Rhestr allforio o gyfesurynnau daearyddol i Google Earth, o Excel, gyda delwedd a thestun cyfoethog

Dyma enghraifft o sut y gall Excel anfon cynnwys i Google Earth. Yr achos yw hyn:

Mae gennym restr o gyfesurynnau mewn fformat daearyddol degol (lat / lon). Rydyn ni am anfon at Google Earth, ac rydyn ni eisiau dangos cod y pwynt diddordeb, testun mewn print trwm, testun disgrifiadol, ffotograff o'r pwynt a hyperddolen fel ei fod yn agor tudalen ar y Rhyngrwyd.

Isod ceir enghraifft o'r hyn y gobeithiwn ei ddangos wrth glicio ar y pwynt:

Y cod yw: XL-3458

Hyd:

103.377499-

Lledred:

20.654443

A dyma beth rydym yn gobeithio ei weld:


XL-3458

Y sgwâr canolog

Tŷ Mr. Joaquín Gómez Padre, lle'r oedd y Brifysgol Genedlaethol yn bodoli ar y dechrau ac sydd bellach wedi'i hadfer fel amgueddfa a warchodir gan y Sefydliad Cenedlaethol Anthropoleg

Gweler y dudalen ar y Rhyngrwyd


Er y bydd y templed yn cael ei lanlwytho, ysbryd yr erthygl yw esbonio sut i'w wneud ar eich pen eich hun.

Yr hyn yr ydym yn ei feddiannu yw creu'r tagiau html mewn colofnau ar wahân er mwyn gallu cyd-fynd: Y cod ar gyfer hyn fyddai:

Y sgwâr canolog
Tŷ Mr. Joaquín Gómez Padre, lle'r oedd y Brifysgol Genedlaethol yn bodoli ar y dechrau ac sydd bellach wedi'i hadfer fel amgueddfa a warchodir gan y Sefydliad Cenedlaethol Anthropoleg

<img src=»http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpg»Lled =»144»Uchder =»168«>

<a href=»http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg«>Gweler y dudalen ar y Rhyngrwyd

Pob label sy'n i nodi ei bod yn llinell ar wahân, gan gau gydag a sy'n cyfateb i Enter.

Yna label yw hwn i nodi bod y testun hwn mewn print trwm, wrth gwrs ei gau ag a

label yw im ar gyfer y ddelwedd, sy'n cynnwys eiddo fel lled (lled), uchder (uchder) a'r cyfeiriad lle mae'r ddelwedd (src)

Yn olaf mae label yr hyperddolen, sy'n agor gyda

Yr hyn sydd wedi'i farcio mewn porffor yw cynnwys a fyddai'n newid gyda phob delwedd, felly bydd gennym ddiddordeb wedyn i'w adael mewn celloedd.

Heb lawer o elw, fe welwch chi wedyn y byddai'r swyddogaeth gytûn yn cael ei chrynhoi i rywbeth fel hyn:

= CYSYLLTIEDIG(,CELDA,,CELDA,,CELDA,<img src=»,CELDA,»Lled =»,CELDA,»Uchder =»,CELDA,«><a href=»,CELDA,«>,CELDA,)

Sy'n awgrymu y byddwn yn meddiannu 8 colofn i storio'r holl ddata yr ydym am ei ddangos. Er yn achos y rhai sydd â labeli sy'n defnyddio'r = symbol a dyfyniadau dwbl, mae'n gymhleth i ni oherwydd yn Excel mae'r cyntaf yn nodi swyddogaeth a defnyddir yr ail i wahanu cynnwys testunol. Datrysir hyn trwy roi'r cynnwys hwnnw mewn celloedd ar wahân fel pe baent yn destun.

Yn olaf, mae gennym hyn:

lat long i google earth

Ac i anfon i Google Earth rwyf wedi gosod botwm sy'n cynhyrchu'r ffeil.  lat long i google earthYno, rydych chi'n nodi'r llwybr lle mae'r ffeil a'r enw rydych chi'n disgwyl ei gael o'r disgrifiad o kml pan gaiff ei arddangos yn y panel chwith.

Mae gan y templed rai awgrymiadau ar hofran dros gelloedd i awgrymu sut y dylid mewnbynnu'r data. Yn gyffredinol, mae'n tueddu i gael problem pan nad yw macros yn cael eu galluogi a phan nad oes modd ysgrifennu'r llwybr lle mae'r ffeil yn cael ei chreu.

Yno mae gennym ni, gallwch chi chwilio yn ôl cod yn bar ochr Google Earth, a dangosir clicio ar y pwynt fel y disgwyliwyd.

lat long i google earth

 

latlon i Lawrlwythiadau google earhtLawrlwytho enghraifft kml

Mae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwythiad, y gallwch chi wneud ag ef Paypal neu gerdyn credyd.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 

 


 

Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

Problemau cyffredin

Efallai y bydd un o'r digwyddiadau canlynol yn ymddangos wrth ddefnyddio'r cais:


Gwall 75 - Ffeil llwybr.

Mae hyn yn digwydd oherwydd nad yw'r llwybr sydd wedi'i ddiffinio lle mae'r ffeil kml i'w chadw yn hygyrch neu nad oes unrhyw ganiatâd ar gyfer y weithred hon.

Yn ddelfrydol, dylech roi llwybr ar ddisg D, sydd â llai o gyfyngiadau na disg C. Enghraifft:

D:

Mae'r pwyntiau'n dod allan yn Pegwn y Gogledd.

Mae hyn fel arfer yn digwydd, oherwydd yn ein ffenestri, fel y nodwyd yn y cyfarwyddyd i'r templed weithio, rhaid sefydlu'r cyfluniad rhanbarthol yn y panel rhanbarthol:

 • -Pwynt, ar gyfer gwahanydd degolion
 • -Coma, ar gyfer gwahanyddion miloedd
 • -Coma, ar gyfer gwahanydd rhestrau

Felly, dylai data fel: Dylai mil saith gant ac wyth deg metr gyda deuddeg centimetr gael ei weld fel 1,780.12

Mae'r ddelwedd yn dangos sut mae'r cyfluniad hwn yn cael ei wneud.

Dyma ddelwedd arall sy'n dangos y cyfluniad yn y panel rheoli.

Unwaith y bydd y newid wedi'i wneud, caiff y ffeil ei chynhyrchu eto ac yna, bydd y pwyntiau'n ymddangos lle mae'n cyfateb yn Google Earth.

 

Os oes gennych gwestiwn, ysgrifennwch at y gefnogaeth e-bost golygydd@geofumadas.com. Mae bob amser yn nodi'r fersiwn o ffenestri rydych chi'n eu defnyddio.

22 Ymatebion i "Allforio rhestr o gyfesurynnau daearyddol i Google Earth, o Excel, gyda delwedd a thestun cyfoethog"

 1. Rwyf eisoes wedi lawrlwytho'r templed, byddaf yn ei astudio a byddaf yn ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu addasiadau. Diolch g '

 2. Nid wyf yn gweld cyswllt i wneud taliad trwy drosglwyddiad banc. Rwy'n dod o El Salvador. Diolch yn fawr

 3. Lawrlwythwch y ffeil Excel, ac rwy'n ei chael hi'n anodd llwytho lluniau o'm disg D: / obras / alc, anfonwch eglurhad ataf gan y gallaf lwytho'r lluniau o'r cyfeiriad hwnnw.
  A oes angen i'r lluniau fod o faint penodol? neu gallwch weithio gyda lluniau 4 mb

 4. amcangyfrifir ei bod yn ymarferol darllen delweddau sydd wedi'u storio'n lleol mewn cyfrifiadur personol neu drwy ddefnyddio gyriannau rhwydwaith. Diolch yn fawr

 5. Helo, mae gen i ddiddordeb mewn prynu eich templedi, rwy'n dod o Periw, ond pan rydw i'n ei roi i chi yn y ddolen trosglwyddo cyfrifon banc, nid wyf yn cael unrhyw beth.

 6. Mae'n ddrwg gennym am y digwyddiad, ond rydym eisoes wedi ei ddatrys ac mae'r system dalu eisoes wedi'i galluogi.

  Cyfarchion.

 7. Mae'r lawrlwytho yn cynnwys gallu addasu ffeil ffynhonnell neu brif macro'r rhaglen yn rhagori.

 8. Yn wir, y datwm sydd gennyf yn Google Earth yw'r WGS84.
  Ydych chi wedi dod o hyd i'r rheswm dros y methiant gyda'm data?

 9. Anfonwch nhw i'r swyddfa bost i'w gweld. Anfonwch y tabl yn Excel a'r ffeil kml y mae'n ei gynhyrchu. editor@geofumadas.com

  Gwiriwch a ydych chi'n defnyddio'r Datwm priodol, mae Google Earth yn defnyddio UTM WGS84.

 10. Diolch am y cyflymder yn yr ateb sydd wedi gweithio. Fodd bynnag, pan fyddaf yn rhedeg y ffeil "kml" gyda Google Earth, nid oes bron yr un o'r pwyntiau cyfesuryn yn ymddangos a dim ond ychydig sy'n cael eu gweld, bron bob amser y 1af a'r olaf yn y gyfres, ond yn eithaf pell o'r hyn sy'n cyfateb (100 km. ). Dwi wedi diflasu ar brofi a dim byd. A gaf i anfon y ffeil atoch gyda'r data wedi'i uwchlwytho i e-bost? Felly byddech chi'n gweld beth sy'n digwydd. Diolch,

 11. Mae honno'n broblem hysbys, fel y mae wedi'i hysgrifennu uchod.
  Newidiwch y llwybr, rydych chi'n rhoi'r ffeil yn uniongyrchol yn C: ac yn aml ni chaniateir i hyn gael ei ganiatáu gan gyfluniad Windows. Defnyddiwch lwybr arall a gwnewch yn siŵr ei fod yn bodoli.

 12. Mae'r rhaglen yn ymddangos yn wych i mi ac mae wedi costio llawer i mi ddod o hyd iddi.
  Cefais y peth yn erbyn talu'r $ 2 ond mae'n ymddangos pan fyddaf yn ei gyflawni nad yw'n gweithio a bod rhybudd yn dod allan sy'n dweud:
  Digwyddodd 'Gwall' 75 'ar amser rhedeg.
  Gwall wrth gyrchu'r llwybr neu'r ffeil »
  Byddaf yn gwerthfawrogi a allwch ddweud wrthyf sut i'w datrys neu os byddwch yn anfon ffeil Excel arall ataf, cyn gynted â phosibl, oherwydd mae'n rhaid i mi baratoi gwaith o gynrychioli pwyntiau daearyddol ac rwy'n eithaf hwyr.
  Regards,

 13. Mae'n dibynnu ar y dadleoli.

  Os ydych chi'n cael eich dadleoli ychydig fetrau (10 i 15 metrau), oherwydd bod y ddelwedd google wedi'i dadleoli, gallwch ei gweld yn newid y ddelwedd i flynyddoedd blaenorol a byddwch yn gweld bod y georeference yn eithaf drwg. Er bod y cyfesuryn yn gywir.

  Os yw'r dadleoliad yn fwy, gallai fod yn gyfesurynnau Datwm arall. Mae Google yn defnyddio WGS84.

  Os bydd y cyfesurynnau'n syrthio mewn rhan arall o'r blaned, efallai eich bod yn mynd i fyny wyneb i waered y lledred a hydred. Neu nad ydych yn defnyddio'r arwydd: Yn yr hemisffer gorllewinol mae'r hyd yn negyddol, yn hemisffer y de mae'r lledred yn negyddol.

 14. Cyfraniad da iawn yn unig eich bod yn sylwi, pan fyddaf yn rhoi fy nghyfesurynnau, nad yw'n dangos i mi yn union ble mae ... pam ydych chi'n meddwl y bydd?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.