Yma gallwch chi ei lawrlwytho

  Neu ar y botwm sy'n dweud "prynu nawr"

 22. Ni allaf ddod o hyd i'r ffordd i anfon y ddoleri 2 ac rwyf angen i mi lawrlwytho'r daflen waith honno ar y cyd.

 23. iawn ac a oes unrhyw bosibilrwydd o gael map o Venezuela sy'n dweud wrthyf o ba bwynt i ba bwynt y mae'r carcharorion neu'r parthau?

 24. Hi, mae gennyf rai amheuon. mae'r cyfesurynnau UTM yr un fath AGFAN? yw bod angen i mi wybod pa feysydd y mae Venezuela wedi eu rhannu, a allwch chi fy helpu â hynny os gwelwch yn dda?

 25. Mewn rhai achosion fe all ddigwydd bod y lawrlwythiad yn dod i ben, neu fod y Proxi o'r lle rydych chi'n cysylltu blociau yn ei lawrlwytho. Fodd bynnag, rhag ofn bod hyn yn digwydd, gallwch chi roi gwybod drwy'r post.

  Fe wnaethom anfon y templed i'ch e-bost.

  Cyfarch.

 26. Ni allwch, nid yw Google Earth yn derbyn mewnbwn cydlynol mewn fformat UTM. Y peth mwyaf ymarferol yw eich bod chi'n ei wneud gyda rhaglen GIS fel Microstation, gvSIG neu QGis, ac yna ei allforio i kml i'w weld yn Google Earth.

 27. Hi, edrych, mae gen i ddiddordeb yn y cyfesurynnau. Hoffwn wybod sut rydw i mewnbwn fy nghydlynau i Google Earth ymlaen llaw, Gracesco, y cymorth.

 28. Hi, Miguel. O ran eich cwestiwn:
  - Y cyfesurynnau a ddangosir gan Google Earth a'r rhai y cyfeiriwch atynt yw'r rhai a elwir yn UTM. Mae'r system hon yn rhannu'r cyfandir i mewn i barthau 60 sy'n mynd o polyn i polyn, o raddau 6 o hyd pob un. Yn y dwyrain, mae gan bob parth 500,000 fel y meridian canolog ac felly mae'n cynyddu neu'n lleihau hyd nes cyrraedd terfyn y parth, fel bod cydlynu dwyreiniol yn cael ei ailadrodd ymhob parth, ond nid yw byth yn negyddol. Tua'r gogledd, mae'n dechrau sero o'r cyhydedd, tuag at y polyn gogledd ac yn hemisffer deheuol yn dechrau yn y polyn nes cyrraedd y cyhydedd.

  Mae'r system hon yn achosi anawsterau mewn gwledydd sy'n cymryd rhan mewn mwy nag un ardal, yn achos Colombia ymhlith yr ardaloedd 17, 18 19 a. Yn ogystal, mae ganddo'r hynodrwydd o gael un segment yn hemisffer y gogledd ac un arall yn hemisffer y de.
  Felly mae'r gwledydd yn penderfynu dewis gwreiddiau ffug, i leihau cymhlethdod hyn, a dyna pam nad yw'n bosibl i'r cydlynu gyd-fynd â'r rhai a ddangosir gan Google Earth.
  I wneud yr addasiadau, mae'r Sefydliadau Daearyddol yn darparu gwybodaeth fel hyn:

  http://www.unalmed.edu.co/~janaya/clase3/cambio_coord_datum.htm

  Gallwch hefyd edrych ar y dolenni hyn:

  http://www.unalmed.edu.co/~janaya/clase3/clase3.htm
  http://geofumadas.com/entendiendo-la-proyeccin-utm/

 29. Bore da

  Ar ôl mynd i mewn i'r wefan, oherwydd yr oeddwn yn chwilio am wybodaeth y cydlynu a fanylir isod:

  Yn y map o Colombia a baratowyd gan IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi), nid yw cydlynu y map a grybwyllir yn cyd-fynd â chydlynu map Google Earth:

  Er enghraifft, mae'r cyfesurynnau map o Colombia, i leoli union fan a'r lle i ychydig i'r de o Puerto Wilches 1021223E, 1302614N Nid yw'r cyfesurynnau gallu lleoli y map o Google Earth, gallai egluro y gwahaniaeth hwn?
  Ar ben hynny, fel achos rhyfedd, gan gymryd y map o Google Earth, yn benodol yn yr adran o Nariño yn arsylwi bod y cyfesurynnau sy'n mynd o'r gorllewin i'r dwyrain, yn cymryd achos Tumaco, mae wedi ei leoli yn 748650 E, os byddwn yn parhau gyda'r un gyfesurynnau tua'r dwyrain, mae'n tynnu sylw at gyrraedd 833969E ac yn newid ychydig yn ddiweddarach i 166030E. Mae'r un peth yn digwydd yn Google Earth o'r cyhydedd i'r Gogledd yn dechrau am 0.0, tra yn IGAC wedi ei gydlynu ar y cyhydedd hun.
  I gloi, sut allwch chi wneud trawsnewidiadau gan yr IGAC yn cydlynu â Google Earth?
  Diolch o flaen llaw am eich cymorth gwerthfawr wrth egluro'r sefyllfa ddryslyd hon.

 30. Addasiad da iawn o waith Gabriel Ortis, Roeddwn i'n arfer ei fod yn Win XP, ond yr wyf yn newid i W7 ac y gallwn i barhau i'w ddefnyddio, mae'n ddefnyddiol iawn i dreulio pwyntiau i ffeil KML sy'n darllen google ddaear, os byddwch yn rhoi e-bost yr wyf yn anfon ataf addasu.

  diolch

 31. Rwyf wedi ei geisio gyda phwyntiau cydlynu Cartograffeg Cenedlaethol Venezuela ac mae'n rhoi yr un canlyniadau. diolch i chi

 32. Helo,

  Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad.

 33. Vitos, i wneud yr addasiad yn y cefn, neu o Daearyddol i UTM, gallwch wirio y ddolen Geofumadas hwn

 34. Mae'r cyfraniad mawr hwnnw, yn gweithio'n berffaith ym mron pob achos, ond gan gyfyngwyr y dull. Diolch am ei rannu ar y we.
  Cyfarch mawr!

 35. 1 Giga Diolch am y cyfraniad y blog hwn, yn fwy na rhagorol, clickcidades (Dyfeisiwch llongyfarchiadau informatic !!) yn gallu lawrlwytho'r daenlen Excel daearyddol i UTM, ond mae'r cyswllt a roddir yma ni allai, hy UTM daearyddol, mae rhai gyfarwyddeb arbennig?. Diolch yn fawr.

 36. Mae'n offeryn rhagorol ...
  Mae yna bobl sydd weithiau'n gymedrol iawn ac nad ydyn nhw'n hoffi rhannu eu gwybodaeth ond dwi'n gweld eich bod chi'n hael ... diolch am eich teclyn ...
  ewch ymlaen

 37. Mae'n rhaid gen i ddelwedd o Bs. Fel., Yr Ariannin gyda phwyntiau a gafwyd o google earth, a oes unrhyw un yn gwybod beth yw'r spheroid a'r datwm y mae Google Earth yn ei ddefnyddio a pha ardal o Ariannin ydyw? I wneud y georeferencing, mae Erdas yn gofyn imi am y data hwnnw.
  Diolch yn fawr

 38. Hi! Cyfraniad da iawn. Fodd bynnag, a allech chi roi'r fformiwla i mi ei wneud gyda chyfrifiannell?
  diolch

 39. Amcana UTM chi, copïwch y cyfesurynnau yn y tabl Excel, gan nodi pa ardal yn a dod yn ddaearyddol gan well'll eu cael yn yr ardal arall, os digwydd wedyn i UTM yn yr ardal arall, yn cymryd y cyfesurynnau a rhesins daearyddol trosi i UTM, gan ddewis y parth arall.

 40. Hi, mae gen i set o ddata a gymerwyd mewn utm yn y parth 16 ond mae angen i mi eu newid i parth 15 sut rwy'n ei wneud

  diolch

 41. da iawn eich techneg, ond mae angen i mi wybod sut i wneud y newid, ond nid digidol rwy'n peirianneg Stoy cynhyrchu anifeiliaid myfyriwr sy'n astudio cadwraeth pridd a dŵr, yn y mater hwn yr wyf yn gofyn i ddangos y cyfrifiadau a phenderfynu ar y camgymeriad rhwng y ddau cyfesurynnau, nid sut i'w gwneud. allen nhw fy helpu? Y peth pwysicaf yw cyfrifo'r gwall rhwng y ddau gydlyniad !!
  diolch ymlaen llaw !!

 42. Hi! Deuthum i mewn i'r gronfa ddata o gyfesurynnau daearyddol er mwyn eu trosglwyddo'n wastad ond nid yw'r canlyniad yr wyf yn ei gael yn yr hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Mae angen y trawsnewidiad hwn arnaf ar gyfer cydlynu yn Colombia. Pa newid y dylwn ei wneud?

 43. helo! Mae rhywun yn gwybod sut y gallaf fynd o UTM i Geisiadau (graddau) ond mewn degolion, nid mewn munudau neu eiliadau.

  A oes unrhyw offeryn mewn excel a fydd yn caniatáu i mi wneud hyn?

  diolch am eich amser, ac unwaith eto geofumadas gwych ..!

 44. Geofumadas gwych a Gabriel Ortiz, diolch am eich diddordeb chi o ran helpu eraill! o Peru, rwy'n eich cyfarch ...!
  oer

 45. GWAITH DA A GWNEUD RHAI BLYNYDDOEDD GYDA EICH GWYBODAETH A MAE'N DA IAWN Onest 'n bert da, yr wyf yn GENNYCH BROBLEM GYDA TRAWSNEWID gyfesurynnau UTM neu ddaearyddol A PLANE, SY'N ANGEN PLOT YN Y MAES Â GWEITHREDU BYW NEU PLANE SEILIEDIG AR BASE PWYNTIAU DATA YN Y MAES A FFISEGOL UTM cyfesurynnau neu CWRS daearyddol AC AGOS AT DDILYSU Y cyfesurynnau UTM NEWYDD gWALL, gall OJALA fy helpu

 46. Mae rhaglen Flyer UTM, i wneud y trosiadau hynny yn google, fe'u rhoddwyd i mi, ond roedd wedi dod i ben eisoes, gallwch chi fy helpu a'm rhoi i mi, fel na fydd yn dod i ben.

 47. Mae angen i mi gael y rhaglen Flyer UTM i symud o gyfesurynnau UTM NAD 27 Central i Geographicica yn Google Maps

 48. Mae'n debyg bod hynny'n golygu: Parth 18, x = 338552 y = 9065052 yn y hemisffer deheuol. Rhowch gynnig ar y templed. Byddwch yn meddiannu data

 49. YDYM NI'N WNEUD HELP ME I CONVERT CORDENADAS UTM I GYNNWYS DAEARYDDOL DATGANIAD Y DATA:
  WEST LENGTH 18L0338552
  UTM XATWX DE-DDATBLYGU DE

 50. Diolch am fy helpu i wneud fy ngwaith.
  orllewin 18L0338552
  South latitude UTM 9065052

 51. Rwyf wedi gotten e-bost gan Mario Sanchez yn dweud wrthym fod i hwyluso eu gwaith (yn astudio ymddygiad bori defaid gan mwclis GPS-GPRS) Ychwanegodd cyfres o dablau i fynd o raddau degol i'r sexagesimal awtomatig ac mae hyn yn canlyniad yn cael ei fewnosod yn uniongyrchol i mewn i'r templed egeomates a ddangosir yn y swydd hon.

  Yn ogystal, mae wedi ychwanegu rhai fformiwlâu i gyfrifo'r pellter rhwng dau gydlyniad ac os oes ar gael yr amser o gymryd y cyfesurynnau hefyd mae cyflymder y dadleoliad ar gael.

  Credai efallai y gallai fod yn ddefnyddiol i rywun fel ei fod yn ei anfon ac yma mae ganddyn nhw'r ffeil gyda'r gosodiadau.

 52. Gwiriwch y enwebiad a ofynnir gan gyfrifiannell Gabriel Ortiz

  Ffurfiau mynegiant dilys:
  434156.35 4804758.33 102.44 (mae pob safle ar linell, X cyntaf ac yna Y. Z yn ddewisol.)
  433785.44 4803721.57
  Defnyddiwch le neu tab i wahanu'r cydlynydd X a Y, ac yn eich achos Z.

  Os ydych chi'n rhoi'r coma, mae hynny'n eich poeni.

 53. Mae angen i mi drawsnewid cyfesurynnau X, Y i gyfesurynnau UTM

  Rwyf wedi mewnbynnu'r data yn y CONVERSOR COORD CARORDOGRAFFIG o «Gabriel Ortiz». ond nid yw'n taflu'r data yr wyf yn ei gymharu ag ef.

  A allai rhywun fy helpu?

  Mae'r data fel a ganlyn: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26

  Y data sydd i'w ddychwelyd yw: N 64 ° 24 ′ 46.02 ″ E.

  ond nid yw hyn yn dod pan fyddwch chi'n mynd i mewn iddo.

  Y HUSO yr wyf yn eich cyflwyno chi yw: 15 sy'n cyfateb i Campeche, Mex.

  Beth ydw i'n ei wneud yn anghywir?

  Diolch am y cymorth ymlaen llaw.

 54. trawsnewidydd ardderchog a'r dull gorau o addysgu, ond i ddiolch i'r gwaith gwych hwn. diolch yn fawr iawn

 55. Mae hyn yn eithriadol o ddull addysgu. anfonwch hi at yr e-bost hwn. diolch yn fawr iawn

 56. Mae hynny'n wych i brentis fel fi. ud. A fyddech chi'n garedig anfon yr e-bost hwn ataf? Diolch yn fawr a dymuniadau gorau gyda'r dysgeidiaeth ddoeth hynny.

 57. Anahí,
  Os ydych chi'n rhoi yn y Ddewislen / Gweld / Grid mae'r parthau'n ymddangos, cyhyd â'ch bod wedi gweithredu'r UTM mewn Tools / Options / 3d View.

 58. Pa waith da, mae'n helpu llawer, cwestiwn ar gyfer Bolivia fel y dangosodd yr amrywiad cydlynu UTM yn y rhanbarthau 19, 20 a 21.
  Rwyf am i chi fy helpu i ddod o hyd i'r graff i ddangos y cydlynwyr ym mhob parth i'r myfyrwyr.

 59. yn gyntaf eich llongyfarch am y gwahanol swyddi rydych chi'n eu gwneud yn ail am y cwmpas o ddarparu'ch gwybodaeth 'i bobl eraill sydd, fel fi, heb lawer o wybodaeth, mwy na digon o resymau ichi symud ymlaen lwc.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.